Australia chce przymusowo szczepić obywateli za pośrednictwem Chemtrails

Australia zatwierdziła wniosek o licencję od firmy PaxVax firmy Big Pharma, która pozwoli im celowo wypuszczać do Queensland szczepionkę GMO składającą się z żywych bakterii za pośrednictwem chemtrails. Biuro Regulatora Technologii Genetycznej (OGTR) twierdzi, że szczepionka kwalifikuje się jako ograniczone i kontrolowane uwalnianie na mocy sekcji 50A ustawy Gene Technology Act 2000.

PaxVax ubiega się o zgodę na przeprowadzenie badań klinicznych genetycznie zmodyfikowanej żywej szczepionki bakteryjnej przeciwko cholerze (czyli z cholerą dopow.) Oczekuje się, że po rozpoczęciu próba zostanie zakończona w ciągu jednego roku, a miejsca prób zostaną wybrane z obszarów samorządowych (LGA) w Queensland, Australii Południowej, Wiktorii i Australii Zachodniej. PaxVax zaproponował szereg środków kontrolnych, które według nich ograniczą rozprzestrzenianie się i trwałość szczepionki GM i wprowadzonego do niej materiału genetycznego, jednak zawsze istnieje możliwość, że ograniczenia te zawiodą i zainfekują dziką przyrodę i ekosystemy.

Szczepionki lotnicze były stosowane w Stanach Zjednoczonych skierowane przeciwko zwierzętom za pomocą plastikowych opakowań zrzucanych z samolotów lub helikopterów. Sanofi (która jest jednym z największych producentów szczepionek na świecie) posiada spółki zależne, takie jak Merial Limited, które produkują Raboral żywy wirus trujący dla ludzi, ale rozprzestrzeniający dziką przyrodę wśród mas.

OPRYSKIWANIE WIRUSEM ZACHODNIEGO NILU (WIR_USA)

W 2006 roku Michael Greenwood napisał artykuł dla Yale School of Public Health zatytułowany „Opryski z powietrza "skutecznie zmniejszają" występowanie wirusa Zachodniego Nilu (WNV) u ludzi”. Według badań przeprowadzonych przez Yale School of Public Health i California Department of Public Health, w artykule stwierdzono, że częstość występowania ludzkich przypadków wirusa Zachodniego Nilu można znacznie zmniejszyć poprzez opryski z powietrza na dużą skalę, których celem są dorosłe komary.
Zgodnie z mandatem do rozpylania z powietrza określonych wektorów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, szczepionki powietrzne znane jako DNA Vaccine Enhancements i Recombinant Vaccine przeciwko WNV mogą być testowane lub stosowane w celu „ochrony” ludzi przed narażeniem na zakażenie wektorami. Ulepszenia szczepionek DNA w szczególności wykorzystują kapsyd wirusa Epsteina-Barra z wieloma ludzkimi aktywatorami dopełniacza klasy II w celu neutralizacji przeciwciał.

Rekombinowane szczepionki przeciwko WNV wykorzystują króliczą beta-globulinę lub sygnał poli(A) wirusa SV40. We wczesnych badaniach nad szczepionkami DNA odkryto, że badania z negatywnymi wynikami zaliczają się do kategorii przyszłych projektów badawczych w dziedzinie terapii genowej. Podczas badań nad sygnalizacją poli(A) wirusa SV40 w szczepionkach przeciw WNV zaobserwowano, że WNV będzie uśpione u osób narażonych na ospę wietrzną, a zatem po ekspozycji na szczepionki przeciw WNV w powietrzu istnieje możliwość uwolnienia wirusa ospy wietrznej. powodują większe ryzyko wystąpienia półpaśca w wieku dorosłym.

NATRYSKIWANIE Z LOTU - KALIFORNIA dla WNV i SV40

W lutym 2009 r. do chwili obecnej opryski z powietrza dla WNV miały miejsce w głównych miastach stanu Kalifornia. Podczas opryskiwania Anaheim w Kalifornii, kobieta rasy kaukaskiej (50 lat) była narażona na intensywne opryski, podczas codziennego chodzenia na kilka mil. W tym rejonie przez kilka dni trwała intensywna aktywność śmigłowców. Po spryskaniu odczuwała zawroty głowy, nudności, bóle mięśni i nasilający się ból krzyża.

Została oceniona pod kątem mechanizmów toksykologicznych związanych z narażeniem na pestycydy w wyniku oprysków z powietrza przy użyciu zaawansowanych testów monitorowania biologicznego. Wyniki testów, które obejmowały testowanie prążków białkowych z wykorzystaniem metody PCR (ang. Protein Coupled Response), były pozytywne dla KD-45. KD-45 to prążek białkowy wirusa zielonej małpy SV-40.

Dodatkowe testy przeprowadzono dla kapsydu wirusa Epsteina-Barra i wirusa Cytomeglia, które są wykorzystywane w bioinżynierii systemów dostarczania genów za pomocą technologii otoczki białkowej wirusa i otoczki białkowej adenowirusa. Osoba była pozytywna dla obu; wskazując na wysoce prawdopodobną ekspozycję na system dostarczania szczepionki DNA poprzez inhalację donosową.

Dokument Pentagonu ujawnił plany szczepień powietrznych
W kwartalnym przeglądzie FunVax z czerwca 2007 r. raport wymienia cel projektu wymienionego jako ID: 149AZ2 jako przygotowanie wektora wirusowego, który będzie hamował/zmniejszał ekspresję specyficznego genu zakłócającego (VMAT2) w populacji ludzkiej. Ponadto w streszczeniu wskazano, że przetestowano sześć metod rozprzestrzeniania się wirusa, w tym uwalnianie na dużych wysokościach, uwalnianie wody, przenoszenie przez owady i różne metody dyfuzji.

Więcej tutaj: worldtruth.tv/ Australia To Forcibly Vaccinate Citizens Via Chemtrails | Principia Scientific Intl.Obraz nagłówka: Wikipedia

Autyzm i zmiana DNA - usuwanie genów przez szczepienia - Dr Ariyana Love, ND
W moim ostatnim wywiadzie z Stew Petersem przedstawiłam badania naukowe ujawniające, że zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) jest spowodowane delecją genów w mózgu, szczególnie w korze czołowej.
Artykuł, do którego odwoływałem się z Nature, zatytułowany Epigenetyka i organoidy mózgowe: obiecujące kierunki w zaburzeniach ze spektrum autyzmu , wyjaśnia, że inaktywacja chromosomu X w mózgu jest przyczyną zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Trzy obszary mózgu będące celem ataku to kora skroniowa, móżdżek i kora przedczołowa, zwłaszcza płat czołowy. Wykazano, że regiony te mają niższy poziom metylacji chromosomu X z ASD. Badanie precyzuje, że delecja chromosomu X zachodzi w wyniku „deregulacji epigenetycznej” (delecji genu) i „metylacji DNA” (kodowania genetycznego). „Chociaż mechanizmy epigenetyczne związane z autyzmem nie są jeszcze w pełni poznane, istnieją odkrycia sugerujące rozregulowanie całego genomu i zmiany epigenetyczne w ASD (zaburzeniu spektrum autyzmu). Badania te wskazują na metylację DNA (edycję genów) jako prawdopodobną przyczynę rozwoju zaburzenia.
Istnieją pewne zespoły powiązane z ASD. Metylacja DNA w połączeniu z imprintingiem i inaktywacją chromosomu X (delecja genów) może mieć znaczenie w dziedzinie badań nad ASD. Inaktywacja chromosomu X to proces, w którym jedna z kopii chromosomów X jest dezaktywowana, co jest również osiągane poprzez metylację DNA. Może być związany z autyzmem, ponieważ inaktywacja lub usunięcie inaktywacji może prowadzić do aberracji genetycznych”.


Ukierunkowana delecja chromosomu X w innych obszarach mózgu skutkuje stanami ASD, takimi jak zespół Angelmana i zespół Pradera-Williego. Usunięcie chromosomu X u kobiet powoduje zespół Turnera, który wywołuje opóźnienie umysłowe, opóźnienie rozwoju i wpływa na wzajemność społeczną i komunikację, stan ASD. Inne badanie zatytułowane DIA1R Is an X-Linked Gene Related to Deleted In Autism-1 potwierdza delecję chromosomu X, wyjaśniając: „Delecja DIA1 zbiegła się z klasyczną diagnozą autyzmu”. Wskaźniki autyzmu gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich dwóch dekad i nadal gwałtownie rosną. Belfast w Irlandii właśnie poinformował , że jedno na 14 dzieci ma ASD!

ZESPÓŁ USUWANIA - W rozmowie z Marią Zeee mecenas Todd Callender stwierdził: „Delecja genu 1p36 jest chorobą wrodzoną – urodziłeś się z nią – a jednak było to najważniejsze niepożądane zdarzenie numer jeden, a jeśli przyjrzysz się objawom tego, jest to eliminacja kory czołowej. najważniejszym zdarzeniem niepożądanym wymienionym przez firmę Pfizer”. Wcześniej mówiono nam, że zespoły delecji, jak również zespół delecji 1p36, są rzadkimi zjawiskami. Jednak obecnie jest to „ najczęstsze ludzkie zaburzenie ” wynikające z celowego usunięcia chromosomu X w płacie czołowym. Usunięcie genu 1p36 nie tylko powoduje upośledzenie umysłowe , ale także powoduje nieprawidłowości narządów płciowych u mężczyzn i kobiet, wpływając na płodność. Inne badanie z 2020 roku ujawnia, że 25% osób dotkniętych „Covid-19” traci aktywność elektryczną w korze czołowej mózgu. Wielu moich klientów, przyjaciół i współpracowników zgłaszało „mgłę mózgową”. Czy może to być niekorzystna reakcja w wyniku transmisji (wyrzucania) osób zaszczepionych, spowodowana celowaną delecją genu płata czołowego? Ponadto autorzy sugerują, że infekcja mogła cofnąć poznawczo o około 10 lat ! W swoim ostatnim raporcie dr Stephanie Seneff, starszy naukowiec w Laboratorium Informatyki i Sztucznej Inteligencji MIT w Cambridge, przedstawiła rozległe uszkodzenia neurologiczne, takie jak choroba PRIONOWA, wywołane przez „szczepionki” mRNA. W szczególności podkreśliła, w jaki sposób technologia mRNA powoduje szybko starzenie się ludzi .

— Aby wyświetlić, skopiuj/wklej ten link do raportu do swojego adresu URL:
file:///C:/Users/metan/Desktop/20220612_MD4CE_Dr_Stephanie_Seneff%20-%20Copy.pdf Nawiasem mówiąc, gen E1 należy do linii genetycznej chromosomu X. Wcześniej dokumentowałem, w jaki sposób farmaceutyczne „szczepionki” usuwają gen E1 w moim artykule zatytułowanym EPIGENETICS: szczepionki usuwają ludzkie geny i transfekują komórki wirusem Ebola/Marburg . Nasuwa się pytanie. Czy firmy farmaceutyczne celowo wywoływały autyzm, usuwając kody genetyczne z ludzkiego mózgu poprzez swoje programy szczepień? Jedynym możliwym sposobem usunięcia chromosomu X jest zastosowanie nanotechnologii mRNA . Pharma Exposed! Autism Spectrum Disorder (ASD) Is Targeted Gene Deletion!
jac05 and one more user link to this post
megur shares this
2618
Don Mac
Historie mające na celu (dosłownie) zniechęcić Cię do jedzenia?
Historie mające na celu (dosłownie) zniechęcić Cię do jedzenia?
jac05
Nie daj Boże aby to nie było coś takiego Alien: Covenant | David Commits Genocide | HD jak David z Prometeusza postanowił dokonać ludobójstwa cywilizacji, która skonstruowała potwory jako broń biologiczną.
Anieobecny
Chce, czy robi...?
I że tylko Australia...?
Edward7
Mikroskopowe wideo dowodzi, że szczepionka COVID zawiera nanocząsteczki, które kolonizują się w ludzkim ciele -
banned.video/watch?id=62a7a9a671d5801bf19beb91