TerezaK
3129

uveřejněno na: I messaggi della Madonna nel Mondo 23 h

MESSAGGIO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO A GLYNDA LOMAX DELL'11 MAGGIO 2022 CONFUSIONE "I Miei figli sono circondati dalla confusione …
TerezaK
Poselství Panny Marie ve světě
23 h -
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA GLYNDĚ LOMAX ZE DNE 11. KVĚTNA 2022
CONFUSION
"Mé děti jsou ve světě obklopeny zmatkem. Děti moje, nedbejte na zmatek, který vás obklopuje, a nedělejte si starosti. Je to jen zkouška pro ty, kteří mě neznají. Tvůj svět je obtěžkán hříchy nejrůznějšího druhu a jejich tíha brzy zřítí zemi, ale ty tam nebudeš, budeš …More
Poselství Panny Marie ve světě
23 h -
POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA GLYNDĚ LOMAX ZE DNE 11. KVĚTNA 2022
CONFUSION
"Mé děti jsou ve světě obklopeny zmatkem. Děti moje, nedbejte na zmatek, který vás obklopuje, a nedělejte si starosti. Je to jen zkouška pro ty, kteří mě neznají. Tvůj svět je obtěžkán hříchy nejrůznějšího druhu a jejich tíha brzy zřítí zemi, ale ty tam nebudeš, budeš zde doma se Mnou.
Výsledkem je zmatek, když člověk dává přednost svým hříšným rozkoším přede Mnou. Zmatek a nedostatek orientace. Nevědí, za čím se budou honit, a až přijde konec, budou se za tím honit znovu. Dal jsem jim mnoho času, aby se káceli, ale oni se nekájí, nýbrž se posmívají a vysmívají. Sklízejí spravedlivou odměnu.
Nelitujte jich, moji drazí. Připravte se na návrat domů ke Mně. Buďte připraveni. Dokonči své dílo, neboť k tobě náhle přijdu, abych tě přivedl domů."
Izajáš 41:29
Hle, to všechno je jen marnost;
jejich díla jsou nicotná,
jejich modly jsou jen vítr a nicotné věci.
Jeremiáš 3:25
Za postel se stydíme
a naše neslavná pověst pro deku,
Vždyť jsme hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, my i naši otcové, od dětství až dodnes; neposlouchali jsme hlas Hospodina, svého Boha.
1 Korintským 14:33
Bůh totiž není Bohem zmatku, ale pokoje.

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)
TerezaK