Marieta Ria
42.4K
TERRACOTTA
no vďaka Bohu, že je tam, na Svk by ho už asi odrovnali ako Lučanského, žiaľ...
Metod
D.Kollar je hrdina, z tepla londýnskeho bytu komentuje udalosti na Slovensku!
Marieta Ria
Keby bol na Slovensku, tak by žiadne komentáre neboli... už by bol vo väzbe, pretože nie je vhodné informovať obyvateľstvo o zákulisných hrách dnešných vládnych predstaviteľov. Pre tých je so svojimi vedomosťami o dianí veľmi nevhodný...
Treba si aj vypočuť, o akých skutočnostiach a prepojeniach hovorí a potom kritizovať!
Laco Bajzo
Metod - Ty odkiaľ troluješ?