Tento článok hovorí sám za seba. Ukazuje, ako Luther postupne vytváral nové náboženstvo, ako postupom času menil svoje presvedčenia v kľúčových otázkach, ako v 95 tézach pripevnených na dvere kostola uznával pápežský úrad, ako uznával pápežstvo, keď bol predvolaný do Ríma a ako sa Luther sám odsudzuje svojimi vlastnými 95 tézami, ktorých učenie neskôr odmietol. Tento článok tiež odhaľuje …More
Tento článok hovorí sám za seba. Ukazuje, ako Luther postupne vytváral nové náboženstvo, ako postupom času menil svoje presvedčenia v kľúčových otázkach, ako v 95 tézach pripevnených na dvere kostola uznával pápežský úrad, ako uznával pápežstvo, keď bol predvolaný do Ríma a ako sa Luther sám odsudzuje svojimi vlastnými 95 tézami, ktorých učenie neskôr odmietol. Tento článok tiež odhaľuje niektoré šokujúce odporné a nekresťanské vyjadrenia Martina Luthera o Biblii, o častiach Biblie, ktoré protirečia jeho falošnému kresťanstvu a predovšetkým jeho predstave o ospravodlivení len skrze vieru (k čomu došiel až neskôr). Tento článok tiež odhaľuje skutočnosť, že Luther bol posadnutý diablom a že jeho predstava o ospravodlivení len vierou doslova a do písmena pochádza z diablovho vnuknutia. To, že sa dnes milióny držia absurdného a nebiblického náboženstva, ktoré vymyslel tento odpadlík, je nespochybniteľným dôkazom zlej vôle mnohých ľudí.
Martin Luther: "Buď hriešnikom a smelo hreš, ale ešte smelšie ver a raduj sa v Kristovi... Žiaden hriech nás neodlúči od Baránka, aj keby sme tisíckrát denne spáchali cudzoložstvo a vraždu."

Niektoré fakty o Martinovi Lutherovi, pôvodcovi protestantského „kresťanstva“

What you don't know about Martin Luther! (video) Martin Luther, the Devil and Denominations (video) Protestantizmus sa zrodil vďaka Martinovi Luthero…
Unam Sanctam SK
V tomto článku sú takisto mnohé zaujímavé a šokujúce skutočnosti o odpadlíkovi Lutherovi: christianitas.sk/…testantizmu-35-absurdnych-citatov-martina-luthera/
Hoci je to súčasťou webstránky falošných tradicionalistov, aj títo heretici "pravého krídla" sekty II. vatikánskeho koncilu nepochybne robia niektoré dobré veci atď. Ale sú na ceste do zatratenia, lebo rovnako ako Luther odmietajú učenia …More
V tomto článku sú takisto mnohé zaujímavé a šokujúce skutočnosti o odpadlíkovi Lutherovi: christianitas.sk/…testantizmu-35-absurdnych-citatov-martina-luthera/
Hoci je to súčasťou webstránky falošných tradicionalistov, aj títo heretici "pravého krídla" sekty II. vatikánskeho koncilu nepochybne robia niektoré dobré veci atď. Ale sú na ceste do zatratenia, lebo rovnako ako Luther odmietajú učenia Katolíckej Cirkvi, ba aj samotnej Biblie, ako som dokázal tuto: Reakcia na HERETICKÝ článok na CHRISTIANITAS.SK – odhalenie heréz