Weronika....S
Bardzo słuszna uwagą , że obecnie władza świecka i władza duchowna Kościoła to jakby jedna i ta sama globalna dłoń (także w kwestii szczepionek)