Bob
2128

TEAM BUSTOWSKI - 19.01.2022. Sąd Rejonowy w W-wie.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście ul Marszałkowska 82.
Bob
10000000_682418946258054_2005748680312603312_n - Kompromitacja państwa polskiego
Bob
Musisz to wiedzieć (1305) Kłam, kłam może ktoś uwierzy -Musisz to wiedzieć (1305) Kłam, kłam może ktoś uwierzy