pl.news
12.1K

Skazanie Oko: kardynał Müller porównuje niemiecki wymiar sprawiedliwości do narodowych socjalistów

Kardynał Gerhard Müller wstydzi się, że w Niemczech, jego ojczyźnie, znów można prześladować naukowców za podawanie faktów, powiedział Gosc.pl (9 sierpnia) w odniesieniu do księdza Darisza Oko, który został skazany w Niemczech za ujawnienie mafii homoseksualnej w Kościele.

Müller przypomniał, że narodowosocjalistyczny generalny gubernator Polski wysłał całą krakowską profesurę do obozu koncentracyjnego.

Oko został skazany za naukowy raport o przestępstwach homoseksualnych popełnianych przez wysoko postawionych duchownych. Müller wyjaśnia, że potępienie takich przestępstw jest "aktem odwagi, który zasługuje na szacunek wszystkich przyzwoitych ludzi".

Wyjaśnił, że "przestępczy charakter działań tych [homoseksualnych] osób, które żyją w Kościele, ale chronią się za tarczą bezkarności, jaką daje im ich urząd, prowadzi wielu młodych mężczyzn do zguby."

Jednocześnie kardynał zauważył, że tysiące niewinnych księży jest codziennie znieważanych jako "pedofile", ale żaden sąd ani gazeta nie reagują, ponieważ takie "podżeganie do przemocy" wobec księży jest uważane za "mieszczące się w ramach wolności słowa". Jego pytanie: "czy znowu doszliśmy do punktu, w którym chronimy winnych i karzemy niewinnych?"

Grafika: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsAeoqtzrxmt

mysowa
One-time payment only
Aug 09 18:55
Kard. Gerhard Müller o zawstydzeniu w obliczu prześladowania polskich uczonych przez niemieckich prawników boosty.to/mysowa/posts/08c540b0-2030-4b98-be82-3eb9eb14664a

twitter.com/sowa/status/1424777379432566784
Kard. Gerhard Müller przypominając sędziom z Kolonii "o pewnym „prawniku", który działając jako tzw. generalny gubernator, posłał całą …More
One-time payment only
Aug 09 18:55
Kard. Gerhard Müller o zawstydzeniu w obliczu prześladowania polskich uczonych przez niemieckich prawników boosty.to/mysowa/posts/08c540b0-2030-4b98-be82-3eb9eb14664a

twitter.com/sowa/status/1424777379432566784
Kard. Gerhard Müller przypominając sędziom z Kolonii "o pewnym „prawniku", który działając jako tzw. generalny gubernator, posłał całą krakowską profesurę do obozu koncentracyjnego" podzielił odczucia ks. dra Manfreda Deselaersa, autora Posłowia do książki prof. Henryka Pierzchały "Wyrwani ze szponów Państwa-SS Sonderaktion Krakau 1939-1941. Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów. Kraków 1997 83-85958-67-3 wyrażone słowami: "W gruncie rzeczy należy się wstydzić, że w Niemczech prawie nikt nie zna historii krakowskiej "Sonderaktion" i nie domyśla się jej znaczenia dla Polski", s. 349. vk.com/badbrowser.php

Obrona ks. prof. Dariusz Oko odwołała się od wyroku 4,8 tys. euro z możliwością zamiany na 120 dni aresztu za oddanie do publikacji w piśmie „Theologisches” artykułu o "klikach homoseksualnych" w Kościele.
PDF: issuu.com/…noworoczne_przeslanie_20121230_stefan_kosiewski_do

Przypomnijmy o żydokomunistycznych i narodowo-socjalistycznych katach Narodu Polskiego.
audio: shoudio.com/user/sowa/status/5719

twitter.com/sowa/status/1424766878497521667

Noworoczne przesłanie 2013. Stefan Kosiewski do Kierownika Uniwersytetu Otwartego AGH, prof. zw. dra hab. Jana W. Dobrowolskiego
12/31/2012
0 Komentarze

Szanownemu Panu oraz Pańskim bliskim i współpracownikom przesyłam najlepsze życzenia z okazji świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku: wszelkiej pomyślności a szczególnie wiele osiągnięć w promocji polskiej kultury w
Niemczech i dobrego zdrowia Życzy prof. zw. dr hab. Jan W. Dobrowolski
Uniwersytet Otwarty AGH.


Wielce Szanowny Panie Profesorze,

podziękowania za najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, którymi zechciał nas Pan Profesor zaszczycić, pragnę połączyć ze wspomnieniem wdzięczności pod Pana adresem, wyrażonej przez p. Prof. Henryka Pierzchałę we Wprowadzeniu do jego książki zatytułowanej "Wyrwani ze szponów państwa SS. Sonderaktion Krakau 1939-41".

Książka ta została wydana w 1997 r. w 500 egzemplarzach po polsku i po niemiecku przy wsparciu finansowym jednej z niemieckich fundacji w ramach projektu "Manifestacje solidarnościowe niemieckich naukowców w >>Sonderaktion Krakau -
Specjalnej akcji Kraków<< symptomami poczucia jedności europejskiej". Dzięki uprzejmości jej Autora, emerytowanego profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wkrótce po ukazaniu się tegoż dzieła otrzymałem promocyjne egzemplarze książki, o której ks. dr Manfred Deselaers napisał w Posłowiu, iż jest ona "...swoistego rodzaju posługą wobec jego zmarłych kolegów, towarzyszy i przyjaciół, posługą, którą jak sądzi jest winny Akademii, nauce Krakowa i kulturze polskiej. Ta praca jest swoistym zapisem testamentowym, jest pomnikiem pamięci i przestrogi, krwią serdeczną pisana. Z każdego wiersza przemawia wielka miłość autora do Polski i do rodzinnego miasta Krakowa", s. 347.

Należy przypomnieć, iż Henryk Pierzchała został w 1943 r. aresztowany i osadzony w
krakowskim więzieniu przy Montelupich. Stąd przewieziono go do Auschwitz-Birkenau a potem do Buchenwaldu. Motywacja do napisania książki opisującej podstępne aresztowanie krakowskich uczonych 6 listopada 1939 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego a także starania niemieckich uczonych na rzecz uwolnienia ich z obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen, Dachau i Mauthausen-Gusen miała zatem źródła w dramatycznych przeżyciach osobistych jak również w stanowiącym doskonały przykład mądrze przejawianym patriotyzmie jej Autora ale i
powiązana była z głębokim przekonaniem krakowskiego Profesora o zobowiązaniu moralnym do okazania ludzkiej solidarności w obliczu agresywnie aktywnego Zła. Zobowiązaniu spoczywającym na niemieckich uczonych połączonych z polskimi kolegami wielowiekową wszak wspólnotą myśli jak również praktyką współżycia Narodów europejskich, których elity miały i mają obowiązek czynienia Dobra, czego nie przestajemy wciąż mniemać.

Miałem zatem w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej możność przekazania wydrukowanych w języku niemieckim egzemplarzy tej książki m.in. kilku bankierom, którzy naówczas szczerze byli zainteresowani rozszerzeniem swoich geszeftów na Polskę i Wschodnią Europę; w tym dyrektorowi banku, który w przeszłości był bankiem SS, wnet zaś po transformacyjnej zmowie ubowców z ubekami w Magdalence 1989 r. otworzył działalność w Katowicach, gdzie zdawałem jeszcze na cztery lata przez wyrzuceniem mnie z uniwersytetu "za postawę niegodną studenta PRL", czyli za podjętą w 1977 r. próbę działalności antykomunistycznej, egzaminy na studia w auli noszącej imię byłego rektora UJ, prof. Lepszego, z którego bratankiem los tak chciał, dane było mi po latach zaprzyjaźnić się na wymuszonej przez Służbę Bezpieczeństwa i żydokomunistyczną prokuraturę, nie tylko na mojej osobie, emigracji politycznej w Niemczech. Wręczyłem książkę
prof. Pierzchały także dyrektorowi innego banku a zarazem szefowi organizacji Europa Union Deutschland w landzie Hesja, z którym gościliśmy na wspólnej imprezie wiceprzewodniczącą Parlamentu Unii Europejskiej dosłownie na dzień przed rozpoczęciem przez Polskę oficjalnych rokowań o przystąpienie do tegoż związku państw suwerennych. imgur.com/gallery/DB5fUc9

gab.com/sowamagazyn/posts/106328426413487681
Z przykrością, której nie ukrywałem naówczas publicznie, dając temu chociażby upust np. w wypowiedzi dla opiniotwórczej Frankfurter Allgemeine Zeitung, rokowania prowadzone w imieniu państwa i Narodu Polskiego zamienione zostały wnet we wiernopoddańcze hołdowanie silniejszego finansowo kontrahenta przez tzw. polskich polityków, którzy po latach umieli już tylko krzyczeć w samolocie: "Polacy, ratujcie
mnie!", natomiast w czasach tzw. demokratyzacji Polski jako statyści pokornie godzili się na odegranie za drobną opłatą przypisanej im roli klientów wykonujących każde polecenie Zachodu.

Częstokroć w nagrodę za zdradę interesów Polski byli premierzy i ministrowie RP otrzymywali potem popłatne posady eurodeputowanych, przewodniczących i wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, pracowników banków, lub też w inny sposób wypełniali z korzyścią dla siebie zaciągnięte wcześniej zobowiązania finansowe. Odnoszą się te uwagi także do Jerzego Buzka, TW "Karol", który w stanie
wojennym otrzymał niezrozumiałe dla mnie oraz dla dla innych azylantów politycznych z byłej Solidarności, borykających się w Niemczech przez lata z wieloma problemami integracyjnymi, nie dające się niczym uzasadnić, ani wytłumaczyć wysokie wsparcie finansowe rządu RFN, umożliwiające temu współpracownikowi SB a także jego rodzinie okresowy wyjazd do Niemiec w stanie wojennym i przyszłe kariery zawodowe,
wzbogacenie się i życie ponad stan kosztem Polaków skazanych w dużej liczbie na fizyczne wyniszczenie.

Wspominam o nagannej i niegodnej działalności tego jednego pracownika nauki polskiej, który uparcie odmawia poddaniu się lustracji przez IPN, wiedziony nie frustracją z powodu, iż osobiście nie załapałem się - jak mawia prof. Buzek, czy robotnik Wałęsa - na tzw. przemiany, gdyż te możliwe były dla innych, takich samych jak oni już przed wiekiem, po zesłaniu Polaków na Sybir i po wymuszeniu na Polakach emigracji do Prus, Francji oraz Ameryki.

Przemiany własnościowe zorganizowane i przeprowadzone przez grupy pracowników i
współpracowników Służby Bezpieczeństwa uczyniły klasą posiadającą ten obcy genetycznie element w Polsce oczyszczonej przez narodowo-socjalistycznych i żydokomunistycznych ciemiężców z elit umysłowych, państwowych i patrio-tycznych. Sonderaktion Krakau zbiegła się w czasie z wysyłką Polaków na Sybir. Po 1945 r. miejsce elit narodowych zapełnili sobą inżynierowie dusz wyuczeni w mieście Łodzi w ciągu 18 miesięcy na wykładowców marksizmu-leninizmu. Ta panująca do dzisiaj grupa społeczna w Polsce nie podlega żadnym ograniczeniom, żadnej kontroli państwa demokratycznego.

Nie dba przy tym także o swoją pozycję w Europie, gdyż celem i sensem działania tej grupy nie jest konfrontacja z myślą Zachodu, lecz szaber, grabież własności narodowej Polaków i bezlitosne eksploatowanie Narodu Polskiego z korzyścią dla obcych inwestorów a przy tym dla będących na ich usługach nowobogackich, którzy wspólnie z nimi stają się ludźmi coraz bardziej majętnymi zawłaszczając dla sobie korzyści z bogactw Narodów Europy i powiększając przepaść pomiędzy biednymi, a bogatymi.

Zapewniam, że nie kieruje mną odczucie osobistej krzywdy, gdyż dzięki opiece Bożej dożyłem już wieku, w którym coraz częściej myśli się nie o swojej krzywdzie, lecz o Złu wyrządzonemu bliźnim. Np. pamięta się o pieniądzach, które pochodziły z budżetu państwa niemieckiego na symboliczne zadośćuczynienie dla ofiar prac przymusowych podczas hitlerowskiej okupacji Polski, takich jak mój śp. Ojciec, który spędził kilka lat na przymusowych robotach rolnych w Prusach, a zagarnęli te pieniądze przeznaczone na odszkodowanie dla ofiar, szefowie tej fundacji wypłacając sobie, do własnej, prywatnej kieszeni wielotysięczne premie.

vk.com/badbrowser.php
Tych zbrodni nie ścigał żaden Trybunał Narodowy, a są to zbrodnie przeciwko ludzkości większe od popełnionych przez system Hitlera na podbitym Narodzie Polskim, gdyż Sułek i Parys powołani przez Buzka do naprawienia krzywd, okradli mojego śp. Ojca i takich samych jak on Polaków, zmuszonych wcześniej do niewolniczej pracy. Polaków za okupacji okradanych z jadła, zaś w naszych czasach okradzionych ze symbolicznego odszkodowania - przez ludzi, którzy wypłacili sobie za to oprawcze działanie wysokie premie.

Obżydzenie i głęboka pogarda zwraca się w stosunku do premiera Tuska, który zapowiada dalsze prywatyzacje w Polsce i dopuszcza na wykonywanie pracy w niewolniczych warunkach przez Polaków w supermarketach dla pomnażania cudzego dobra, na emigrację ekonomiczną milionów Polaków, który to premier wobec widocznego dla wszystkich, bżydkiego panoszenia się żydostwa w Polsce ustanawia żyda i współpracownika żydowskiej Służby Bezpieczeństwa szefem Czerezwyczajki, Nadzwyczajnej Komisji do walki z Mową Nienawiści, tzn. z każdym Polakiem, który chciałby temu ministrowi Boniemu powiedzieć w oczy: kapuś! A złodziejowi każdemu przypomnieć podstawę prawa skierowanego przez Pana Boga w pierwszym rzędzie do żyda: Nie kradnij!

mystrikingly.com/blog/veritasliberabitvos

Stefan Kosiewski 2 lata temu Niemcy 453 kontakty Dołącz, aby nawiązać kontakt

audio: lnkd.in/egRmY6d?trk=public_post_share-update_update-text
Heretyk w trzeciej osobie i Manifest Wiary
lnkd.in/eJ--QGj?trk=public_post_share-update_update-text
649 Prolegomena do Odżydzania po Myśli ks. Gerharda Kardynała Ludwiga Müllera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary
lnkd.in/eZD43gu?trk=public_post_share-update_update-text
Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski
lnkd.in/eziCUb5?trk=public_post_share-update_update-text
Studia Slavica et Khazarica
lnkd.in/eHN2K6R?trk=public_post_share-update_update-text
Zniweczona Rzeczywistość
lnkd.in/eUaH_tB?trk=public_post_share-update_update-text
Zarys Estetyki Chazarów
lnkd.in/eatAVYu?trk=public_post_share-update_update-text
20190211 Magazyn Europejski SOWA
lnkd.in/eQhpiYF?trk=public_post_share-update_update-text
issuu.com/…urzentrum/docs/heretyk_w_trzeciej_osobie_i_manifes

lnkd.in/ecFeGEt?trk=public_post_share-update_update-text PDF: lnkd.in/daGG_tp?trk=public_post_share-update_update-text

Heretyk w trzeciej osobie i Manifest Wiary PDO649 FO von Stefan Kosiewski…
gloria.tv Poleć
436 obserwujących
linkedin.com/…i-manifest-wiary-activity-6500691549884600320-5GE1

- Korona, to oszustwo sitwy spiskowców żydomasońskich
terroryzującej ludzkość dla własnej korzyści złodziejskiej sitwy
globalnej żydostwa nienażartego
Stefan Kosiewski
3 tyg.
- ...co teraz, kiedy młodość uciekła, a bunt się ustatecznił?
Leonard Neuger, Sztokholm, 23.11.89 Z listu do Stefana Kosiewskiego;
zmarł w piątek 9 lip
Stefan Kosiewski
4 tyg.
- Krytyka Deklaracji z Great Barrington CB14 von Stefan Kosiewski
SSetKh Pogrom w Berlinie FO SSetKh MEIN VICEFÜHRER KACZYNSKI ZECh
20201012 ME SOWA
Stefan Kosiewski 10 mies.
linkedin.com/in/stefankosiewski
Amber Gold, banda żydowska z udziałem syna Tuska liczy na bezkarność dla siebie i dla chroniącego ją wciąż parasola politycznego, układu z Magdalenki, który stanowi także trockistowski KOR-owiec Macierewicz tonący w bredniach o trotylu i wybuchach oraz Jarosław Kaczyński, który pochwala to mataczenie, gdyż broni go ono jeszcze do czasu przed odpowiedzialnością karną za morderczą decyzję nakazującą lądowanie po trupach.

Przytoczę jeszcze jeden, znaczący akapit z Posłowia napisanego do książki prof.
Henryka Pierzchały; mądrze i szlachetnie zauważa ks. dr Deselaers: "...W gruncie rzeczy należy się wstydzić, że w Niemczech prawie nikt nie zna historii krakowskiej "Sonderaktion" (mowa o hitlerowskiej Sonderaktion w Krakowie, uściślijmy) i nie domyśla się jej znaczenia dla Polski. A przecież właśnie w odniesieniu do nas Niemców praca ta jest niejako wyciągniętą ręką do pojednania i zaproszeniem do
współpracy...", s. 349.

Odczuwam duży niedosyt z powodu znikomości wspólnych, niemiecko-polskich działań i dokonań w nauce na przeciągu ostatnich 30 lat, które upłynęły ludziom nauki w Polsce takim jak TW "Beata", wicepremier Kaczyńskiego, na zadowalaniu się pozyskiwaniem grantów i towarzyszeniu aparatowi przemocy w oczyszczaniu kraju z niepokornych osób ujawnionych w okresie Solidarności tak, aby klasa rządząca w
Polsce mogła przejść bezproblemowo na wyższy stopień rozwoju marksizmu-leninizmu wykładanego przez ojca braci Kaczyńskich, tj. na etap transformacji żydokomuny do kapitalizmu dla swoich.

Myślę, że jedna fundacja polsko-niemiecka i zakupione z jej środków tu i ówdzie przed 20 laty maszyny generujące dla niektórych naukowców w Polsce dodatki finansowe do miesięcznych pensji zawodowych nijak mają się do wspomnianego w III Rozdziale książki prof. Henryka Pierzchały czynnego udziału w życiu naukowym Europy krakowskich tylko Profesorów, współtwórców nauki europejskiej.

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
w nadchodzącym Nowym Roku chciałbym życzyć Panu i wszystkim Polakom a także Polonii na całym świecie tak samo szczerze i serdecznie, ażeby już nie pozdrawiała nas nigdy więcej przez Telewizję Polonia córka byłych ubowców wydana za mąż za tzw. opozycjonistę pozostającego w PRL-u pod czujnym okiem ubeckiej rodziny teścia, pułkownika SB, zaś obecnie żona prezydenta Komorowskiego, który jest fałszywym hrabią, jak słusznie palnął to prostacko Kaczyński, który tak samo jak jego
konkurent nie posiada zdolności do pojedynkowania się z narzuconą im historycznie rolą polityków, czy też choćby do sporu dialektycznego z teściową.

Najlepsze życzenia dla Narodu Polskiego łączymy z życzeniem posiadania przez nasz Naród swojego państwa, pozostającego w żywym, partnerskim związku z państwami drugich Narodów. Nie daj Bóg, żeby masoneria brytyjska wyprowadziła Wielką Brytanię z Unii Europejskiej a zaraz potem Kaczyński i Grupa Windsor w Polsce zabrali się za wyprowadzanie z Polski EURO, którego Tusk z brytyjskimi obywatelami: Sikorskim i Rostowskim jeszcze nie wprowadzili.

Panu Profesorowi, Pana Rodzinie i Współpracownikom życzę Polski oczyszczonej z ubeckiego śmiecia tzw. partii politycznych i gotowych wspierać bandycki układ z Magdalenki małymi ludźmi obdarzonymi stopniami naukowymi na takiej samej zasadzie, jak przyznawane były w PRL-u samochody, mieszkania i szyje złoto ustne,
przemawiające w dniu wigilijnym ludzką mową na znak rozpadu państwa.

Niechaj ominie Pana w Nowym Roku syn ubowca, Owsiak z puszką nieszczerego miłosierdzia i niech nie zaczepi Pana pytaniem nachalnym córka ubowca, Olejnik. Od nagłej i niespodziewanej śmierci niech ustrzeże katolika Pan Jezus, a planeta Boga Najwyższego niechaj przyświeca ludzkim krokom w ostatnim dniu starego roku, jak w tej chwili świeci jasnym światłem wysoko na środku południowego nieba.

Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego OŚWIATA we Frankfurcie nad Menem, działającego od 30 lat.
weebly.com/blog/december-30th-2012
AD 2021 w przededniu 100 rocznicy założenia 1922 r. Związku Polaków w Niemczech.
audio: Heretyk w trzeciej osobie i Manifest Wiary PDO649 FO von Stefan Kosiew…

audio: mixcloud.com/…o-von-stefan-kosiewski-ssetkh-zr-zech-20190211-me/

Heretyk w trzeciej osobie i Manifest Wiary PDO649 FO von Stefan Kosiewski SSetKh ks. Gerhard Kardynał Ludwig Müller ZR ZECh 20190211 ME SOWA-scalone.pdf2.87 Mb Download
PDF: 74 views 24 pages Heretyk
w trzeciej osobie i Manifest Wiary PDO649 FO von Stefan Kosiewski
SSetKh ks. Gerhard Kardynal Ludwig Müller ZR ZECh 20190211 ME SOWA 2D
Uploaded by Stefan Kosiewski Date uploaded on Feb 11, 2019

Przypomnijmy z książki wydanej przy wsparciu Fundacji Roberta Boscha zaledwie w 500 egz., z których kilka osobiście rozniosłem ochoczo w prezencie po gabinetach bankowców i innych, liczących się Osobistości we Frankfurcie nad Menem,
zaraz po odebraniu ich w Krakowie od Autora, upamiętnionego przed tablicą upamiętniającą zagładę inteligencji polskiej dokonaną przez narodowych socjalistów Hitlera:

"Kolejnym, niezmiernie ważnym i ciekawym, a zarazem zdumiewającym w swej wymowie dokumentem, naświetlającym rzeczywistą sytuację wojskowo-polityczną w GG [Generalnym Gubernatorstwie] jest bardzo obszerny raport generała Ulexa, dowódcy jednego z okręgów wojskowych w GG, napisany w Spale dnia 2 i 6 lutego 1940 r. i skierowany do generała Blaskowitza, z którego zacytowane zostaną interesujące nas fragmenty [za: Tadeusz Kułakowski, Hitlerowscy okupanci Polski w świetle własnych dokumentów, Biuletyn GKBZHwP]:
Byłoby absurdem wyrżnąć po prostu, jak to się obecnie dzieje, około 10 tysięcy Żydów i Polaków, gdyż w ten sposób ani nie zostałaby w opinii szerokich mas ludności uśmiercona idea o państwie polskim, ani Żydzi nie byliby <<wykończeni>>. Przeciwnie, sposób takiego <<wykończenia>> skomplikowałby problem, wyrządziłby wielkie szkody i uczyniłby je o wiele bardziej niebezpiecznymi, niż są one przy zachowaniu przemyślanym i świadomym celu (...).
Należy liczyć się z tym, że krzyk podniesiony przez zagranicę będzie stale przybierał na sile i że będzie wyrządzał Niemcom największe szkody polityczne, zwłaszcza że okropności takie istotnie się dzieją (...).
Największą jednak szkodą, jaka wyniknie dla narodu niemieckiego z obecnego stanu rzeczy, jest masowe zdziczenie i upadek obyczajów, które w najkrótszym czasie opanują jak zaraza wartościowy niemiecki materiał ludzki.
Jeżeli dygnitarze SS i policji żądają dokonywania aktów gwałtu i brutalności oraz publicznie je pochwalają, to w nader krótkim czasie zapanują tylko zwolennicy polityki gwałtu. Zdumiewająco szybko odnajdą się wszyscy podobnie myślący ludzie o niskich skłonnościach, aby - jak to teraz dzieje się w Polsce - wyżywać swoje zwierzęce instynkty. Obecnie istnieje jeszcze niewielka możliwość utrzymania ich w karbach, gdyż czują się oni uprawnieni przez swych zwierzchników do popełnienia każdej okropności.
Dalej czytamy:
Właśnie w ostatnim czasie mnożące się akty gwałtu dokonywane przez władze policyjne wskazują na niepojęty wzrost braku ludzkiego sumienia i poczucia moralności tak, że można mówić wprost o zezwierzęceniu a sądzę przy tym, iż do wiadomości mego urzędu doszedł tylko mały ułamek popełnionego bezprawia.
W dalszym ciągu autor [gen. Ulex] przytacza szereg faktów będących rażącym bezprawiem, popełnianym przez SS i policję, używając w stosunku do nich nawet takich określeń, jak np. >>do jakich okrucieństw te bestie są zdolne<< a także pisze, co następuje:
Całkiem swoiste i stale wzrastające zaniepokojenie w kraju wywołują wysiedlenia. Jest przecież rzeczą całkiem oczywistą, że cierpiąca nędzę, walcząca o swoją egzystencję i o swoje życie ludność może patrzeć jedynie z największą troską i obawą na tłumy ludzi zupełnie pozbawionych środków do życia, porwanych z domów w nocy, nagich, głodnych i szukających przytułku. Jasną jest rzeczą, że bezgraniczna nienawiść ogarnia patrzących na śmierć dzieci i na marznących w wagonach ludzi(...).

Z mieszkańcem wsi Piekło Stefan Kosiewski [Do premiera Marcinkiewicza]
Również w notatce do raportu dowódcy armii na wschodzie głównodowodzącemu Sił Zbrojnych w dniu 15 lutego 1940 r. nadmieniono o nagminnych gwałtach i brutalności SS oraz policji, ich zezwierzęceniu i "zarzynaniu" tysięcy Polaków. [Tu Henryk Pierzchała odesłał do pracy: prof. Czesława Madajczyka: Die deutsche Besatzungspolitik in Polen (1939-45), Wiesbaden 1967, s. 21. worldcat.org/…he-besatzungspolitik-in-polen-1939-45/oclc/5704537

Available to everyone Jul 23 14:48 Stefan Kosiewski do Piotra Madajczyka 23 lipca 2021 Szanowny Panie Profesorze Madajczyk(...),
boosty.to/mysowa/posts/f31cbf49-068e-48c2-bb13-7f65d5241ec2

APEL DO KOSCIOLA I DO SWIATA Podpisz PDO649 Kardynal MULLER M72 SSetKh Von Stefan Kosiewski DEMOKRATYCZNY OPOR 20200515 ME SOWA ANATOLE KLYOSOV.pdf6.30 MbDownload
PDF: 2K views 47 pages APEL
DO KOŚCIOŁA I DO ŚWIATA Podpisz PDO649 Kardynał MULLER M72 SSetKh von
Stefan Kosiewski DEMOKRATYCZNY OPÓR 20200515 ME SOWA ANATOLE KLYOSOV
Uploaded by Stefan Kosiewski
Date uploaded on May 15, 2020
boosty.to/mysowa/posts/08c540b0-2030-4b98-be82-3eb9eb14664a
Show more