Výzva pre KBS o sv.prijímaní: “... ste nedostali Ducha otroctva” (Rim 8,15)

Vážení biskupi Slovenska Dnes na sviatok zoslania Ducha Svätého si nie len pripomíname veľkú udalosť zpred 2000 rokov, ale zároveň máme možnosť nanovo prijať Ducha Svätého, ktorý volá: “Abba Ocko”. …
Peter(skala)
Výzva pre KBS o sv.prijímaní: “... ste nedostali Ducha otroctva” (Rim 8,15)
actual-news.wixsite.com/…/výzva-pre-kbs…

Výzvy pre KBS
actual-news.wixsite.com/mysite-2/news/categories/kbs/