apredsasatoci
Ak Maradona pochopil, že bergoglio je pravý kresťan, je viac než jasné, aký za ním stal duch.
Maradona bol proste divoch.
SVOJ POKOJ VAM DAVAM. SVOJ POKOJ VAM ZANECHAVAM.