Clicks675
csk.news
11

Amazonské kňazstvo „popiera sviatostný charakter katolíckeho kňazstva“

Je logické, že kňaz žije v celibáte, pretože koná „v osobe Krista“, ktorý dodržoval celibát, povedal kardinál Walter Brandmüller (91) pre IlGiornale.it (16. januára).

„Len sociologický koncept kňazstva“ stojí za myšlienkou predstaviť "v niektorých oblastiach" ženatých duchovných.

Tento koncept „popiera sviatostný a nadprirodzený charakter katolíckeho kňazstva“.

Brandmüller žiada Františka, aby nezabudol na slovo Pánovo pre jeho apoštolov,

„Ak ku mne niekto príde a nenávidí svojho vlastného otca, matku a manželku a deti, bratov a sestry, áno, dokonca aj svoj vlastný život, nemôže byť mojím učeníkom“ (Lk 14:26).

Obrázok: Walter Brandmüller, #newsUrrauzvawd

Joske
Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Lk 14:26