Clicks44

Farar Timkovic v pastoracii 112 Ake meno dat dietatu 2019

Misko3
Rodičia by mali novonarodenému dieťaťu dobre premyslieť meno, aké mu dajú, aby dieťa nemalo zbytočné komplikácie v živote. Mali by sa predovšetkým vyvarovať zapisovať do matriky meno dieťaťa v …More
Rodičia by mali novonarodenému dieťaťu dobre premyslieť meno, aké mu dajú, aby dieťa nemalo zbytočné komplikácie v živote. Mali by sa predovšetkým vyvarovať zapisovať do matriky meno dieťaťa v anglikanizovanej, skrátenej či zdrobneninovej forme. Meno dieťaťa by malo byť menom nejakého svätého, aby dieťa pri krste dostalo nielen anjela strážneho, ale aj patróna-ochrancu v nebi. Gréckokatolíci a pravoslávni by mali dávať svojim deťom mená gréckokatolícke či pravoslávne, lebo v poslednom storočí sme svedkami na Slovensku veľkej latinizácie v tomto zmysle. Stačí porovnať matriky pokrstených napr. v 18., či 19. st. s matrikami z druhej polovice 20. st.

Farár Timkovič v pastorácii 112 Aké meno dať dieťaťu 2019
Farar Timkovic v pastoracii 112 Ake meno dat dietatu 2019
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM

Tags:
krst, krstiť, krstit, pokrstiť, pokrstit, pomenovanie, krstné, krstne meno, name, nome, імя, имя, имено, імено, Sandokan, Veľká Lomnica, Velka, Čabiny matrika, Cabiny, Ruská Poruba, Ruska, Timkovič, Timkovic, OSBM,