sters

Za przyczyną bł. ks. Popiełuszki módlmy się za Polskę!

Poniższe modlitwy zostały opracowane przez Gabriela Bartoszewskiego OFMCap i zatwierdzone przez Kurię Warszawską Metropolitalną. MODLITWA DZIĘKCZY…