Clicks25
lt.news

Sveiki atvykę į klubą: Pranciškus vadina šventąjį Paulių „griežtu“, „tradicionalistiniu“

„Mes, kaip ir Paulius, esame pašaukti būti laisvi nuo išorės veidmainystės, būti laisvi nuo religinio laikymosi, kuris padaro mus griežtus ir nelanksčius, be dviprasmiškų sąsajų su galia [sic!] ir baimės būti nesuprastam ir užpultam,“ Pranciškus sakė savo šventųjų Petro ir Povilo homilijoje (birželio 29 d.).

Jis mėgsta priešintis formai ir turiniui - tarsi juos būtų galima atskirti. Tikriausiai dėl tam tikro senatviško griežtumo Pranciškus vėl išvyko į savo griežtumo kelionę reikalaudamas, kad šventasis „Paulius būtų išvaduotas iš religinio uolumo, dėl kurio jis aršiai laikosi gautų tradicijų“. Katalikų dvasingume „religinis uolumas“ laikomas dorybe.

Pranciškui „oficialus religijos stebėjimas ir kardo laikymas ginant tradiciją“ padarė Šventąjį Paulių „griežtu“. Jis yra teisus, ir iš tikrųjų šventasis Paulius ragina tesalonikiečius „tvirtai laikytis tradicijų, kurių mokėme mes arba žodžiu, arba raštu“ (2 Tes 2, 15).

Po mišių Angeluse Pranciškus priminė, kad Benediktas XVI kunigu buvo įšventintas prieš 70 metų. Jis jį vadino „Vatikano kontempliatyvu“, kuris dažnai priima žmones ir žiūri oligarchų televiziją, ir padėkojo „už liudytoją“.

#newsZzikorgbhh