Clicks23
vi.news

Müller: Di dân hàng loạt làm tan rã châu Phi và phương Tây

Giáo hội không thể phê chuẩn chính sách trao đổi dân cư, thay vào đó nên chỉ trích thực tế là nhập cư hàng loạt làm suy yếu châu Phi và tước đi tuổi trẻ của họ, Hồng y Gerhard Müller nói với Lothar Rilinger (LifeSiteNews.com, ngày 9 tháng 7).

Müller nhấn mạnh rằng những người di cư bất hợp pháp không được hòa nhập, bị nhổ khỏi quê hương của họ và vẫn ở ngoài rìa xã hội.

Về chủ nghĩa Mác, Müller nói rằng nó "chỉ mang đến: sự bất hạnh vì nó dựa trên một nhân học sai lầm, trong khi nó được kết nối sâu sắc thông qua quan điểm duy vật của nó với chủ nghĩa tư bản mà có vẻ như nó đang đấu tranh chống lại. Trung Quốc đối với Müller là "sự kết hợp khó hiểu nhất" về chủ nghĩa tư bản cực đoan và chủ nghĩa cộng sản cực đoan.

Về Thần học giải phóng, Müller tuyên bố rằng mối quan tâm ban đầu của nó - được cho là - "để nói về tình yêu của Thiên Chúa trước sự áp bức và đau khổ của hàng triệu người."

Chỉ sau đó, Thần học Giải phóng "đã bị lật ngược thành một học thuyết về thế giới bên trong của sự cứu rỗi hoặc đang bị lạm dụng," theo Müller tin tưởng.

Hình ảnh: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsUnubmuetcx