Weronika....S
Z wypowiedzi kard. Kaspera wynika jakoby eksponowanie Trójcy Świętej zagrażało światowemu pokojowi. Na takie atrakcje religijne, nawet Luter by się nie poważył.
Doktor wiee
Złodziej krzyczy ,,Łapcie złodzieja " Heretyk chce szukać heretyka jak najdalej od siebie.