Clicks44
vi.news

Giám Mục Bỉ chụp ảnh với 22 nữ chấp sự

Đức Giám Mục của Liége, Jean-Pierre Delville, Bỉ, đã chụp vào ngày 25 với 22 người tự xưng là nữ chấp sự chính thống giáo Syria.

Nữ chấp sự chính thống giáo Syria không có chức năng phụng vụ. Giống như Giáo hội Công giáo, bất kỳ sự hiện diện của một phụ nữ trong cung thánh đều mâu thuẫn với phụng vụ.

"Nữ chấp sự" của Chính thống giáo Syria chỉ đơn giản là các tín hữu hát trong ca đoàn nhà thờ. Về lý thuyết họ có thể mang Rước Lễ tới người bệnh mặc dù trong các cộng đồng Chính Thống giáo, điều này rất hiếm khi xảy và luôn được thực hiện bởi các nam linh mục.

Bức ảnh được chụp tại nhà thờ Gothic St Lambert trong tuần đại kết Lễ Cầu Nguyện cho Hiệp Nhất Kitô Giáo.

22 phụ nữ và trẻ em gái đã được lập chức trong tháng 12 năm 2018 bằng một lễ nghi không liên quan đến họ. Việc lập chức cho các nữ chấp sự không xảy ra thông qua sự áp đặt của bàn tay vì các giám mục không chạm vào họ.

Một bài viết trên CathoBel.be sử dụng cuộc họp này nhằm thúc đẩy "nữ chấp sự" trong Giáo Hội Công Giáo.

#newsBsrqoediyp