Clicks41

Narození Panny Marie - neznámá pobožnost

Ladislav Suchý
Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová: V předvečer narození Panny Marie Od svaté Brigity jsem se dozvěděla, že jestliže ženy v požehnaném stavu v předvečer Mariina narození se postí a pomodlí …More
Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová:

V předvečer narození Panny Marie

Od svaté Brigity jsem se dozvěděla, že jestliže ženy v požehnaném stavu v předvečer Mariina narození se postí a pomodlí devět Zdrávasů ke cti jejího devítiměsíčního pobytu v lůně svaté Anny a tuto pobožnost budou často za tohoto stavu konat a i v předvečer jejího porodu, vše zase obnoví a při tom zbožně přijmou svaté svátosti, Maria jejich modlitbu přednese Bohu a bude vyprošovat pro ně i za těžkých okolností šťastný porod.

V předvečer jejího narození jsem viděla svátou Pannu. Řekla mně, že kdo od tohoto předvečera po dobu devíti dnů se bude modlit devět Zdrávasů ke cti jejího devíti měsíčního pobytu v lůně svaté Anny a jejího narození, ten dává denně andělům devět květů, aby vznikl věnec, který ona v nebi přijme a předloží Nejsvětější Trojici, aby tomu, kdo se modlí, vyprosila milost.