CÓRKA MARYI
Bos016
"Katolickie posłuszeństwo nie jest posłuszeństwem bezrozumnym, ślepym, talmudycznym, turańskim, komsomolskim.
Posłuszeństwo katolickie jako cnota moralna, jest cnotą podporządkowaną cnotom teologicznym: wierze, nadziei i miłości.

Zwolennikom ślepego posłuszeństwa (więc niekatolickiego) warto przypomnieć epizod z życia św. Jana od Krzyża, mistyka. Aresztowany niesłusznie przez swoich współbraci…
More
"Katolickie posłuszeństwo nie jest posłuszeństwem bezrozumnym, ślepym, talmudycznym, turańskim, komsomolskim.
Posłuszeństwo katolickie jako cnota moralna, jest cnotą podporządkowaną cnotom teologicznym: wierze, nadziei i miłości.

Zwolennikom ślepego posłuszeństwa (więc niekatolickiego) warto przypomnieć epizod z życia św. Jana od Krzyża, mistyka. Aresztowany niesłusznie przez swoich współbraci, bynajmniej nie okazał się doskonale potulny, lecz kiedy nadarzyła się okazja, uciekł z zakonnego więzienia.
Sławomir Sokołowski
Ślepo posłuszni usłyszą, tak jak św. Paweł, przed nawróceniem: Szawle, Szawle - dlaczego mnie prześladujesz?!!!
Bos016
Kiedy populacja zrozumie ten obraz, wszystko się zmieni.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
A po co tam jeździć? Do tych satanistów?
mietek34
Musimy dziś znowu odnaleźć nadzieję i zaufanie w nauce: dzięki szczepionce powoli wracamy,do czego ten pastor to faktycznie burzyciel
starski
Tak, dzięki szczepionce powoli wracamy. Do domu Ojca. Ostatnia prosta.
starski
państwo Watykan nie należy już do Kościoła Powszechnego.
Konfederacja Korony Polskiej
Ktoś z hierarchów musi głośno krzyknąć na tą synagogę szatana " CESARZ JEST NAGI !!! "
Jan Zbigniew wojan
Watykan także jest w zmowie w realizacji programu NWO Agenda 2030 - depopulacja !
yaphet
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy zaszczepieni jesteście.
darek104
Franek do kibucu wróć