Clicks266

Kanonizacja jest aktem nieomylnym, definitywnym i ostatecznym

Kanonizacja jest aktem nieomylnym, definitywnym i ostatecznym - Ojciec Święty Franciszek kanonizował bł. Jana Pawła II, oraz bł. Jana XXIII:

Na chwałę Świętej i Nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach i za radą wielu naszych Braci w biskupstwie orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele.

Ta uroczysta formuła nie podlega jakiejkolwiek zmianie w przyszłości i żaden przyszły papież już nigdy nie może tego zmienić