Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks960

Deň Matky všetkých národov, Nitra, 15. februára 2020

Coburg
5
Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov bol v sobotu 15. februára 2020 už po ôsmy raz v Mestskej hale na Klokočine v Nitre. Pri tejto prípežitosti vysielala TV LUX v priamom …More
Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov bol v sobotu 15. februára 2020 už po ôsmy raz v Mestskej hale na Klokočine v Nitre. Pri tejto prípežitosti vysielala TV LUX v priamom prenose svätú omšu. Hlavný celebrant bol Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.
Istvano
Toto je cesta k záchrane! Nie iba v Nitre, ale na celom Slovensku. Je potrebné vybrať dobrých a odvážnych rétorov s darom nadchnúť a zapáliť veriacich, ktorí by v zhutnenej forme priblížili úctu k Našej Nebeskej Matke. Vo všetkej úcte k Otcovi biskupovi Judákovi, ktorý je telom a dušou akademik, veľmi vzdelaný biskup a profesor s vynikajúcim prehľadom aj osobnými postojmi, ale podľa môjho názoru …More
Toto je cesta k záchrane! Nie iba v Nitre, ale na celom Slovensku. Je potrebné vybrať dobrých a odvážnych rétorov s darom nadchnúť a zapáliť veriacich, ktorí by v zhutnenej forme priblížili úctu k Našej Nebeskej Matke. Vo všetkej úcte k Otcovi biskupovi Judákovi, ktorý je telom a dušou akademik, veľmi vzdelaný biskup a profesor s vynikajúcim prehľadom aj osobnými postojmi, ale podľa môjho názoru nemá dar vo svojom prejave nadchnúť a strhnúť prítomných. Otca biskupa pre jeho osobné postoje mám vo veľkej úcte, ale každý má svoje limity a talenty. Podľa mňa táto doba vyžaduje charizmatickú osobnosť, ktorá dokáže nadchnúť veriacich aj neveriacich. Takúto charizmu má otec Kuffa, ktorého rétorika má široký diapazón a osciluje medzi rurárnym prejavom k akademickej noblese. Náš národ sa musí vrátiť k uctievaniu našej Nebeskej Matky a Patrónky, bez toho nemáme žiadnu šancu na prežitie. Toto si musia uvedomiť aj politici, ktorí chcú, aby im bola zverená dočasná správa nad našim Slovenskom. Bez pomoci NAŠEJ NEBESKEJ MATKY sa rozplynieme v mori národov a zanikneme!
... a tiež sa vratiť k autentickej modlitbe, ktoru nadiktovala samotná Panna Mária:

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.


Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,

bola našou Orodovnicou.

Amen."


MODLITBA Matky všetkých národov
Záchrana v duchovnom spojení s heretikom Bergogliom? Asi ťažko!!!
... jasne, treba s "obyčajným" človekom a vytvoriť novu cirkvičku, aby sme niekam dospeli 😉