3
4
1
2
Clicks3K
gattolino
Reinkarnace a křesťanství - pravda a bludy. Dopředu podotýkám (pro všechny kromě Dohnalovců, které to stejně nezajímá a začnou hned vztekle pištět), že reinkarnace opravdu s křesťanskou vírou neko…More
Reinkarnace a křesťanství - pravda a bludy.

Dopředu podotýkám (pro všechny kromě Dohnalovců, které to stejně nezajímá a začnou hned vztekle pištět), že reinkarnace opravdu s křesťanskou vírou nekoresponduje a nemá v ní své místo - to je pravda (aby mi zas někdo něco nepodsouval). Protože přijetí Krista ji vylučuje, tedy opravdovým přijetím Kristovy milosti už není nutno o tomto tradičním duchovním mystériu vůbec hovořit, křesťana, který své srdce naplnil Ježíšovou láskou a odevzdal se plně Kristu, to vůbec nemusí zajímat a nijak se ho to netýká. Otázkou zůstává, kdo z křesťanů se opravdu, ne jen proklamativně, odevzdal Kristu?