Clicks1.9K

SVEDECTVO Christine Watkins o Veľkom Varovaní

VIDEO: youtube.com/watch?v=rzz1Plypj3k

Christine Watkinsová je autorka knihy o Veľkom Varovaní, kde prispieva svedectvami rôznych kanonizovaných svätcov, ktorým bolo Bohom zjavené o Veľkom Varovaní.

Taktiež v knihe spomína aj žijúcich prorokov alebo osôb, ktoré zažili osobné spoznanie svojich hriechov "malý Súd".


Autorka knihy sama zažila obrátenie vo svojom živote a v konečnom dôsledku odporúča generálnu spoveď, sviatostný život a ohlasovenie Veľkého Varovania.
Pravda bude skryta
Máš tam preklep
dyk
Kakonizovaní svätci :)
To som ešte nepočul :)
Peter(skala)
slovo "svätci" sa použiva pre tých, čo žili na zemi v povästi svätosti
slovo "kanonizovaní" sa používa pre tých, čo boli of.cirkevne vyhlásení za ctihodných, blahoslavených, svätých
dyk
Ale tam je napísané

Kakonizovaní!!! :))) nie kanonizovaní :)))
Peter(skala)
🤭😊😉😬😂🤪
dyk
V nebi budeš mať problém :)
Peter(skala)
s kým? s kakonizovanými ? 🤪🤭
Tina Rastlina
😂 😂 😂