Clicks134

Dziękuję ci Ojcze Święty, Janie Pawle II za obronę każdego ludzkiego życia

tommy1
Dziękuję ci Ojcze Święty, Janie Pawle II za obronę każdego ludzkiego życia, tego najbardziej bezbronnego poczętego i tego już niedołężnego, pozbawionego sił. #ThankYouJohnPaul2