pl.cartoon
32.4K
Zorrro
Świętym do zastąpienia go sobowtórem zapewne tak...dlatego postanowiła masoneria zamknąć go w areszcie domowym i...wystawić swojego fircyka, aktora...narobił on wiele szkód!
Quis_ut_Deus?
E tam, to od początku do końca był Montini. Największe zło dokonało się na SWII. Suenes i de Luback nazwali ten sobór rewolucją. Sami byli rewolucjonistami. De Luback się trochę zreflektował, ale nigdy swoich błędów nie odwołał. Za to my ponosimy tego konsekwencje, kiedy instytucje Kościoła zamieniane są w religijne ramię NWO.
przeciwherezjom
Był i jest wielkim świętym, swoją drogą nawet gdyby prywatnie nim nie był to należałoby przynajmniej zachować szacunek dla Głowy Kościoła katolickiego - nienawidzicie Go, bo wprowadził NOM? A skąd wiecie jak dokładnie wszystko się wtedy toczyło? Radziłbym sąd nad najważniejszym człowiekiem w Kościele zostawić Bogu - my winniśmy tylko szacunek. Co innego krytykować antypapieża. To trzeba, by …More
Był i jest wielkim świętym, swoją drogą nawet gdyby prywatnie nim nie był to należałoby przynajmniej zachować szacunek dla Głowy Kościoła katolickiego - nienawidzicie Go, bo wprowadził NOM? A skąd wiecie jak dokładnie wszystko się wtedy toczyło? Radziłbym sąd nad najważniejszym człowiekiem w Kościele zostawić Bogu - my winniśmy tylko szacunek. Co innego krytykować antypapieża. To trzeba, by ludzie przejrzeli.