Clicks78
fil.news

Francis Muling Ginamit ang Nakakahiyang Liberal na Obispo

Noong Disyembre 19, itinalaga ni Papa Francis ang 53 taong gulang na si Monsenyor Gustavo Zanchetta, ang dating obispo ng Orán, Argentina, bilang tagasuri ng Administration of the Patrimony of the Apostolic See (APSA), isang tungkulin na espesyal na nilikha para kay Zanchetta. Ang APSA ay ang real estate na ahensya ng Vatican na namamahala ng higit 5,000 ari-arian.

Nagbitiw si Zanchetta noong Agosto 1 dahil sa di-umano'y pangkalusugang kadahilanan. Gayunman ay nagsalita ang media tungkol sa maling pamamahala at pang-aabuso ng awtoridad. Pinangalanan siya bilang obispo noong Hulyo 2013 ni Papa Francis at nakilala bilang sobrang seryoso sa trabaho. Hinawakan niya ang isang importanteng posisyon sa Argentinean Bishops Conference sa panahon ng pagkapresidente ni Kardinal Bergoglio.

picture: Gustavo Zanchetta, #newsOyddqxkeez