Clicks44
lt.news

Pranciškus išsiuntė užuojautos laišką Benediktui XVI: „Jūsų Šventenybe“

„Jūsų švelnumo dėka pirmiausia pranešėte man apie savo mylimo brolio Georgo mirtį“, – liepos 2 d. užuojautos laiške Benediktui XVI po brolio Georgo mirties rašė Pranciškus.

Pranciškus išreiškė „giliausią užuojautą ir dvasinį artumą“.

Jis meldžiasi už mirusįjį ir už „Jūsų Šventenybę“ – titulą, vartojamą kreipiantis tik į Popiežių.

Paveiksliukas: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsBgddzpedbi