WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE TRAKTATU UNIJNEGO. Organizacje Patriotyczno-Narodowe w Ameryce Północnej, w Kanadzie i Australii wnoszą wniosek o unieważnienie Traktatu przystąpienia Rzeczypospolitej Polski …More
WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE TRAKTATU UNIJNEGO.

Organizacje Patriotyczno-Narodowe w Ameryce Północnej, w Kanadzie i Australii wnoszą wniosek o unieważnienie Traktatu przystąpienia Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, stanowiącego Wspólnotę Gospodarczą Europy.
a) Wniosek uzasadniamy tym, że Traktat zawarty był gospodarczy a nie polityczny, mający wyrównać opóźnienia gospodarcze Polski wynikłe z najazdu Niemiec na Polskę i okupacji komunistycznej.
b) Traktat został ustalony i podpisany przez agentów komunistycznych składających się z żydo-komuny, agenturalnego przywództwa Solidarności wywodzącego się z loży masońskiej KOR – Komitet Obrony Robotników (którego korzenie wywodzą się z loży Krzywego Koła i agentów „okrągłego stołu”, narodowości niepolskiej wrogo nastawionej do katolickiej Polski i Polaków.
c) W umowach traktatowych pominięto Konstytucję Rzeczypospolitej Polski, która jasno określa suwerenność, niezależność i nienaruszalność granic Polski – Art. B& ust. 91. Art. 188 i Art. 235.Referendum przeprowadzono niezgodnie z Konstytucją Polski. Nie zapoznano obywateli z prawami i obowiązkami przynależności do Unii a pytanie referendalne skonstruowano celowo niezrozumiale dla ogółu Polaków-obywateli. Zmasowaną i zakłamaną propagandą wprowadzono Polaków w błąd utajniając założenia europejsko- imperialne mocarstwa niemiecko-żydowskiego.
Referendum o tak kluczowym znaczeniu dla Polski merytorycznie nie przygotowane i zakłamane
d) nie może być wiążące Polaków wobec Unii Europejskiej.
Unia Europejska nie jest federacją gospodarczą suwerennych i niezależnych państw jak wmówiono Polakom, ale jest supermocarstwem o założeniach totalitarnych, zbrodniczych (aborcja, eutanazja), korporacyjnych, wynaturzonych i niszczycielskich. Likwiduje ona państwa narodowe, własność państwową, prywatną, kulturę, etykę, religię i Boga co jest nie do przyjęcia przez Polaków wychowanych w kulturze łacińskiej, kochających Narody i Ojczyznę, suwerenność, niezależność i wolność.
Polska może być wzorem do naśladowania dla upadającej dziś Europy i zdziczałego Zachodu a nie łupem wynaturzonego globalizmu i poligonem nuklearnych wojen totalitarnych. Miejsce Polski jest wśród Narodów Słowiańskich Wschodu skąd zawsze szło wyzwolenie i rozwój kraju a nic z Zachodu, który bezustannie od wieków najeżdża na Polskę, morduje Polaków, rabuje kraj niszczy gospodarkę i rozrywa na strzępy jak teraz.
Informujemy architektów tego imperium europejskiego, że rdzenni Polacy o Słowiańskich korzeniach nie będą stanowić żadnego układu imperialnego, nigdy nie wyrzekną się Boga, Ojczyzny, suwerenności, wolności i niezależności, ponieważ kochają swój kraj z Jego tradycjami. Nigdy nie podporządkują się nakazom i narzuconym wzorcom gospodarowania.
Tak jak w 1939 międzynarodowi gangsterzy i zbrodniarze Zachodu tak dziś przy współudziale Komisarzy mianującymi się politykami Polski grabili wszystko co Polska posiada.
Narodowe pytanie – kto dał prawo ugrupowaniom partyjnym o tak małym poparciu społecznym o decydowaniu o losie Polski bez udziału Polaków. Kto dał prawo targowiczanom o ukrytym pochodzeniu wystawiać Polskę na licytacyjną sprzedaż, podpisywania ważnych umów międzynarodowych i traktatów godzących w suwerenność Polski, i Polskiej Racji Stanu bez wiedzy i zgody Polaków. Jakim prawem urzędnicy bezprawnej Unii decydują o funkcjonowaniu naszej gospodarki. Polska jest własnością Polaków i tylko oni mogą decydować o układach międzynarodowych i co produkować w kraju jako najwyższy Suweren Państwa. Nie wolno Polakom prosić urzędników brukselskich o zgodę łowienia ryb na naszych terytoriach, budowy statków i rozwoju stoczni gdyż jest to sprawa Polaków a nie Brukseli i komisaryjnych rządów w Polsce. Jeżeli nie chcą uczciwie służyć Polsce i Narodowi to ich miejsce jest w Brukseli pod czułym okiem swoich mocodawców. Rządzenie Polską i budowanie państwa suwerennego to zadanie całego Narodu polskiego na czele z wojskiem i kościołem a nie nieznanych przywódców związków zawodowych stoczniowców, górników, kolejarzy, służby zdrowia czy nauczycieli o utajnionych korzeniach rodowodach. Likwidowanie dobrze prosperujących resortów było i jest sabotażem rządzących, zdradą narodową i zbrodnią dokonywaną na Polakach.
W związku z nieprawidłowościami zachodzącymi na Zachodzie – Unii Europejskiej i Państwie Polskim dotyczących przemian ustrojowych, gospodarczych i umów międzynarodowych wnosimy do Trybunału Konstytucyjnego o unieważnienie Traktatu Unijnego niezgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polski, Art. 8 ust. 1. Art. 178 dotyczący umów międzynarodowych oraz o unieważnienie referendum wejścia Polski do Wspólnoty Państw Europejskich, ponieważ został tu naruszony porządek prawny państwa i narodu polskiego. Wszelkie nieprawidłowości z Konstytucją Polską, Polską Racją Stanu i Wolą Narodu są niezobowiązujące Polaków bo nieważne. Mamy tu do czynienia z jawną zdradą interesów narodowych przez rządzących, oszustwem unijnym niszczącym ważne …