„A Ježiš sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi“ Lk 22, 43-44

Ježiš ťa volá v túto temnú noc, aby si bol-a s Ním. Ježiš prežíva smútok a úzkosť, potrebuje ťa, aby si bol -a s ním v tom utrpení, ktoré podstupuje z lásky k tebe. Povedz Ježišovi dnes večer, zajtra, pozajtra... a takto mu hovor stále: „Ježišu, neopustím ťa, zostanem s tebou! Chcem s tebou bdieť aspoň hodinu. Možno aj viac, ale nechcem počuť od teba v tejto duchovne chladnej noci, keď si sám, výčitku ;nemohol si so mnou bdieť aspoň hodinu?;“
„Ježišu, čo si musel vytrpieť v túto noc, keď si prežíval až smrteľnú úzkosť? Aké to museli byť duchovné a duševné muky, keď tá úzkosť spôsobovala až potenie krvou? Ty ako Boh si videl všetky hriechy tohto sveta, všetky hriechy ľudí od začiatku a až do skončenia sveta, všetky moje hriechy. Ježišu, ty si vlastne trpel dva krát. Najprv psychicky - duchovne a potom reálne fyzicky! Ty Ježišu vidíš aj ten môj každý hriech. Ty vidíš mňa teraz v tento večer, v tento čas, a vidíš mi do duše. Poznáš aj moje myšlienky, ty vieš o mne všetko. Nič nie je skryté pred Tebou. Ty si sa potil krvou, lebo si videl toľkú ohavnosť odvrátenia sa ľudí od Teba, opustenia Boha, videl si našu vlažnosť, nezáujem o našu spásu. Hrozné aj pomyslieť. Ty si videl, ako tvoje strašné utrpenie bude pre obrovské množstvo ľudí márne, pretože sa mnohí rútia rovno do pekla každý deň!!! Ježišu, aspoň mi dovoľ v tento večer, čo len trošku sa priblížiť k pochopeniu tvojho utrpenia v Getsemanskej záhrade. Keď si bol opustený od ľudí, iba Boh Otec bol s tebou, Duch a anjel, ktorý ťa posilňoval.
Mnohí sa rozutekali, dostali strach. Aj teraz sa mnohí boja, že niečo stratia na tomto svete. Aj teraz sa mnohí boja stratiť svoj život pre teba, Ježišu. Mali by sme sa báť, a veľmi, že môžeme stratiť večný život! Ak Boh povie „Dosť už!“ a povolá si teba či mňa na osobný súd a večnosť. V tej večnosti niet možnosti sa vrátiť späť a robiť pokánie. Už nie. Tu na zemi sa rozhoduješ ty, aj ja, a naše rozhodnutie má večnú platnosť. Rozhodni sa pre Ježiša Krista, patri mu celým srdcom a neprídeš o večný život s Ním!
„Ježišu, som pri tebe, som s tebou, dovoľ mi z tvojej svätej tváre utrieť tvoju presvätú krv. Dovoľ mi, aby som aj ja s tebou padol na tvár a modlil sa o tvoje zmilovanie. Dovoľ mi, aby som ťa chytil za ruku. Už nie si opustený. Okrem anjela som s tebou aj ja. Verím, že keď budem vždy s tebou na tejto zemi, tak aj Ty budeš so mnou a neopustíš ma nikdy, nikdy, nikdy viac a ani v hodine moje smrti!!! Ježišu odpusť mi tie moje mnohé hriechy, pre ktoré si sa potil krvou a neskôr v hroznom a ponižujúcom utrpení... Ježišu, čo ti môžem v tejto chvíli povedať? Nič! Lepšie bude, ak budem teraz mlčať a v tichosti byť s tebou. Ježišu, dovoľ mi aspoň trochu nazrieť a precítiť tajomstvo tvojho utrpenia. Prosím ťa o túto Milosť. Ak pochopím to strašné utrpenie, ktoré si Ty Spravodlivý, nevinný baránok, musel za mňa vytrpieť, tak verím, že dostanem milosť viac nehrešiť. Odpusť mi Ježišu každý môj hriech. I ten, ktorý si neuvedomujem. Aj tie hriechy spáchané myšlienkami.
Odpusť mi, ak som bol možno bezcitný, pohŕdal som, pyšný, vyvyšoval som sa nad iných. Odpusť mi Ježišu, že som zanedbal toľko tvojich vnuknutí a šiel som vlastnou cestou.
Čo mám robiť v tejto ťažkej dobe konca vekov, Ježišu? Ako mám prežiť ten zostávajúci môj kratučký život, aby som išiel rovno do neba? Ježišu, ktorý sa teraz potíš krvou, prosím ťa, pevne ma chyť a zober si ma do neba. Či teraz, alebo neskôr, len do neba k Tebe. Raz skutočne príde moja posledná chvíľa tu na zemi, posledné vydýchnutie, posledný uder srdca !!!
Nielen v tento večer, ale stále chcem byť s tebou, Ježišu. Nechcem ťa opustiť ako apoštoli. Ty si za tieto muky zaslúžiš, aby som si ťa ctil, velebil, chválil! Ďakujem ti, že si sa rozhodol prijať tento kalich utrpenia. Všetko je to len a len pre mňa a moje hriechy. Som s tebou, neopustím ťa, môj Ježišu!“
dalila
🌹