Bob
DZIADY - Modła za zmarłych za duszki. Adolf Kudliński w drodze do wyraju - youtube.com/watch?v=x2xz5e76y7w