„Ale pošlem svojich dvoch svedkov a oblečení do vrecoviny budú prorokovať...“ Zjv 11,3

Priatelia. Na toto miesto Písma sa trochu aj zabúda. Božie slovo hovorí, že sám Boh v posledných časoch tohto viditeľného sveta, pošle dvoch …
Lukáš Evanjelista and one more user link to this post
Unam Sanctam SK
Ja rozmýšľam, že o dvoch svedkoch raz napíšem článok, lebo som pevne presvedčený, že viem, kto sú... a ako spĺňajú prakticky všetky tie proroctvá, ktoré sú o nich napísané... nielen v Biblii.
dalila
@Unam Sanctam SK @Unam Sanctam SK ženská zvedavosť, môžeš dať tie mená?
Unam Sanctam SK
Pozrite si webstránku vatikankatolicky.com a vaticancatholic.com, ak viete po anglicky.
dalila
Neviem ang
Peter(skala)
keby každý katolík prijal učenie a Tradiciu Cirkvi, ktoru učí aj cez svojich svätých kresťanov a prorokov, tak by už dávno nemuseli hladať odpoved na to, kým sú 2ja svedkovia z Apokalypsy, pretože už dávno Cirkev učí, že nimi sú Henoch a Eliáš, ktorí maju prísť pred kocom sveta - presnejšie 3 a 1/2 roka pred koncom sveta
Dokonca už vieme, že Antikrist ich zabije 1/2 roka pred koncom svojej …More
keby každý katolík prijal učenie a Tradiciu Cirkvi, ktoru učí aj cez svojich svätých kresťanov a prorokov, tak by už dávno nemuseli hladať odpoved na to, kým sú 2ja svedkovia z Apokalypsy, pretože už dávno Cirkev učí, že nimi sú Henoch a Eliáš, ktorí maju prísť pred kocom sveta - presnejšie 3 a 1/2 roka pred koncom sveta

Dokonca už vieme, že Antikrist ich zabije 1/2 roka pred koncom svojej vlády, ale na to, aby človek uveril, najprv musí prijať s pokorou, že nie je mudrejší ako Svätá Cirkev, ako svätí proroci a kresťania s poväsťou svätosti
Unam Sanctam SK
Hoci je podľa mňa docela jasné, kto sú dvaja svedkovia, človek to nepotrebuje k spáse ani k tomu ani dospel k správnym postojom nielen čo sa týka doktrinálnych postojov odmietnutia sekty 2VK a jej antipápežov, ale aj čo sa týka apokalyptických proroctiev. Dvaja svedkovia sú iba dodatočným dôkazom a potvrdením pre tých, ktorí sú otvorení pravde a milujú pravdu, no tým, ktorí majú oči a nevidia …More
Hoci je podľa mňa docela jasné, kto sú dvaja svedkovia, človek to nepotrebuje k spáse ani k tomu ani dospel k správnym postojom nielen čo sa týka doktrinálnych postojov odmietnutia sekty 2VK a jej antipápežov, ale aj čo sa týka apokalyptických proroctiev. Dvaja svedkovia sú iba dodatočným dôkazom a potvrdením pre tých, ktorí sú otvorení pravde a milujú pravdu, no tým, ktorí majú oči a nevidia, nič neotvorí oči, keď ich oni ustavične zatvárajú.

vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/

vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Peter(skala)
... to je typicka otrepana fraza, na ktoru doplacaju katolici tvrdiac: k spase nepotrebujem proroctva
🤭
... jasnéééé, potom ked pride Henoch a Eliaš, tak takí ludia ich ani nerozlíšia a ešte budu proti nim bojovať, tvrdiac že su falošní proroci a pod.
Ked teraz v nich neveria, tak ťažko potom
To je ako s fatymskými proroctvami - tiež nimi pohrdaju - nezasväcuju Rusko - tvrdiac že proroctva …More
... to je typicka otrepana fraza, na ktoru doplacaju katolici tvrdiac: k spase nepotrebujem proroctva
🤭
... jasnéééé, potom ked pride Henoch a Eliaš, tak takí ludia ich ani nerozlíšia a ešte budu proti nim bojovať, tvrdiac že su falošní proroci a pod.

Ked teraz v nich neveria, tak ťažko potom

To je ako s fatymskými proroctvami - tiež nimi pohrdaju - nezasväcuju Rusko - tvrdiac že proroctva nepotrebuju a kde su teraz?
Či už su v Rusku alebo mimo... všetci doplacaju na to, že su otrokmi, ktorých postupne zaočkuju, začipuju atd...

Kto pohrda alebo nerozlišuje proroctva, ten nežije podla Božieho Slova (Slová sv.Pavla), ktorý vyzýva kresťanov, aby "nepohrdali proroctvami, ale ich ROZLIŠOVALI a ŽILI podla nich".

Ako kresťan-katolik môže byť spasení, ked nie lenže nechce žiť podla proroctiev, ale dokonca sa mu nechce ich ani rozlišovať?

TU platí, čo povedal Ježiš: keby ste skutočne žili podla Zákona a prorokov (Biblia-Stary Zakon), tak by ste uverili aj vo Mňa (Nový Zákon-Biblia)

Dnes, katolik, ktorý odmieta proroctvá, odmieta Božie Slovo, lebo Ono vychádza z Jeho úst, kde chce a kedy chce. Nie je viazané len na Bibliu - to len pochabí ludia by tak chceli, aby nemuseli sa riadiť Božím Slovom ale len tým, ktoré im vyhovuje.
Unam Sanctam SK
Ide o to, že dnes je prakticky každý, kto sa verejne vydáva za proroka, falošným prorokom. Máte pravdu, pravé katolícke proroctvá sa nemajú odmietať. Som zvedavý, čo budete robiť a čo robíte teraz, keď tu tie proroctvá sú... a neveríte im alebo im nerozumiete. Proroctvá nikdy nemôžu byť v rozpore s učením Katolíckej Cirkvi.
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/babylon …More
Ide o to, že dnes je prakticky každý, kto sa verejne vydáva za proroka, falošným prorokom. Máte pravdu, pravé katolícke proroctvá sa nemajú odmietať. Som zvedavý, čo budete robiť a čo robíte teraz, keď tu tie proroctvá sú... a neveríte im alebo im nerozumiete. Proroctvá nikdy nemôžu byť v rozpore s učením Katolíckej Cirkvi.
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Peter(skala)
aké proroctvá máš na mysli, ked hovoríš, že "prakticky su všetky falošné" a tiež: "ked tu tie proroctvá su ... a neveríte im..."
🤔
Unam Sanctam SK
Zaslepenosť najväčšieho druhu v priamom prenose...
Peter(skala)
probem schizmatikov vždy bol, je a bude, že sa pohoršuju nad hriechmi kresťanov, ale ked niekto poukaže ich hriechy, tak zrazu ako keby pohoršenie neexistovalo.
Chcu od kresťanov aby sa zaujímali o vieru, cnosti, herezy... ale ked niekto od nich to isté vyžaduje, tak zrazu ako keby nič z toho neexistovalo alebo nebolo podstatné
Tým však len ukazuju, že pre nich naozaj to nie je podstatné, ale …More
probem schizmatikov vždy bol, je a bude, že sa pohoršuju nad hriechmi kresťanov, ale ked niekto poukaže ich hriechy, tak zrazu ako keby pohoršenie neexistovalo.

Chcu od kresťanov aby sa zaujímali o vieru, cnosti, herezy... ale ked niekto od nich to isté vyžaduje, tak zrazu ako keby nič z toho neexistovalo alebo nebolo podstatné

Tým však len ukazuju, že pre nich naozaj to nie je podstatné, ale navlada-moc-uznanie-rešpekt-urad-rozhodovanie-vedenie...
apredsasatoci
2. Prenasledovanie kresťanov.
7. Cirkev pribita na kríž. Tak ako bol JK pribity na kríž. Po 3,5 dňa Cirkev vstane z mŕtvych - 2. príchod JK.