m.rekinek
3.5K

HOLOKAUST: Rząd U.K. potwierdza, że 1 na 310 szczepionych osób zmarło w ciągu 48 dni od szczepienia

Oficjalne dane opublikowane przez rząd Wielkiej Brytanii potwierdzają, że 1 na 310 osób, które otrzymały trzecią dawkę zastrzyku Covid-19 w Anglii do 31 grudnia 2021 r., niestety zmarła w ciągu 48 dni.

Office for National Statistics (ONS) jest największym niezależnym producentem oficjalnych statystyk w Wielkiej Brytanii i uznanym krajowym instytutem statystycznym Wielkiej Brytanii.

8 września 2022 r. ONS opublikował niezauważony zbiór danych zatytułowany „Charakterystyka związana z ryzykiem zgonu z powodu koronawirusa (COVID-19) wśród osób otrzymujących szczepienie przypominające, Anglia: od stycznia do marca 2022 r.”, który można pobrać tutaj i uzyskać do niego dostęp na stronie ONS tutaj .

Tabela 1 zbioru danych ONS pokazuje, że między styczniem a marcem 2022 r. 62 801 osób, które otrzymały trzecią dawkę zastrzyku Covid-19 do 31 grudnia 2021 r., niestety zmarło.

(Należy pamiętać, że poniżej znajdują się niezmienione zrzuty ekranu oryginalnego dokumentu ONS, a Urząd Statystyk Narodowych błędnie podał datę 31 grudnia 2022 r. zamiast 31 grudnia 2021 r . Powinien brzmieć 2021 r. )

Źródło

Ten sam zestaw danych pokazuje, że średni czas między otrzymaniem dawki przypominającej a utratą życia przez osobę wynosił 48 dni / 7 tygodni.

(Należy pamiętać, że poniżej znajdują się niezmienione zrzuty ekranu oryginalnego dokumentu ONS, a Urząd Statystyk Narodowych błędnie podał datę 31 grudnia 2022 r. zamiast 31 grudnia 2021 r . Powinien brzmieć 2021 r. )

Źródło

Spośród 62 801 zgonów 4781 uznano za zgony Covid-19.

(Należy pamiętać, że poniżej znajdują się niezmienione zrzuty ekranu oryginalnego dokumentu ONS, a Urząd Statystyk Narodowych błędnie podał datę 31 grudnia 2022 r. zamiast 31 grudnia 2021 r . Powinien brzmieć 2021 r. )


Źródło

Zbiór danych nie pokazuje, jak te liczby porównują się z osobami nieszczepionymi, ale inny zestaw danych opublikowany przez ONS 6 lipca 2022 r. już tak.

Zbiór danych, który można pobrać tutaj i uzyskać do niego dostęp na stronie internetowej ONS tutaj , pokazuje, że między 1 stycznia 2022 r. a 31 maja 2022 r. zaszczepiona populacja odpowiadała za 9 na 10 zgonów z powodu Covid-19, a 91% tych zgonów było wśród szczepione potrójnie/poczwórnie.

Źródło

Według ONS do 31 grudnia 2021 r. 8 901 895 mężczyzn i 10 671 705 kobiet otrzymało trzecią dawkę zastrzyku Covid-19. Oznacza to, że do tego dnia szczepionkę otrzymało łącznie 19 473 570 osób.

(Należy pamiętać, że poniżej znajdują się niezmienione zrzuty ekranu oryginalnego dokumentu ONS, a Urząd Statystyk Narodowych błędnie podał datę 31 grudnia 2022 r. zamiast 31 grudnia 2021 r . Powinien brzmieć 2021 r. )

Źródło

Opierając się na fakcie, że 62 801 potrójnie zaszczepionych osób zmarło średnio w ciągu 48 dni, odpowiada to 1 na 310 osób, które otrzymały trzecią dawkę zastrzyku Covid-19 w Anglii do 31 grudnia 2021 r., niestety umierając w ciągu 7 tygodni.

Liczby te nie uwzględniają innych czynników, takich jak wiek, ale nadal jest to znaczna różnica i jest najbardziej niepokojąca, gdy spojrzymy na rzeczywiste wskaźniki śmiertelności na 100 000 według statusu szczepienia i grupy wiekowej.

Liczby te możemy znaleźć w tabeli 2 tego samego zbioru danych ONS dotyczących zgonów według statusu szczepienia.

Poniższe dwa wykresy przedstawiają miesięczne standaryzowane względem wieku współczynniki umieralności według statusu szczepień dla zgonów innych niż Covid-19 w Anglii w okresie od stycznia do maja 2022 r. dla każdej grupy wiekowej –


Kliknij, aby powiększyć
Źródło


Kliknij, aby powiększyć
Źródło


Oficjalne dane niestety potwierdzają, że wskaźniki śmiertelności na 100 000 są najniższe wśród nieszczepionej populacji w każdej grupie wiekowej w Anglii. A dane pokazują, że różnica między populacjami niezaszczepionych i zaszczepionych pod względem śmiertelności powiększa się z miesiąca na miesiąc.

Są to dane zestandaryzowane pod względem wieku. Nie ma innego wniosku, który można by znaleźć dla faktu, że wskaźniki śmiertelności na 100 000 są najniższe wśród nieszczepionych, poza tym, że zastrzyki Covid-19 zabijają ludzi.

To smutny powód, dla którego 1 na 310 osób w Anglii straciło życie między styczniem a marcem 2022 r. średnio w ciągu 48 dni od otrzymania trzeciej dawki zastrzyku Covid-19.

Government publishes horrific figures on COVID Vaccine Deaths: 1 in every 310 people died within 1.5 months of receiving the COVID Vaccine Booster