Slawek
564
Litania do Dzieciątka Jezus. Alicja Lenczewska - Maryjo, Mamo moja, naucz mnie modlić się do Dzieciątka Jezus. Jezu, poczęty w łonie Dziewicy, naucz mnie przyjmować każdą wolę Boga; pomóż mi modlić …More
Litania do Dzieciątka Jezus.

Alicja Lenczewska - Maryjo, Mamo moja, naucz mnie modlić się do Dzieciątka Jezus.
Jezu, poczęty w łonie Dziewicy, naucz mnie przyjmować każdą wolę Boga; pomóż mi modlić się do Ciebie, ucz mnie prawdziwego dziecięctwa Bożego.

Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami!

Jezu, poczęty z woli Ojca Niebieskiego w łonie ubogiej i prostej Dziewczyny z Nazaretu - Maryi Dziewicy - [ pomóż nam! ]
Jezu, znoszący w łonie Matki trudy podróży do domu Elżbiety i do Betlejem,
Jezu, bezdomny, dla którego narodzin zabrakło miejsca w domach ludzkich,
Jezu, narodzony poza murami miasta w pomieszczeniu dla zwierząt,
Jezu, znoszący zimno i biedę,
Jezu, bezbronny, zdany na wolę ludzi,
Jezu, uczczony i obdarowany przez najbardziej biednych i pogardzanych ludzi w Twym narodzie,
Jezu, rozpoznany w Twym majestacie Boskim przez cudzoziemców przybyłych z obcych krajów,
Jezu, skazany na zagładę przez rządzących Twoją ojczyzną,
Jezu, przyjmujący tułaczy los uchodźcy,
Jezu, przeżywający wraz z Maryją i Józefem troskę o znalezienie pracy i dachu nad głową,
Jezu, znoszący upokorzenia i niepewność jutra na emigracji,
Jezu, dzielący trudy powrotu do opuszczonego przed laty domu Rodziców w Nazarecie,

Jezu, pielgrzymujący pieszo do Świątyni Jerozolimskiej - [ pouczaj nas! ]
Jezu, pouczający ludzi wykształconych i piastujących wysokie stanowiska w kraju,
Jezu, poddany woli Rodziców,
Jezu, kochający i szanujący Swoich Rodziców,
Jezu, posłuszny i pracowity,
Jezu, pomagający Rodzicom i pocieszający ich,
Jezu, utrudzony codzienną pracą w domu i w warsztacie,
Jezu, ubogi i współcierpiący z biednymi,
Jezu, uczynny i życzliwy wobec ludzi,
Jezu, delikatny i uprzejmy wobec każdego,
Jezu, uśmiechnięty i radosny mimo trudów życia codziennego,
Jezu, okazujący dobroć i miłość każdemu człowiekowi,
Jezu, przyjmujący z wdzięcznością pomoc i dary od ludzi,
Jezu, kochający Swą ziemską ojczyznę i dom rodzinny,

Jezu, pobożny i kochający Ojca Niebieskiego - [ prowadź nas! ]
Jezu, rozmodlony i oddany Ojcu Niebieskiemu,
Jezu, ufający miłości Ojca Niebieskiego w każdej sytuacji,

Jezu, którego Ofiara za nasze wyzwolenie z grzechu wypełnia się od Twojego poczęcia aż do śmierci na Krzyżu i nadal trwa w Eucharystii - ocal nas!

Jezu cichy i pokornego Serca - uczyń serca nasze według Serca Twego!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami!
Módlmy się:
Najukochańszy nasz Panie Jezu Chryste, który stawszy się dla nas Dziecięciem, wybrałeś jako miejsce narodzenia Swego grotę, aby uwolnić nas od ciemności grzechu, aby nas do Siebie przyciągnąć i zapalić Swoją świętą miłością.
Wielbimy Cię jako naszego Stwórcę i Odkupiciela, uznajemy Cię naszym Królem i Panem, pragniemy, abyś nami władał i rządził, niosąc Ci w ofierze wszystkie uczucia naszych biednych serc.
Najdroższy Jezu, Panie i Boże nasz, racz przyjąć tą naszą modlitwę, i niech ona będzie miła Twemu Sercu.
Przebacz nam miłosiernie wszystkie nasze winy, oświeć nas i zapal nas tym świętym ogniem, który przyniosłeś ze Sobą na świat, aby go zapalić w sercach naszych.
Dusze nasze niech staną się ołtarzami, na których składać będziemy ofiary naszych umartwień.
Spraw, o Jezu, aby dusze nasze szukały tutaj na ziemi Twojej coraz większej chwały, a potem, aby mogły weselić się wieczną Twoją Pięknością w Niebie.
Amen!

„Słowo pouczenia” #419 Litania została ułożona na spotkanie „Dzieci Medjugorje” aby „ubłagać Pana o obronienie nas od zła, które tak bardzo zniewala wielu” (z listu do s. Teresy z 16 I 2000 r.).

Medjugorje: Fotografia Witolda Prange