08:39
Libor Halik
2918
J.E. kard. Robert Sarah odpowiada na pytanie. i podaje swoje recepty na przezwyciężenie kryzysu w Kościele i Świecie. Św. Szymon z Trydentu był najmłodszym Świętym Kościoła Katolickiego (1472-1475) …More
J.E. kard. Robert Sarah odpowiada na pytanie.

i podaje swoje recepty na przezwyciężenie kryzysu w Kościele i Świecie.
Św. Szymon z Trydentu był najmłodszym Świętym Kościoła Katolickiego (1472-1475) i męczennikiem, który został poddany jednym z najokrótniejszych tortur w historii. Beatyfikowany przez Papieża Syktusa V w 1588 i kanonizowany przez Grzegorza XIII razem z Bernardem Feltre (zm. 1493). Św. Szymon był Patronem Diecezji Trydenckiej (jednej z najsłynniejszej na Świecie). Za wstawiennictwem Św. Szymona dokonało się ponad 100 udokumentowanych cudów! Papież Paweł VI uległ naciskom i po raz pierwszy w historii Kościoła unieważniał kanonizację Św. Szymona, wykreślił go z rejestru Świętych Kościoła Rzymskiego (Martyrologium Romanum) i zakazał Jego kultu w całym Kościele. Jego Relikwie zostały zniszczone lub ukryte. Od tego czasu zaczęła się "zła passa Kościoła", która trwa do dzisiaj. Published on Mar 16, 2016.
Cardinal Sarah asks priests to start celebrating Mass facing east this Advent 5 JULY 2016
pařez
Hebeli, chtěl bych Tě požádat, abys už nespojoval Hentu s Hokim - vždyť snad každému, kdo zde chvíli strávil, musí být zřejmé, že jde o dva rozdílné uživatele.
Děkuji Ti.
Libor Halik
Sv. Šimon z Tridentu byl chlapeček umučený satanisty z židovské sekty. Papeži Pavlu VI. se tento dávno svatořečený mučedník nehodil do kamarádství s Židy, a tak ho odstranil ze seznamu svatých. Polák prosil kardinála Saraha, aby ho do seznamu svatých opět vrátili, že tím upadající církev získá Boží ochranu. Kardinál se vymlouval a pak "byl odejit" od dotazujícího se.