Clicks756

Sťažnosť vo veci hanobenia Katolíckej cirkvi, nezabezpečenia informačnej všestrannosti a porušenia názorovej plurality v relácii OTO

Sťažnosť vo veci hanobenia Katolíckej cirkvi, nezabezpečenia informačnej všestrannosti a porušenia názorovej plurality v relácii OTO. Vyzývame tiež poslancov NR SR, aby prijali novelu zákona, ktorým …More
Sťažnosť vo veci hanobenia Katolíckej cirkvi, nezabezpečenia informačnej všestrannosti a porušenia názorovej plurality v relácii OTO.
Vyzývame tiež poslancov NR SR, aby prijali novelu zákona, ktorým sa zruší povinnosť platiť pre RTVS koncesionárske poplatky, nakoľko RTVS prestala plniť verejnoprávnu funkciu.


Od: Anton Culen <uskutocnujte.slovo@gmail.com>
Date: st 9. 9. 2020 o 5:48
Subject: Sťažnosť vo veci hanobenia Katolíckej cirkvi,nezabezpečenia informačnej všestrannosti a porušenia názorovej plurality v relácii OTO vysielanej dňa 5. septembra 2020
To: <office@rvr.sk>, <predseda@rvr.sk>, <riaditel@rvr.sk>, <ivana.caucikova@rvr.sk>
Titl. Rada pre vysielanie aretransmisiu pani Ivana Čaučíková Vec: Sťažnosť vo veci hanobenia Katolíckej cirkvi,nezabezpečenia informačnej všestrannosti a porušenia názorovej plurality v relácii OTO vysielanej dňa 5. septembra 2020 Vážená Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako predseda občianskeho združenia Aliancia za nedeľu -Slovensko, o. z. žiadam týmto o prešetrenie obsahu vysielania relácie OTO,ktorá bola odvysielaná na RTVS, 1 program o 20. 20 h v sobotu 5. septembra 2020.

Tento program bol hrubým útokom na Ježiša Krista, Katolícku cirkev,Desatoro Božích prikázaní, rehoľný stav a sviatosť zmierenia, čo pobúrilo veľké množstvo divákov, ktorí platia koncesionárske poplatky, aj členov nášho OZ, ktoré o. i. získalo 120 000 podpisov na podporu pod petíciu adresovanú NR SR za prijatia zmluvy o výhrade svedomia, 84 000 podpisov za prijatie zákona na ochranu voľnej nedele a 220 000 podpisov za zrovnoprávnenie Cirkevných škôl so štátnymi.

Podľa tlačovej informácie zo zasadnutia RVR (Rada pre vysielanie a retransmisiu) zo dňa 26. 8. 2020 RVR: “uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV LUX s.r.o. (programová služba TV LUX), v súvislosti s tým, že dňa 16. 11. 2019 odvysielal program Trnavská novéna, vo vzťahu k obsahu ktorého vysielateľ nezabezpečil informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti, čím došlo k porušeniu § 16 ods. 3 písm. a) ZVR; (http://rvr.sk/zprava-tlacova-informacia-zo-zasadnutia-rvr-26-8-2020).

Podľa informácií z médií, hovorkyňa Ivana Čaučíková denníku Postoj (www.postoj.sk/60522/licencna-rada-s…) potvrdila, že „sankcia bola uložená za vyjadrenia Mariána Kuffu, ku ktorým nebola zabezpečená názorová pluralita“. Sťažovateľom bola jedna fyzická osoba.

Vzhľadom na to, že v spomínanej relácii OTO nebola zabezpečená názorová pluralita a okrem Rímskokatolíckej cirkvi nebola zosmiešňovaná žiadna iná cirkev, vysielateľ nezabezpečil informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti, čím došlo k porušeniu § 16 ods. 3písm. a) ZVR;

Vyzývame tiež poslancov NR SR, aby prijali novelu zákona, ktorým sa zruší povinnosť platiť pre RTVS koncesionárske poplatky, nakoľko RTVS prestala plniť verejnoprávnu funkciu a zaradila sa do šíku liberalizmu a ťaženia proti zdravému rozumu a boja proti Katolíckej cirkvi.

S úctou Mgr. Anton Čulen,
predseda Aliancia za nedeľu – Slovensko,
V Bratislave 8. septembra 2020

alianciazanedelu.sk/archiv/7050
Peter(skala)
Uvod a dôvod prečo zrušiť koncesionarske polatky mi pripomína situáciu s OSN - obidva organizacie su platene z daní štatnych poplatnikov, ale namiesto toho, aby si plnili svoju ulohu, tak naopak širia dezinformacie a navyše šíria kulturu smrti - reklamy na interupcie, antikoncepcie, eutanazie, LGBTI, ...

Ked sme pritom, tak treba spomenuť aj tú doslovnú hluposť, kvôli ktorej poplatnici platia …More
Uvod a dôvod prečo zrušiť koncesionarske polatky mi pripomína situáciu s OSN - obidva organizacie su platene z daní štatnych poplatnikov, ale namiesto toho, aby si plnili svoju ulohu, tak naopak širia dezinformacie a navyše šíria kulturu smrti - reklamy na interupcie, antikoncepcie, eutanazie, LGBTI, ...

Ked sme pritom, tak treba spomenuť aj tú doslovnú hluposť, kvôli ktorej poplatnici platia len za to, že má TV alebo rádio, aj ked ich nepoužíva

Dalo by sa vela písať o tom, čo všetko by sa nemuselo alebo nemalo platiť z našich daní, ale aby sme neboli ako SASkári, ktorý zakrývaju vlastné finančné neprávosti a to Odlukou Cirkvi, tak nech je transparentná každá oblasť, ktorá sa platí z daní poplatnikov a potom sa ukaže, čo v skutočnosti je potrebné financovať.

Ved napokon aj TV LUX sa platí zo zbierky z kostola (na sv.omši) a taktiež niektoré relacie by bolo lepšie ani nevysielať (o.Vitek a jeho profanizacia Sviatostí).
Dana22
Tu je petícia proti cenzúre na internete.

www.petice.com/stop-cenzure
Dana22
OSN otvorene podporuje detskú prostitúciu a potraty.
Takým cirkev stojí v ceste a vadí im.
Boj proti cirkvi za pomoci štátneho rozhlasu a štátnej televízie.

us16.campaign-archive.com

elizabethjohnston.org/advocate-for-le…

Advokát legalizovanej mladistvej prostitúcie má vplyvné postavenie v OSN
8. september 2020

Bývalý potratár, ktorý sa skalopevne zasadzuje za legalizáciu prostitúcie - …More
OSN otvorene podporuje detskú prostitúciu a potraty.
Takým cirkev stojí v ceste a vadí im.
Boj proti cirkvi za pomoci štátneho rozhlasu a štátnej televízie.

us16.campaign-archive.com

elizabethjohnston.org/advocate-for-le…

Advokát legalizovanej mladistvej prostitúcie má vplyvné postavenie v OSN
8. september 2020

Bývalý potratár, ktorý sa skalopevne zasadzuje za legalizáciu prostitúcie - dokonca aj u tínedžerov - bol označený za jedného z najlepších odborníkov OSN v oblasti zdravia a ľudských práv.

Podľa Centra pre rodinu a ľudské práva je Dr. Tlaleng Mofokeng autorom „Dr. T: Sprievodca sexuálnym zdravím a potešením “a moderátor juhoafrickej televíznej šou„ Sex Talk with Dr. T “a v lete bol vymenovaný za osobitného spravodajcu OSN.

C-Fam hlásené v tom čase:

Menovanie Mofokenga bolo oznámené minulý týždeň ako odchádzajúci držiteľ funkcie Dainius Pūras z Litvy, ktorý predniesol prezentáciu o duševnom zdraví pre Radu pre ľudské práva. Pozícia osobitného spravodajcu „o práve každého na maximálnu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia“ bola ustanovená v roku 2002 a jeho nositelia sú funkčnými obdobiami šesť rokov.

Špeciálni spravodajcovia sú súčasťou „osobitných postupov“ Rady pre ľudské práva, ktoré zahŕňajú tematické aj mandáty pre jednotlivé krajiny.

Menovaní Radou pre ľudské práva v Ženeve, osobitní spravodajcovia sú nezávislí od členských štátov OSN a majú značný vplyv na interpretáciu povinností v oblasti ľudských práv v rámci byrokracie OSN. Správy Mofokenga o presadzovaní sexuálnych práv vrátane legalizácie prostitúcie budú pravdepodobne uvádzané ako smerodajné interpretácie práva v oblasti ľudských práv agentúrami OSN a rovnako zmýšľajúcimi členskými štátmi.

Už v apríli, správa C-Fam, Dr. Mofokeng vyvolal ostrú kritiku osôb, ktoré prežili obchodovanie s ľuďmi, za otázku Prečo je sexuálna práca skutočnou prácou, ktorú napísala pre časopis Teen Vogue a nabádala mladé dievčatá, aby uvažovali o „sexuálnej práci“.

„Verím, že sexuálna práca a práva sexuálnych pracovníkov sú práva žien, práva na zdravie, pracovné práva a lakmusový papierik intersekcionálneho feminizmu,“ napísal Dr. Mofokeng. „Myšlienka nákupu intimity a platenia za tieto služby môže byť potvrdená pre mnohých ľudí, ktorí potrebujú ľudské spojenie, priateľstvo a emocionálnu podporu. Niektorí ľudia môžu mať fantázie a prešibané preferencie, ktoré sú schopní splniť so službami sexuálnej pracovníčky. “

Pozostalí, ktorí prežili obchodovanie s sexom, a ich advokačné organizácie však vykresľujú veľmi odlišný obraz sveta, v ktorom sa podporuje „sexuálna práca“.

„Myšlienka, že legalizácia alebo dekriminalizácia komerčného sexu by znížila jeho škody, je pretrvávajúcim mýtom,“ uviedol Deidre Pujols, zakladateľ Open Gate International a spoluzakladateľ Strike Out Slavery. „Mnohí tvrdia, že keby bol obchod so sexom legálny, regulovaný a bolo by s ním zaobchádzané ako s inými profesiami, bolo by to bezpečnejšie. Výskumy však naznačujú opak. Krajiny, ktoré legalizovali alebo dekriminalizovali komerčný sex, často zažívajú prudký nárast obchodovania s ľuďmi, kupliarstva a ďalších súvisiacich trestných činov. “

„Nákupcovia sexu nepohliadajú na ženy, ktoré si kupujú, ako na osoby hodné rešpektu, ale ako na predmety, ktoré majú byť použité,“ dodala C-Fam, Haley McNamara, viceprezidentka britského Medzinárodného centra pre sexuálne vykorisťovanie.

„Zákon, ktorý obhajuje Dr. Mofokeng, úplne dekriminalizuje všetky aspekty obchodu so sexom, vrátane strážcov bordelu a pasákov (alias obchodníkov s ľuďmi), uviedla Helen Taylor, riaditeľka intervencie pre Exodus Cry. "Organizácia Spojených národov by mala byť posledným miestom, ktoré sa zasadzuje za obchodníkov s ľuďmi a kupujúcich, ktorí požadujú legalizáciu."

Taylor vyzval OSN a Dr. Mofokenga, aby zabezpečili „prístup zameraný na preživších a zosúladili ho iba s modelom rovnosti čiastočnej dekriminalizácie“ s cieľom pomôcť vykorisťovaným ženám a dievčatám a potrestať ich „kupujúcich“.

"Brutalita prostitúcie je inherentná a systémová," napísal Jewell Baraka v reakcii na menovanie Mofokenga. Baraka, ktorá prežila sexuálne vykorisťovanie, požiadala doktorku Mofokengovú, aby prehodnotila svoje názory na prostitúciu: „Násilie voči kupujúcim sexuálneho pôvodu nie je vykorenené voľbou a tí, ktorí si ho vyberú úplne z vlastnej vôle, sú zriedkavé. Väčšina preživších nerozpráva príbeh o voľbe, ale o sile, podvodoch a nátlaku, ktoré ich priviedli k prostitúcii a zabránili im v odchode. “

Ak oceňujete prácu, ktorú robíme v boji proti ľavicovému útoku na naše hodnoty, zvážte malý dar, ktorý nám pomôže pokračovať. Ďakujem ti veľmi pekne!
Varovanie
johanika
Ďakujem, toto je tá správna reakcia na OTA 2020 a nie petícia so žiadosťou o ospravedlnenie televízie, ktoré nič nerieši!