Kto jest obecnie papieżem? Albo inaczej: czy MAMY obecnie papieża?

Takie pytanie zadał mi przed chwilą jeden z userów. Ponieważ jest ono mądre i ważne, więc upubliczniam to.
TAK, MAMY Papieża, który obecnie jest w więzieniu - choć niektórym wydaje się, że jest na modlitewnych wczasach... Czyli wniosek - w sensie praktycznym jakby nie mamy Ojca Świętego. Ale tylko w sensie praktycznym. W historii papieże byli więźniami, wygnańcami czy tak schorowani, że nie mogli praktycznie przewodzić Kościołem. Jednak papieżami byli do śmierci. Jednak Bóg nas nie zostawił. Przeczytaj koniecznie proroctwo św. Malachiasza. Lista numerowanych papieży kończy się na Benedykcie XVI - "chwała oliwki" (mi się ta "ksywka" kojarzy z Ogrójcem i z nieugiętym, nietchórzącym i miłującym św. Janem – chwała!). Potem przewodzić będzie (wg Malachiasza) Kościołem Petrus Romanus. Jednogłośnie i zawsze tłumaczono ten akapit, że na koniec wróci Papież początku - św. Piotr. I tak jest w istocie. Bóg nie zostawił nas sierotami i z nieba św. Piotr w praktyce przewodzi Kościołem! Nie do wiary? Nie zmuszam nikogo, by w to wierzyć. Ale obserwując działalność wielu ludzi szlachetnych na blogach, w polityce itd, którzy dzielnie zaczynają stawiać opór smrodowi wydobywającemu się z rządów na Watykanie, czy z polskiego pisu, to widać w tej działalności zorganizowaną czyjąś rękę. Tak, to Bóg, Duch Święty, ale ja czuję wyraźnie wewnętrzne prowadzenie św. Piotra. Czasem się uśmiecham, że nigdy nie było mnie stać, by wpaść na audiencję do Rzymu, a teraz wystarczy, że do św Piotra wewnętrznie zagadam i już mam audiencję.

Na koniec polecam m.in. te dwa proroctwa (bo jest ich więcej):

1. jezusdoludzkosci.pl/2013-07-22-20-1…

2. "W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża.
Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci.
Wtedy zwielokrotnią się skandale, nasz zakon będzie podzielony i wiele innych zakonów będzie całkowicie zrujnowanych, ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić."
Proroctwo Św. Franciszka z Asyżu z XIII wieku.
przeciwherezjom
Kolejne, cenne źródło - ks. Murziński:
Ks. Murziński mówi trudną do przyjęcia - PRAWDĘ !
przeciwherezjom
Jeszcze jedno źródło, orędzia o oczko wcześniejsze niż "Księga Prawdy" spisana przez Irlandkę - pełna zgodność i informacje istotne dla naszego tematu:
Avola, 15 kwietnia 2008: Pan Jezus mówi: W Rzymie istnieje spisek niegodziwych ludzi, którzy starają się usunąć Mojego Namiestnika ze stanowiska Piotra. – O Rzymie, Wieczne Miasto Wzgórz, (przeciwnie) siły zjednoczyły się, aby zobaczyć upadek …More
Jeszcze jedno źródło, orędzia o oczko wcześniejsze niż "Księga Prawdy" spisana przez Irlandkę - pełna zgodność i informacje istotne dla naszego tematu:
Avola, 15 kwietnia 2008: Pan Jezus mówi: W Rzymie istnieje spisek niegodziwych ludzi, którzy starają się usunąć Mojego Namiestnika ze stanowiska Piotra. – O Rzymie, Wieczne Miasto Wzgórz, (przeciwnie) siły zjednoczyły się, aby zobaczyć upadek stanowiska Piotra, komunizm i ateizm, ale ich czas jeszcze nie nadszedł.

Avola, 11 maja 2008 r .: Pan Jezus mówi:… Jestem Dobrym Pasterzem, który cierpi wraz z Moimi wiernymi owcami, aby zatrzymać owce, które planują odejść i uciec w Mojej owczarni. Kościół katolicki jest moją owcą. W tym ludzkim świecie Pasterz jest moim Namiestnikiem. Kto słucha i stosuje słowo, jest ze Mną. Kto nie idzie za Kościołem w słowach Papieża, jest poza Mną, a więc przeciwko Mnie. Wy, kapłani, którzy chcecie porzucić Moją Drogę w imię domniemanej sprawiedliwości, uważajcie na swoje kroki, gdy podejmiecie fałszywe wskazówki, uruchomicie schizmę. Wówczas ludzkość zostanie poddana biczom i ulegnie zniszczeniu, a Bóg zgromadzi sprawiedliwych, aby uformować ich wraz z Papieżem, kapłańskim sercem nowego Kościoła. Przyjdźcie do mnie, do Jezusa. Przyjdźcie do swojego Pasterza, zbliżcie się do Mojej Miłości, a przez to zbliżycie się do niezawodnych fontann Mojego Ewangelicznego Przesłania: to jest Droga, zawiera Prawdę, to przyniesie wam Moje życie ”.

Avola, 28 września 2008: Matka Boża mówi: Pozostań blisko papieża Benedykta XVI, jest on świętym człowiekiem i jest bardzo bliski Mojemu Matczynemu Sercu. Synowie i córki, powinniście uważnie obserwować, stopniowo zbliżają się czasy ostateczne. Będzie bardzo cierpiał dla Mojego Syna Jezusa, zawsze jest gotowy zachować nauki Kościoła, ale będzie prześladowany. Czy nie widzisz, co się wokół niego dzieje? Wstawiam się z Moim Synem, aby chronić go przed złem. Nie zdziw się, jeśli pewnego dnia zostanie odizolowany, a stanie się to w najbliższej przyszłości. Na świecie nastąpi bunt polityczny bezbożnych ludzi, a następnie we Włoszech ujrzy się nienawiść tych, którzy są bezbożni, w jego (papież Benedykt) miejscu oczarują fałszywego proroka dla ludu zła. To wydarzenie i inne wydarzenia zostaną zweryfikowane, zanim nastąpi triumf Mojego Syna, Tego, który w Swojej Chwale przyjdzie pośród was, wtedy całe zło zniknie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Mojego syna, papieża Benedykta XVI. ”

Avola, 15 września 2009 r .: Matka Boża powiedziała Giuseppe: Duch Święty prosi Papieża, aby spełnił wszystko, o co Matka Boża prosiła w Fatimie i we wszystkich miejscach Swoich objawień, dla Jej wybranych w czasach ostatecznych. Matka Boża błogosławi wszystkim. Wkrótce każdy dom, każda rodzina będzie żyła w sobie radością, widząc Panią ubraną w Słońce i Jej umiłowanego Syna.

Avola, 25 marca 2010 r .: Matka Boża mówi: Moi najukochańsi synowie, nie musicie zmieniać pism świętych ani świętych instytucji, aby przeciwstawić się tym, którzy chcą zniszczyć Mojego Namiestnika. Prawdziwą drogą dla was kapłanów jest poprowadzenie ich z powrotem wąską ścieżką. – Święty Michał Archanioł mówi: Wasz Wikariusz jest otoczony przez zdrajców, którzy wybrali jego następcę. Wielkie są jego cierpienia. Módlcie się bardzo, aby papież Benedykt XVI nie został wam odebrany. Biada światu! Mistyczne ciało Chrystusa zostanie ponownie ukrzyżowane!

Avola, 28 marca 2010: Matka Boża mówi: Ci, którzy odeszli, pójdą za oszustem. Zwróć uwagę! Nie idź za nim! Nie słuchajcie jego słów, w tych czasach podążajcie za Moim synem, papieżem Benedyktem XVI, w otoczeniu wrogów i zdrajców, módlcie się, pozostańcie blisko niego ze swoimi modlitwami, aby nie został zastąpiony. Poprowadzi was do zbawienia waszych dusz i całego Kościoła.

Avola, 9 kwietnia 2010: Giuseppe Auricchia mówi: Na te słowa Święta Dziewica pokazała mi Piazza i Bazylikę Świętego Piotra, a następnie pokój, w którym Ojciec Święty Benedykt XVI leżał pochylony na fotelu. Wydawał się bardzo chory i zmartwiony, podczas gdy dwóch prałatów, ubranych w czerwonawo-fioletowe stroje, z okrągłymi kapeluszami na głowach, po wejściu przynieśli dokument i starali się, aby papież go podpisał. Dokument ten nie podpisuje papież. Święta Dziewica wyjaśnia:

„W świętym mieście jest wielu zdrajców, którzy przeważają nad Ojcem Świętym, który jest otoczony wrogami i został poddany wielkiej próbie. Tych, którym można zaufać, można policzyć na palcach jednej ręki. Dziwnie jest widzieć, jak twój dom wpadł w ręce szatana, dom to Kościół ”.

Avola, 11 kwietnia 2010 r .: Matka Boża mówi: Jeśli zniszczysz namiestnika Chrystusa, Benedykta XVI, zniszczysz siebie, ponieważ w ten sposób zmusisz Mnie do wysłania jeszcze szybciej Dnia Sądu.

Avola, 30 kwietnia 2010 r .: Matka Boża mówi: Moja wierna resztka podąża za papieżem Benedyktem XVI, którego chcą wyeliminować. Kontynuujcie za nim i pozostańcie Mu wierni oraz nauczaniu Mojego Kościoła ustanowionego przez Apostołów. Nie pozwólcie sobie odwrócić się z powodu apostazji i herezji. Mówię wam, że następny Papież będzie oszustem, a za tą schizmą stoją niegodziwe siły. Moi synowie, bądźcie przygotowani, abyście mogli podążać za kapłanami wiernymi Papieżowi i nauczaniu Kościoła. Zachowajcie święte mszały i księgi starej Mszy Świętej, ponieważ odstępcy zmienią słowa w dramatyczny sposób.

Avola, 6 czerwca 2010: Pan Jezus mówi: Moi wierni kapłani pozostaną zjednoczeni z Papieżem Benedyktem XVI, a jednak trudno będzie ich znaleźć.

Avola, 5 sierpnia 2010: Matka Boża mówi: Równowaga silnie przesuwa się w lewo w świętym mieście Rzym. Opracowywany jest plan zniszczenia naszego najbardziej ukochanego Namiestnika, a człowiek o czarnych tajemnicach czeka na moment, by wstąpić na katedrę Piotra. Wiele legionów demonów zostało wyrzuconych na świat i próbują zniszczyć stolicę. Ponieważ grzech ludzkości jest królestwem człowieka, wiara chwieje się, a świece gasną. Mój Syn, czy znajdzie mały przebłysk wiary, kiedy powróci na Ziemię? Dzisiaj jest wiele problemów dotyczących Domu Mojego Syna. Nie ma tylko jednej jedynej podstawy i jest to Dom Mojego Syna, z Piotrem jako pierwszą głową, a dziś reprezentowany jest przez waszego Papieża, Benedykta XVI.

Avola, 26 lutego 2012 r .: Matka Boża mówi: Drodzy Synowie, Mojemu posłańcowi pozwolono wypowiedzieć te słowa po otrzymaniu tajnego przesłania, które opublikuje 25 marca. Mężczyźni rządzący uważają się za mądrych, robią to nie rozpoznając, że kieruje nimi Szatan. Wśród nich jest grupa planistów, którzy chcą zbudować uniwersalną republikę. Ich prostą zasadą jest wyeliminowanie prawdziwego Kościoła Bożego. Osiągną to szybko, jeśli Tron Piotra zostanie porzucony, oto dlaczego ogłaszam wam śmierć Papieża, ale wiedzcie, że nie wiedzą już, jak się zbawić. Ludzkość staje na nogach w doku i czeka na wyrok przed Trybunałem Boga.

Avola, 25 marca 2012: Pan Jezus mówi: Mój Synu, nadszedł czas, aby w Rzymie objawił się przewrót polityczny, który kwitnie i wewnętrzna walka między ludźmi, ale ważniejsze jest to, że doszło do spisku błędu i oszustwa , które Szatan i książęta ciemności wprawią kiedyś w ruch, aby zniszczyć Mój Dom, aby ustanowić unię pod jednym rządem światowym, jedynym Kościołem Bożym, który będzie bez Boga. Chcą usunąć z niego Mojego Namiestnika, aby rządzili nim ci, którzy nienawidzą Syna Bożego.
przeciwherezjom
@m.rekinek @przychodzki - wbijam tutaj bo u rekinka jestem zablokowany. Jednak wyjątkowo muszę nawiązać. Oczywiście zgadzam się z ks. Murzińskim. Muszę nawiązać do komentarza "przychodzki":
""Wolno stawiać OPÓR biskupowi Rzymu, który próbuje zniszczyć Kościół. Powiadam, WOLNO mu stawiać opór przez NIEPOSŁUSZEŃSTWO JEGO ROZKAZOM oraz przez zapobieganie w wykonywaniu jego woli." - dosłownie, to …More
@m.rekinek @przychodzki - wbijam tutaj bo u rekinka jestem zablokowany. Jednak wyjątkowo muszę nawiązać. Oczywiście zgadzam się z ks. Murzińskim. Muszę nawiązać do komentarza "przychodzki":
""Wolno stawiać OPÓR biskupowi Rzymu, który próbuje zniszczyć Kościół. Powiadam, WOLNO mu stawiać opór przez NIEPOSŁUSZEŃSTWO JEGO ROZKAZOM oraz przez zapobieganie w wykonywaniu jego woli." - dosłownie, to nie wolno. Bo nie nam dane sądzić dlaczego podjął trudną czy niezrozumiałą decyzję. Jednak w odniesieniu do niemiłościwie panującego antypapieża Bergoglio jest to słuszne - jednak powyżej jest błąd rzeczowy - Bergoglio nie jest papieżem. Więc powyższy cytat go nie dotyczy. Jest fałszywym ale bezpośrednim wrogiem Kościoła i nie tylko można ale koniecznie trzeba stawić mu opór!
ostom
Orędzia na czasy ostateczne @JezusDoLudzkosci.
przeciwherezjom
Poniżej napisała tak jedna userka:
Z tego co ja czytałam to ,,papież jest jeden i jest nim Franciszek" jest kłamstwem rozpowszechnianym przez media. Przykładowo strona www.lifesitenews.com/news/no-evidence-pop… podaje, że nie ma żadnego dowodu na to, by papież Benedykt kiedykolwiek coś takiego powiedział. Odsyła też do wywiadu (można go sobie samemu przeczytać przez google translate), w którym …More
Poniżej napisała tak jedna userka:
Z tego co ja czytałam to ,,papież jest jeden i jest nim Franciszek" jest kłamstwem rozpowszechnianym przez media. Przykładowo strona www.lifesitenews.com/news/no-evidence-pop… podaje, że nie ma żadnego dowodu na to, by papież Benedykt kiedykolwiek coś takiego powiedział. Odsyła też do wywiadu (można go sobie samemu przeczytać przez google translate), w którym niby to miały paść takie słowa, a w którym w rzeczywistości takie słowa się nie pojawiły.
pozostać_w_prawdzie_Chrystusa
Tą userką jestem ja, jak coś. Mój podkomentarz został automatycznie usunięty jak ktoś usunął swój komentarz, tak sądzę. Dodam do tego, że wg fromrome.wordpress.com/…/the-vatican-has… jest jeszcze sfałszowany list papieża Benedykta.
przeciwherezjom
oczywiście że fałszują papieża Benedykta, jest przecież więźniem...
przeciwherezjom
Jak więzień może coś powiedzieć? Wszystkie medialne doniesienia pochodzące rzekomo od Benedykta XVI są fałszem!
Krystian N.
Po "Chwale Oliwki" czyli tchórzu - B16
następuje akapit o prześladowaniu Kościoła - Fran. itd. ..........
potem jest mowa o "Piotrze Rzymianinie", który przywróci wiarę
potem jest Koniec Świata!
Proroctwo jest matematycznie precyzyjne. Istnieje tylko wątpliwość ile potrwa prześladowanie Kościoła, jeden pontyfikat czy 20 a może 200? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast z pewnością, że F. to antypapież …More
Po "Chwale Oliwki" czyli tchórzu - B16
następuje akapit o prześladowaniu Kościoła - Fran. itd. ..........
potem jest mowa o "Piotrze Rzymianinie", który przywróci wiarę
potem jest Koniec Świata!

Proroctwo jest matematycznie precyzyjne. Istnieje tylko wątpliwość ile potrwa prześladowanie Kościoła, jeden pontyfikat czy 20 a może 200? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast z pewnością, że F. to antypapież, prześladujący Kościół.
przeciwherezjom
OJEJEJEJ! Jakim tchórzu??!! Człowieku, czy wiesz jaki szantaż i przemoc została zastosowana wobec Niego?! Poza tym wiedział o tym, był przygotowany na męczeństwo. (Papież Benedykt celowo udawał, że podał się do dymisji) Był przepędzony i bity fizycznie. A to co puszczono przez media to bujdy na resorach! Zrozum, że Watykan od wielu lat jest w rękach masonów (prawdopodobnie otruli Jana Pawła …More
OJEJEJEJ! Jakim tchórzu??!! Człowieku, czy wiesz jaki szantaż i przemoc została zastosowana wobec Niego?! Poza tym wiedział o tym, był przygotowany na męczeństwo. (Papież Benedykt celowo udawał, że podał się do dymisji) Był przepędzony i bity fizycznie. A to co puszczono przez media to bujdy na resorach! Zrozum, że Watykan od wielu lat jest w rękach masonów (prawdopodobnie otruli Jana Pawła I, który chciał się ich pozbyć)
Co do długości trwania prześladowań to masz w Księdze Apokalipsy - antypapież to druga bestia z Apokalipsy z rogami baranka - Fałszywy Prorok. On będzie do końca, prawie do Paruzji. Zostanie wrzucony do jeziora ognia. To jest jedyny taki "anty-pontyfikat". Tyle, że wszystko się nasili bo pojawi się bestia-antychryst. We dwóch rozwalą strasznie i Kościół i świat, ale nie będzie to trwało długo, na pewno nie dłużej niż do końca naszego pokolenia - może kilkanaście, najwyżej dwadzieścia parę lat (prywatnie tak myślę). Takie mamy czasy. W powyższym artykule zawarłem link do Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej - ten link zawiera jedno z bardzo wielu orędzi, które zdecydowanie polecam.
przeciwherezjom
Papież Benedykt celowo udawał, że podał się do dymisji
Co do powyższego linku, to warto rozważyć orędzie tam zawarte, a nie dumania autora artykułu - na pewno Ojciec Święty nie podał się celowo do dymisji.
poznanieprawdy
Trzecia Tajemnica Fatimska - ta nieujawniona
"Teraz chcę wyjaśnić trzeci fragment tajemnicy; ta część to apostazja Kościoła. Nasza Pani pokazała nam w wizji kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego, przed którym wielka rzesza ludzi kłaniała się/oddawała cześć.
Ale była różnica (w porównaniu) z prawdziwym Ojcem Świętym, wzrok demoniczny, on miał złe oczy/oczy zła.
Potem, kilka chwil później …More
Trzecia Tajemnica Fatimska - ta nieujawniona
"Teraz chcę wyjaśnić trzeci fragment tajemnicy; ta część to apostazja Kościoła. Nasza Pani pokazała nam w wizji kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego, przed którym wielka rzesza ludzi kłaniała się/oddawała cześć.
Ale była różnica (w porównaniu) z prawdziwym Ojcem Świętym, wzrok demoniczny, on miał złe oczy/oczy zła.
Potem, kilka chwil później zobaczyliśmy tego samego Papieża wchodzącego do Kościoła, lecz ten Kościół to był Kościół piekielny. Nie można opisać brzydoty tego miejsca, przypominał warownię z betonami, z narożnikami pokruszonymi, z oknami jak oczy i miał iglice na dachu budynku.
Szybko wznieśliśmy wzrok do Naszej Pani, która powiedziała: zobaczyliście apostazję Kościoła.

Ten list może być otwarty przez Ojca Świętego, ale musi być ogłoszony po Piusie XII przed 1960r."
przeciwherezjom
"W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża.(...)" Proroctwo Św. Franciszka z Asyżu z XIII wieku.
"
Zaślepił ich oczy
i twardym uczynił ich serce,
żeby nie widzieli oczami" J 12,14More
"W czasie tego ucisku pewien człowiek, niekanonicznie wybrany, zostanie podniesiony do godności papieża.(...)" Proroctwo Św. Franciszka z Asyżu z XIII wieku.

"
Zaślepił ich oczy
i twardym uczynił ich serce,
żeby nie widzieli oczami" J 12,14