Peter(skala)
3696
Peter(skala)
@. ARMATA .
@Freddy Gargamel
Boh skrze apoštola Pavla napísal v Biblii odpoved na otazky, aké si kladiete, ked poukazal na štat a Cirkev s porovnaním vo vzťahu Nevesty a Ženícha.
Prirovnal to, aby sme lepšie pochopili, pretože ked ludia - hoc aj veriaci - niečomu nechápu z Božieho plánu, tak je lepšie najprv prirovnanie.
Avšak prirovnanie musí byť najprv chápané v základe, až potom toto …More
@. ARMATA .
@Freddy Gargamel
Boh skrze apoštola Pavla napísal v Biblii odpoved na otazky, aké si kladiete, ked poukazal na štat a Cirkev s porovnaním vo vzťahu Nevesty a Ženícha.
Prirovnal to, aby sme lepšie pochopili, pretože ked ludia - hoc aj veriaci - niečomu nechápu z Božieho plánu, tak je lepšie najprv prirovnanie.

Avšak prirovnanie musí byť najprv chápané v základe, až potom toto prirovnanie môžeme porovnávať s tajomstvom Cirkvi. Pavol velmi dobre rozumel vzťahu medzi nevestou a ženíchom a každý, kto rozumie tomuto vzťahu, potom musí pochopiť aj vzťah medzi štatom a Cirkvou.

Zakladom je pochopiť vzťah medzi nevestou a ženichom - medzi manželom a manželkou. Pavol hovorí o manželstve, ale ako takom, ktoré je uzavrete s Božím požehnaním, takže vylučuje ROZVOD, nie však ODLUKU.

TU však musíme definovať ROZDIEL medzi pojmami, ktoré používa katolicka terminologia a civilná terminologia.
Preto často poukazujem na ROZDIELI medzi terminologiou teologickou, čiže cirkevnou a svetskou, kedže sa zvyknu ODLIŠOVAŤ a tým pádom majú iný VÝZNAM.

napr. konr.v tomto pripade ODLUKA má odlišný význam:
Cirkevna terminologia pripušťa ODLUKU v manželstve, ALE svetska terminologia pod pojmom ODLUKA (Cirkvi) rozumie v skutočnosti ROZVOD a to je podstatný rozdiel, kvôli ktoremu NESMIEME stotožnovať svetský pojem ODLUKA s cirkevným pojmom.

Toto väčšinou mätie aj katolikov, ked tvrdia, že ak je možná v Cirkvi ODLUKA manželstva, tak je možná ODLUKA aj štatu od Cirkvi, ale to je hlavný OMYL, ktorý spôsobil v chapaní takých katolikov a to DEZINFORMACNY medialny priestor ako vo svetských, tak aj cirkevných inštituciach, organizaciach, médiach...

...takže ak UŽ vieme o podstatnom ROZDIELI medzi pojmami vo setskom a cirkevnom ponímaní, tak môžeme prejsť k tomu, prečo Pavol prirovnal vzťah Cirkvi a štatu k neveste a ženichovi: ako vieme, tak manželstvo, čiže vžtah medzi manželom a manželkou (nevestou a ženichom) je NEROZLUČITELNY - to je klučové. Aj keby sa odlučili len dočasne napr. kvôli NASILIU pachanemu na manželke alebo deťoch, predsa manželstvo ostáva nerozlučitelné, takže nikto z nich nemôže vstupiť do NOVEHO manželského vzťahu. SU JEDNO TELO.

... s tým ostáva spojené aj všetko ostatné, majetok, meno (priezvisko) výživné.... atd...

VŠIMNIME SI slovo: VÝŽIVNÉ (na deti)
Manžel (ženích) je POVINNÝ platiť deťom výživné (resp. manželke) aby bolo o deti postarané aj zo strany MANŽELA. To je zákon a poriadok

Dokonca aj v Starom Zakone bol Izraelský kral POVINNÝ vyplácať knazov z daní (desiatkov).

Predstavme si manžela, ktorý by NECHCEL platiť výživné na deti alebo krala, ktorý by nechcel platiť knazom a to z dôvodov, ktoré ste spomenuli alebo v podstate maju ten istý dôvod:
@. ARMATA .
"Kto má nad kým prevahu a moc?
... Ale pokiaľ má štát,teda vláda starať sa,rozkazovať,nariaďovať a byť týmto pádom nadriadená cirkvi,lebo tak to bohužiaľ je,tak nech sa stane vôľa Božia,pokiaľ by sa mala cirkev úplne podriadiť nejakému diktátu a zopsuť sa. Ono to vyjde aj tak za jedno,lebo naša vláda a prezidentka zrejme uznávajú iného boha,ako je ten na nebesiach."


@Freddy Gargamel
"...byť v tesnom spojení so štátom, ktorý je už nielen nekresťanský, ale otvorene anti-kresťanský a čoraz viac antikristovský? Aký benefit z toho môže mať cirkev (ktorákoľvek)? Nestiahne ju tento novo-pohanský štát so sebou do pekiel?"

🤔

...aj ženich-manžel si môže klásť dôvody, podmienky, požiadavky... prečo NEPLATIŤ výživné... ako napr. manželka už je neveriaca-nekresťanka-antikresťanka....

Poznám katolikov, ktorí sa zmenili tak, že začali častejšie pristupovať k Sviatostiam, chodiť do spoločenstva veriacich, zmenili zlozvyky, ale časom sa zalubili do žien zo spoločenstva a tvrdili, že ich manželky UŽ NIE SU VERIACE, i ked riadne boli cirkevne zosobašení.
Ináč, povedané, tí muži chceli povedať, že ONI sú už silne veriaci a ich manželky NIE SU a chcu vychovavať deti v LEPŠEJ viere aku deťom ich manželky nemôžu dať. Taktiež spochybnili samotné uzavretie manželstva a predstavte si, že miestni ordinari a napokon aj biskup im schvalil ANULACIU manželstva.

My však velmi dobre vieme, že chyba bola na strane ako manželov (mužov) tak aj biskupa, že došlo k anulacii manželstva, lebo ich výhovorky boli síce presvedčivé pre biskupa, ale v očiach Boha ako aj morálne správnych veriacich - NEOPODSTATNENE.

... a TU sa dostavame k otazkam a odpovediam, ktoré rovnako suvisia so vzťahom medzi štatoma Cirkvou:

Totižto, ked vzťah medzi ženichom a nevestou je nerozlučitelný, tak rovnako aj medzi štatom a Cirkvou, k čomu nás privádza apoštol Pavol vo Svätom Písme.

Chapeme, prečo otec rodiny musí platiť výživne deťom, aj ked NECHCE žiť s manželkou, či dokonca s deťmi?!
Ak áno, tak by sme mali pochopiť, prečo štat (ako otec-ženich) má platiť knazom (deti) a tým sa zaroven starať aj o svoju nevestu.

V Starom zakone to bolo povinné a to tak ako 10tok z prijmu
V Novom Zakone resp. v našom letopočte sa nadalej platili desiatky, najprv biskupom a oni to prerozdelili knazom.
Vladca štatu, či kralosvtva platil knazom až ked uzavrel dohodu s Cirkvou resp. ked sa hlavou štatu stal katolik a platila Vatikanska zmluva.

Tá zmluva je rovnako posvätná ako manželska zmluva, pred Bohom.

takže znova sa musíme vratiť k NEROZLUCITELNOSTI, ktorá vyplýva ako v manželskom zväzku, tak aj vo zväzku medzi štatom a Cirkvou. Kto prijma Slová apoštola Pavla v rovine manželskej a štatno-cirkevnej, tak musí pochopiť, prečo štat musí platiť knazom.
Avšak kto NECHCE tieto 2 aspekty života prijať za jedno a to isté, tak potom by mal uvažovať nad biblickým Slovom: "ak by (zakonici) zachovávali Božie Slovo (Mojžišove knihy), aj Mna (Ježiša) by počuvali."

"Kto vás počuva, mna počuva, Kto vami pohrda, Mnou pohrda."

“TO, ŽE ŠTÁT MUSÍ BYŤ ODLÚČENÝ OD CIRKVI JE TÉZA ABSOLÚTNE FALOŠNÁ A BLUD MAXIMÁLNE ŠKODLIVÝ…

(PP.PIUS X. / ENCYKLIKA: “VEHEMENTER NOS”)
. ARMATA .
Je potrebné si položiť otázku: Kto má nad kým prevahu a moc? Pokiaľ by sa štát,čiže naši vládni predstavitelia riadili múdrymi radami cirkvi a cirkev by mala právo do toho múdro zasahovať,tak by bolo nutné,aby tieto dve inštitúcie kooperovali,aby sa podporovali.
Ale pokiaľ má štát,teda vláda starať sa,rozkazovať,nariaďovať a byť týmto pádom nadriadená cirkvi,lebo tak to bohužiaľ je,tak nech …More
Je potrebné si položiť otázku: Kto má nad kým prevahu a moc? Pokiaľ by sa štát,čiže naši vládni predstavitelia riadili múdrymi radami cirkvi a cirkev by mala právo do toho múdro zasahovať,tak by bolo nutné,aby tieto dve inštitúcie kooperovali,aby sa podporovali.
Ale pokiaľ má štát,teda vláda starať sa,rozkazovať,nariaďovať a byť týmto pádom nadriadená cirkvi,lebo tak to bohužiaľ je,tak nech sa stane vôľa Božia,pokiaľ by sa mala cirkev úplne podriadiť nejakému diktátu a zopsuť sa.
Ono to vyjde aj tak za jedno,lebo naša vláda a prezidentka zrejme uznávajú iného boha,ako je ten na nebesiach.
Freddy Gargamel
No, ja neviem... na druhej strane - byť v tesnom spojení so štátom, ktorý je už nielen nekresťanský, ale otvorene anti-kresťanský a čoraz viac antikristovský? Aký benefit z toho môže mať cirkev (ktorákoľvek)? Nestiahne ju tento novo-pohanský štát so sebou do pekiel?
Úzke prepojenie "oltára a trónu" vzniklo v dôsledku vyhlásenia kresťanstva za štátne náboženstvo Rímskej ríše, tým, že kresťanstvo …More
No, ja neviem... na druhej strane - byť v tesnom spojení so štátom, ktorý je už nielen nekresťanský, ale otvorene anti-kresťanský a čoraz viac antikristovský? Aký benefit z toho môže mať cirkev (ktorákoľvek)? Nestiahne ju tento novo-pohanský štát so sebou do pekiel?
Úzke prepojenie "oltára a trónu" vzniklo v dôsledku vyhlásenia kresťanstva za štátne náboženstvo Rímskej ríše, tým, že kresťanstvo v Rímskej ríši zvíťazilo a cisársky trón odvtedy obsadzovali len kresťania. Ako ale môže fungovať novodobé manželstvo kresťanského oltára s pohanským (antikristovským) trónom?