Traktat pandemiczny WHO „jest powiązany z globalnym systemem paszportów cyfrowych i dowodów tożsamości

WHO niedawno ogłosiła plany międzynarodowego traktatu pandemicznego powiązanego z cyfrowym paszportem i cyfrowym systemem tożsamości.

Spotkanie obyło się w grudniu 2021 r. na specjalnej sesji po raz drugi od założenia WHO w 1948 r. Zgromadzenie Zdrowia WHO przyjęło jedną decyzję zatytułowaną „Świat razem ”.

WHO planuje sfinalizować traktat do 2024 roku. Będzie to miało na celu przeniesienie władzy zarządzającej obecnie zarezerwowanej dla suwerennych państw na WHO podczas pandemii przez prawnie wiążące państwa członkowskie do zmienionych Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO.

W styczniu 2022 r. Stany Zjednoczone zgłosiły propozycje poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych z 2005 r., które obowiązują wszystkie 194 państwa członkowskie ONZ, które dyrektor generalny WHO zaakceptował i przekazał innym państwom członkowskim. W przeciwieństwie do poprawek do naszej własnej konstytucji, poprawki te nie będą wymagały dwóch trzecich głosów naszego Senatu, ale zwykłą większością głosów państw członkowskich.

Większość opinii publicznej jest całkowicie nieświadoma tych zmian, które wpłyną na suwerenność narodową państw członkowskich.

Proponowane zmiany obejmują m.in. Wśród zmian WHO nie będzie już musiała konsultować się z państwem ani próbować uzyskać weryfikacji od państwa, w którym rzekomo ma miejsce zgłoszone zdarzenie wzbudzające obawy (np. nowa epidemia), przed podjęciem działań na podstawie takich zgłoszeń (art. 9 ust. 1 ).

Oprócz uprawnień do określania stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym na mocy art. 12, WHO otrzyma dodatkowe uprawnienia do określania stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu regionalnym, jak również kategorii określanej jako pośredni stan zagrożenia zdrowia .

Właściwe państwo nie musi już zgadzać się z ustaleniami Dyrektora Generalnego WHO, że zdarzenie stanowi sytuację zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Przy WHO zostanie utworzony nowy Komitet ds. Sytuacji Kryzysowych, z którym Dyrektor Generalny będzie się konsultował zamiast państwa, na którego terytorium wystąpił stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, w celu ogłoszenia zakończenia stanu wyjątkowego.

Poprawki dadzą również „dyrektorom regionalnym” w ramach WHO, a nie wybranym przedstawicielom odpowiednich stanów, prawo do ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu regionalnym.
Ponadto, gdy wydarzenie nie spełnia kryteriów zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, ale Dyrektor Generalny WHO stwierdzi, że wymaga ono zwiększonej świadomości i potencjalnej międzynarodowej reakcji w zakresie zdrowia publicznego, może on w dowolnym momencie zdecydować o wystosowaniu „pośredniego ostrzeżenia dotyczącego zdrowia publicznego”. ” do państw i skonsultować się z Komitetem Kryzysowym WHO. Kryteria dla tej kategorii są proste: „Dyrektor Generalny stwierdził, że wymaga to zwiększonej świadomości międzynarodowej i potencjalnej międzynarodowej reakcji w zakresie zdrowia publicznego”.

Dzięki tym poprawkom WHO, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, wydaje się odpowiadać na blokady drogowe, które Chiny wzniosły we wczesnych dniach covid. To uzasadniona obawa. Ale efektem netto proponowanych poprawek jest przesunięcie władzy z suwerennych państw, w tym naszego, do niewybieralnych biurokratów w WHO. Każda ze zmian ma na celu zwiększenie uprawnień i scentralizowanych uprawnień przekazanych WHO z dala od państw członkowskich.

Leslyn Lewis, członek kanadyjskiego parlamentu i prawnik z międzynarodowym doświadczeniem, ostrzegł, że traktat umożliwi również WHO jednostronne ustalenie, co stanowi pandemię i zadeklarowanie, kiedy pandemia ma miejsce. „Skończylibyśmy z podejściem uniwersalnym dla całego świata” – ostrzegła. Zgodnie z proponowanym planem WHO pandemie nie muszą ograniczać się do chorób zakaźnych i mogą obejmować na przykład deklarowany kryzys otyłości.
W ramach tego planu WHO zleciła niemieckiej spółce zależnej Deutsche Telekom T-Systems opracowanie globalnego systemu paszportów szczepionek, z planami połączenia każdej osoby na świecie z cyfrowym identyfikatorem QR.

„Certyfikaty szczepień, które są odporne na manipulacje i weryfikowalne cyfrowo, budują zaufanie. WHO wspiera zatem państwa członkowskie w budowaniu krajowych i regionalnych sieci zaufania oraz technologii weryfikacji” – wyjaśnił Garret Mehl, szef Departamentu Zdrowia Cyfrowego i Innowacji WHO.
„Usługa bramy WHO służy również jako pomost między systemami regionalnymi. Może być również używany jako część przyszłych kampanii szczepień i dokumentacji domowej”.

Ten system będzie uniwersalny, obowiązkowy, ponadnarodowy i obsługiwany przez niewybieralnych biurokratów z przechwyconej organizacji pozarządowej, która już spartaczyła reakcję na covidowska pandemię.

Traktat pandemiczny WHO „jest powiązany z globalnym systemem paszportów cyfrowych i dowodów tożsamości”
Posoborowe absurdy
Ten traktat podpisał Duda. Będziemy musieli się podporządkoać WHO. I tak już się dzieje dot. małpiej ospy. Historia kołem się toczy. Kulisy manipulacji kolejną pandemią. Pewna i logiczna analiza Atora
olek19801
Niemcy powinno się bombardować co 50 lat profilaktycznie bez podania przyczyny (cyt. Winston Churchill 1919 r.) ... a USA z podaniem przyczyny co 10 lat ...

Może wreszcie odczepili by się od innych narodów...