Clicks67
fil.news

Promosyon Para sa Radikal Relativist?

Usap-usaan na papalitan ni Ultraliberal Chicago Kardinal Blase Cupich si Kardinal George Pell upang pamunuan ang Kalihiman para sa Ekonomiya ng Vatican ayon sa Sun Times (Oktubre 14). Si Cupich ay isang radikal relativist, at lubhang mapanuri sa Pananampalatayang Katoliko.

#newsXwgutlqbix