Clicks453
hr.news
1

Na pola Sinode: Vatikan lažira ignoriranje o kipu Pachamame

Drveni kip Pachamame, sveprisutan na Amazonskoj sinodi, "samo je ženski kip koji predstavlja život", Paolo Ruffini, vatikanski prefekt Dikasterija za komunikacije, pokušao je zavarati javnost tijekom tiskovne konferencije 16. listopada.

Ruffini je obećao "dobiti informacije" o umjetniku i značenju nagog idola koji izgleda isto poput svakog drugog kipa božice Pachamame (na slici desno).

Kao "osobno mišljenje", Ruffini je rekao da je "traženje poganskih simbola u kipu traženje zla tamo gdje nema zla". Implicitno optuživši Vatikan za nejasnoću, sugerirao je da "neke stvari u povijesti imaju mnogo interpretacija".

Otac Giacomo Costa SJ tvrdio je da nikada nije vidio kip, ali ga je ipak protumačio kao "starosjedilačku ženu koja donosi život i predstavlja život". Lik nije "ni sveti ni poganski", inzistirao je.

No kako Ruffini i Costa objašnjavaju činjenicu da je kip obožavan, odlikovan u Svetom Petru s himnama i nošen u procesiji u Sinodsku dvoranu na ramenima "biskupa" (video ispod)?

#newsAdqlkymfhe

Legio Mariae
Libera nos Domine!