Kallistratos
Není slušné si z komentářů cizích lidí brát a uveřejňovat jen co se hodí Barbarine. Proto vkládám opakovaně můj kompletní komentář sem. Slušně žádám, aby ses toho "vysekávání" příště vyvaroval a pokud máš nějaké problémy prosím, vyřeš si je jinde a ne na Glorii. Děkuji.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kallistratos
před 6 hodinami
Boží slovo na den 19.4. A.D. 2019
Zapal v nás Pane Ježíši Kriste oheň své …More
Není slušné si z komentářů cizích lidí brát a uveřejňovat jen co se hodí Barbarine. Proto vkládám opakovaně můj kompletní komentář sem. Slušně žádám, aby ses toho "vysekávání" příště vyvaroval a pokud máš nějaké problémy prosím, vyřeš si je jinde a ne na Glorii. Děkuji.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kallistratos
před 6 hodinami
Boží slovo na den 19.4. A.D. 2019
Zapal v nás Pane Ježíši Kriste oheň své lásky. Zbav nás marných starostí. Neboť jedině oheň Tvé Lásky může obnovit pokoj v lidských srdcích. Bílá sobota, latinsky sabbatum sanctum, magnum či luminum – tj. svatá, velká nebo světlá, světelná ... Mlčení, zmatek, ticho, vyčkávání.... Řešit co kdo zapálil a nezapálil je marnost, podstrkávat a sdílet nastrčené výseky účelových videozáznamů je marnost, podobně jako čerpat "zkaženou vodu" z podivných internetových "studen". Stylita na to zřetelně zareagoval a vysvětlil, uvedl live stream video a soudný člověk pochopí... Někteří nepochopí nebo nechtějí pochopit nikdy. Potřebuji marnosti řešit a hřešit. I na Bílou sobotu. Pane buď světlem našim krokům a ochraňuj nás od marnosti všeho druhu. www.youtube.com/watch
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Libor Halik
před 58 minutami
Tato osoba na střeše katedrály něco zapálila
19.4.2019 Policie v Paříži zakázala z bezpečnostních důvodů demonstrace na ostrově Île de la Cité, na němž stojí katedrála Notre Dame poškozená požárem ze začátku tohoto týdne. V sobotu si toto místo pro demonstraci vybrali stoupenci hnutí takzvaných žlutých vest. echo24.cz/…/zlute-vesty-cht…
Libor Halik
před 1 hodinou
Tato osoba na střeše katedrály něco zapálila
Má pro vás vyhoření Notre-Dame nějaký symbolický rozměr? Alexander Tomský 17.4.2019 Nepochybně, je to zlé znamení – omen – postupující sekularizace. Katedrála s hroby francouzských králů se nachází v muslimské čtvrti a církevní slavnosti i mše se odehrávají pod policejní ochranou. Každý gotický a barokní chrám vymezuje území Západu, dnes umírající civilizace. Pokud by se prokázal žhářský čin, bylo by to chápáno jako útok na Francii. www.parlamentnilisty.cz/…/Tomsky-Katedral…
Zedad
Kallistratos
20. dub
Františkov lekár obraňuje bozkávanie topánok
Není slušné si z komentářů cizích lidí brát a uveřejňovat jen co se hodí Barbarine. Proto vkládám opakovaně můj kompletní komentář sem. Slušně žádám, aby ses toho "vysekávání" příště vyvaroval a pokud máš nějaké problémy prosím, vyřeš si je jinde a ne na Glorii. Děkuji.

Uniká mi motiv, proč to píšeš, proč ti to vadí?
Segal
No jo, Kastrátos, ty se s Bohem usmířit nechceš. Rochníš si ve lhaní jako divoké prase v bukvicích. ©®🐗 😀
Kallistratos
Ježíši Kriste, povstal jsi, abys očistil člověka, abys usmířil člověka s Bohem, abys odvlekl temnotu a nastolil světlo, abys zahubil hřích a skrze svou oběť a svou svatou krev vyvýšil Pravdu. Abys nastolil zákon Lásky, která dokonale odpouští a očišťuje. Dal jsi lidem důvěru a naději, že jejich časnost bude jednoho dne překonána Věčností... Stále se učíme tomu věřit, stále se učíme překonávat …More
Ježíši Kriste, povstal jsi, abys očistil člověka, abys usmířil člověka s Bohem, abys odvlekl temnotu a nastolil světlo, abys zahubil hřích a skrze svou oběť a svou svatou krev vyvýšil Pravdu. Abys nastolil zákon Lásky, která dokonale odpouští a očišťuje. Dal jsi lidem důvěru a naději, že jejich časnost bude jednoho dne překonána Věčností... Stále se učíme tomu věřit, stále se učíme překonávat překážky a odolávat tlaku časnosti, hříchům svým i hříchům jiných; učíme se trpělivosti a mnohdy selháváme a přesto jdeme stále k Tobě. Děkujeme Ti Pane Ježíši z hloubi svého srdce, z jeskyně svých tužeb, z přesvědčení, které chráníme a nikdy si ho nenecháme vzít. Drž nás prosím ve svých dlaních, veď nás svou silou a dodávej nám odvahy, abychom neklesali na svých cestách a odolávali zlu, které dotírá na tvé služebníky. Děkujeme, že se můžeme radovat z Tvého Vzkříšení a učit se překonávat obtíže, které nás potkávají. Vyučuj nás v pokoře a služebnosti, abychom byli dobrými rytíři Tvého slova na všech cestách, které jsi nám připravil. Vše pro slávu Tvého svatého Jména. 🤗 🙏
Kallistratos
Registrace Barbarin založena v roce 2011. Založena jako účelová "spící registrace". Tak to vidím já. Pokus o amorální propagandu, ateistický, antikatolický nátisk. Jinak souhlas s Tebou b8111 a děkuji za názor.
Kallistratos
Všiml jsem si zbytečné textové chyby a napravuji:
Pane Ježíši Kriste, buď se mnou, ochraňuj mne a veď! Děkuji Ti. :) 🙏
One more comment from Kallistratos
Kallistratos
Registrace Vilém si maže opakovaně komentáře, Segal nám tu exhibuje se smajlíky jako reg. Vilém, jen v jiném balení :) Zedad bombarduje GTV spekulativními otázkami kol dokola.... Registrace Barbarin zase svou ikonkou svítí jako modré světlo z počátku dubna, kdy si lidé připomínali jeden den, že mezi námi žijí autisté aj.

Modrá barva je krásná barva. Barva porozumění, komunikace a sebevyjádření..…More
Registrace Vilém si maže opakovaně komentáře, Segal nám tu exhibuje se smajlíky jako reg. Vilém, jen v jiném balení :) Zedad bombarduje GTV spekulativními otázkami kol dokola.... Registrace Barbarin zase svou ikonkou svítí jako modré světlo z počátku dubna, kdy si lidé připomínali jeden den, že mezi námi žijí autisté aj.

Modrá barva je krásná barva. Barva porozumění, komunikace a sebevyjádření... Takže krásné Velikonoce a pěkně modré... a stejně tak modré nebe... Bude nádherně! Skvěle! A nyní mi nezbývá než zamávat a ponechat komunikační pole volné. Vím, že je tu darebný multinick a vím toho o trochu víc, například to, že nechci být zdrojem životních trampot jistých lidí. Je mi jich vlastně líto a nehodlám se jim nabízet jako snadný cíl, jako laciná odpověď na jejich životní traumata a komunikační averzi. Ten boj si musí vybojovat sami se sebou a tu odpověď naleznou pouze ve svém srdci a ve své hlavě. A to je to nejtěžší a - velmi náročné. Zvednout totiž prst, napřáhnout ruku směrem od sebe je většinou zbabělé gesto toho, který nemá mnoho sil, aby začal měnit sám sebe. Od základů.

A jen jedno doporučení pro škarohlídy všeho druhu - Usměj se na svět a svět se usměje na tebe... Nevzdávej to, nikdy to nevzdávej .... Žít má smysl... Buď na druhé náročný tak, jak jsi náročný na sebe... Bůh nepřišel pro ty druhé, ale i pro tebe .... Nechceš-li vidět chyby své, pak o to více hledáš chyby druhých. Zbav se toho.... Nekritizuj Církev, pokud se nepodílíš na jejím životě... Dotkni se Kristových ran a a pros o uzdravení svého života... Přijď Pane Ježíši do mého života a svou mocí a láskou umožni překonat překážky na které mé omezené síly nestačí.... (to není koučing ani císařská rada, ale alternativa, která může být nepatrnou páčkou, která má sílu pohnout obrovským prostorem energie, nahromaděným vzdorem v člověku, nahromaděnými jizvami života a předsudky, které velmi často mnoho lidí ovládají či spíše mohou ovládat - a zcela zbytečně.

Očista člověka nespočívá v návodu jakéhosi Kallistrata :), ale spočívá v naprostém sebevydání člověka do rukou, náruče či vůle Toho Jediného - Ježíše Krista... Můžeme to nazvat jakkoli tento posun, ale pokud ráno vstaneme a řekneme - Pane Ježíši Kriste, buď se mnou, ochraňuje mne a veď, je to jakoby hrozně málo, ale pevně věřím tomu, že i toto "málo" dokáže pomyslně "přenášet hory" a přesazovat "moruše". Proč to nezkusit. To Vám ze srdce přeji - Pane Ježíši Kriste, buď se mnou, ochraňuje mne a veď! Děkuji Ti. :) 🙏

A jen jeden zajímavý odkaz, pro inspiraci: www.manzelstvi.cz/…/na-zeleny-ctvrt…
Segal
Kastrátos zapírá svou registraci - Monka. Podvodník. ®☠👹👿😈
Zedad
@Kallistratos dlouhé komentáře nečtu.
Kallistratos
To nevadí, nejsi tu jen ty kamaráde :)
Kallistratos
Shrňme si to. @Libor Halik tady tvrdí určité proroctví a odvolává se na prorokování.... Toto dělal léta a léta. Nic z toho nikdy nevyšlo. Třetí světová válka měla podle něj vypuknout už několikrát, pád měny také, regionální válečné konflikty měly způsobit tu 3.WW prý také .... Předivo šalby, které nevyšlo několikrát.... Podrobně se začtěte do dosud dostupných věcí od něj a uvidíte - BLAMÁŽ a …More
Shrňme si to. @Libor Halik tady tvrdí určité proroctví a odvolává se na prorokování.... Toto dělal léta a léta. Nic z toho nikdy nevyšlo. Třetí světová válka měla podle něj vypuknout už několikrát, pád měny také, regionální válečné konflikty měly způsobit tu 3.WW prý také .... Předivo šalby, které nevyšlo několikrát.... Podrobně se začtěte do dosud dostupných věcí od něj a uvidíte - BLAMÁŽ a PODVOD.

Ovšem samozřejmě, že pokud se to obleče do zbožného roucha a hezkých vizí a trochu toho přijatelného traumatického vidění světa, tak je to akceptováno některými.... Něčemu nerozumím, proč se věří někomu, který se mnohokrát seknul a své omyly vždy líbivě zabalil do předpovědí těch či oněch starců, svatých východu atd. Myslím si, že je to velmi obratné rouhání a zneužívání životů a slov jiných.... Vypadává kontext, souvislosti, těžiště jejich zvěsti.... Předává se pak jen pokřivená a zneužitá zvěst zcela podřízená mentalitě a aktivitě dotyčného.... Je mi líto, ale lidem, kteří v tak zásadních věcech KLAMOU a LŽOU, v tak naprosto zásadních věcech se dopouštějí podvodů nemohu při vší úctě věřit. Jaký to má smysl? Takže ti co lajkují Liborův komentář se ztotožňují s šířením klamů.... Je mi líto....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Libor Halik
16. dub
Zachráněno bylo i roucho svatého krále Ludvíka na znamení toho, že Francie ještě bude mít KŘESŤANSKÉHO krále po skončení občanské války a 3. světové války, jak bylo PROROKOVÁNO.
ľubica se to líbí.
před 11 hodinami
cybero se to líbí.
16. dub
Barbarin se to líbí.
16. dub
Mates5485 se to líbí.
16. dub
Caesar se to líbí.
16. dub
Otec Eirene se to líbí.
16. dub
pehol se to líbí.
16. dub
ľubica
Kiež by sa takto sklonil ked´bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť!!!
ľubica
to bozkavanie je znamenie, že prichadza čas, aby moslimovia začali s dobytím Ríma: / " Judáš bozkom zrádzaš Syna človeka? /
Poznanie štyroch arabských slov môže zachrániť našu civilizáciu od prevzatia moci islamom
Kallistratos
O prachsprostého člověka, který nazval mého papeže nejen satanistou se otírat budu Zedade. Víš co tací závisláci dělají? Puzeni vlastní sebestředností počítají lajky, generují nesmysly za které jim mnohý nedouk fundamentálně zatleská. Zde totiž platí ono - všeho do času, jak uvádí čtverácký mládenec Barbarin. Mnohdy osobní selhání generuje různě výrazná negativa, která se následně promítají do …More
O prachsprostého člověka, který nazval mého papeže nejen satanistou se otírat budu Zedade. Víš co tací závisláci dělají? Puzeni vlastní sebestředností počítají lajky, generují nesmysly za které jim mnohý nedouk fundamentálně zatleská. Zde totiž platí ono - všeho do času, jak uvádí čtverácký mládenec Barbarin. Mnohdy osobní selhání generuje různě výrazná negativa, která se následně promítají do jiných oblastí života. Logika je v tomto směru velmi prostá. NIKDO kdo má všech pět pohromadě a harmonický pohled na víru, miluje Krista a žije životem křesťana by 100% neplácal přitroublé nesmysly jako dotyční. Neměl by k tomu důvod a nebo volil naprosto jiný druh a způsob argumentace.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Barbarin
před 5 hodinami
Ničitel římskokatolické církve a Evropy Bergoglio se svou žlutou kačenkou se dosud raduje.
Všeho do času.
Zedad
@Kallistratos vším, co je zlé, děláme úlitbu satanovi. To ještě neznamená, že je človek posedlý zlým duchem.
Kallistratos
Nikdo zde netvrdí snad, že je někdo posedlý zlým duchem Zedade. Zlé jednání vyvěrá z mnoha podnětů v lidské duši, které se tam jako haraburdí naskládalo během života na základě špatných vlivů, prostředí, kde dotyčný vyrůstal a také dispozic a různých JIZEV. To jizev jsem zdůraznil. Tyto věci tvoří více než 50 % "krmiva" pro zlo, pomstu, závist, nepřejícnost a všechnu tu chamraď .... Jizvy života,…More
Nikdo zde netvrdí snad, že je někdo posedlý zlým duchem Zedade. Zlé jednání vyvěrá z mnoha podnětů v lidské duši, které se tam jako haraburdí naskládalo během života na základě špatných vlivů, prostředí, kde dotyčný vyrůstal a také dispozic a různých JIZEV. To jizev jsem zdůraznil. Tyto věci tvoří více než 50 % "krmiva" pro zlo, pomstu, závist, nepřejícnost a všechnu tu chamraď .... Jizvy života, vzájemné srovnávání lidského potenciálu, možností, majetku, regionalismu, založení, schopností, darů atd atd. vždy vytváří velké přepětí.... Začalo to částečně už nadhodnotou, podhodnotou a hodnotou :) Tím co přebývalo nad rámec obvyklý.... Lidé spolu válčí, bojují, zabíjejí se, mstí, jsou nesmírně krutí a myslí si, že to je jejich síla... Není. Je to jejich - SLABOST. Kristus Ježíš přišel lidi a přichází OSVOBOZOVAT .... Kéž by to pochopili. Ale oni často zanořeni v mnohost podnětů a informací, zaslepení ve svém pelíšku spokojenosti vytvářejí "nová nebe", která rychle proexpirují..... Lepší než Carpe diem se nabízí Memento mori :) Jako výzva i výstraha....
Zedad
@Kallistratos neotírej se pořád o Libora Halíka!
Kallistratos
Otírám se zásadně o lež a dezinformace, které @Libor Halik k generuje v čase. Pokud se ti lež líbí, ohlupování lidí líbí, pak bezesporu se můžeš ohrazovat. Mně se ale nelíbí, když se podávají zkreslené informace a podivná proroctví, která se neplní a neplní a čas ukázal, že je to vše podvod, šalba, lež .... Stačí tomu věnovat Zedade čas a seznámit se s vklady Libora Halíka a jeho komentáři zde …More
Otírám se zásadně o lež a dezinformace, které @Libor Halik k generuje v čase. Pokud se ti lež líbí, ohlupování lidí líbí, pak bezesporu se můžeš ohrazovat. Mně se ale nelíbí, když se podávají zkreslené informace a podivná proroctví, která se neplní a neplní a čas ukázal, že je to vše podvod, šalba, lež .... Stačí tomu věnovat Zedade čas a seznámit se s vklady Libora Halíka a jeho komentáři zde na Glorii. Libor Halík není zdaleka kněz fungující v pravoslavné Církvi a stojící před porodnicí s magafonem... To byla jistá epizoda jeho života a věřím, že to myslel nesmírně poctivě, ale současně do toho šel s nátiskem Jana Křtitele, kdy hrozil peklem a volil nepřiměřené způsoby komunikace.

Mnohem více práce odvedly organizace, které v tichosti a důslednosti a s mravenčí práci realizují postupy, kterým společnost je schopna naslouchat. Slon v porcelánu není nejlepší řešení, udělá se více škody než užitku.... V současné době je Libor Halík vlastně kdo? Bývalý konvertita, bývalý pravoslavný kněz, který byl uvolněn ze služby a tedy v současnosti je mimo církevní struktury a v podstatě na volné noze.

Nevím, zda maká někde ve fabrice nebo dělá nějakou smysluplnou činnost, aby se živil jako naši katoličtí kněží a biskupové za komančů a nebo jen užívá trpně podpory v nezaměstnanosti... Opravdu nevím. Je mi líto, že nadějné věci hasnou v jakési obskurní fundamentální hyperaktivitě a nekriticky se generují hlouposti a ničí to, doslova ničí, lidské životy....

Libor Halík by si zasloužil očistný proces, odříznout od internetu, krásný ostrov v Řecku a klášter, kde by mohl v tichosti - rozjímat a modlit se. Civilizace na něj se svou mnohostí, politickou variabilitou a sekulární vírou má zničující vliv a adorovat Athos je sice hezké, ale něco jiného je tam - žít ... Přeji mu aby byl šťastný, ale žel vůči hloupostem, lžím, sprostým věcem se Zedade ohrazovat musím, cítím to, že mlčet je špatné.... Ale neboj, nemusím komentovat vše a věřím, že i někteří mohou cítit totéž co já :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kallistratos
16. dub

Rád bych navázal na své komentáře níže a pravdou je, že registrace Barbarin, Libor Halík, Samson1 a tedy některé registrace, které s římskokatolickou církví nemají mnoho společného spolehlivě zavětřily a začaly vrstvit obligátní : Proč .... Protože ....

Místo řečí, prosím přispějte do sbírky. To se počítá. www.denik.cz/z_domova/babis-vlada-je-…
A netrapme se či netrapte se tím, že přispívají i miliardáři... Každá kapka dobrá, jak v dobrodiní, tak finanční pomoci... Své o tom vědí děti, které adoptovalo na dálku dost Čechů a věřících. Za pár korun, které ušetřili, pomohli jiným... Svobodná volba....

Možná že tato tragedie bude schopna podivuhodně stmelit lidi napříč národy, kterým jde o ušlechtilé cíle.... a žvanilové a budižničemové zůstanou opodál, tak jako vždy....

VELICE RÁD si počkám - a za rok uvidíme , jak se Notre-Dame nově zrodí a bude rodit do své krásy.....
Věřím, že v tomto jediném "proroctví" budu úspěšnější než roj hloupostí, které tady plodí někteří lenošiví pseudoproroci.....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Samson1
pred 22 minútami
Vyhořelá katedrála Francie je OBRAZEM vyhořelé církve po 2. vatikánu
Jeden zajímavý komentář na facebooku.
Matúš Atanáz Goliš Nie je bez zaujímavosti, že sanktuáriová veža sa zrútila priamo na novoinštalovaný koncilný hoblponk, na ktorom sa slúžieva Novus Ordo. Katedrála bola postavená pre katolícku omšu, ktorá sa tam už neslúži. Nečudoval by som sa, keby to Pán Boh dopustil preto, že sa už na to znesvätenie novým náboženstvom nemohol pozerať.
Kallistratos
Rád bych navázal na své komentáře níže a pravdou je, že registrace Barbarin, Libor Halík, Samson1 a tedy některé registrace, které s římskokatolickou církví nemají mnoho společného spolehlivě zavětřily a začaly vrstvit obligátní : Proč .... Protože ....

Místo řečí, prosím přispějte do sbírky. To se počítá. www.denik.cz/z_domova/babis-vlada-je-…
A netrapme se či netrapte se tím, že přispívají …More
Rád bych navázal na své komentáře níže a pravdou je, že registrace Barbarin, Libor Halík, Samson1 a tedy některé registrace, které s římskokatolickou církví nemají mnoho společného spolehlivě zavětřily a začaly vrstvit obligátní : Proč .... Protože ....

Místo řečí, prosím přispějte do sbírky. To se počítá. www.denik.cz/z_domova/babis-vlada-je-…
A netrapme se či netrapte se tím, že přispívají i miliardáři... Každá kapka dobrá, jak v dobrodiní, tak finanční pomoci... Své o tom vědí děti, které adoptovalo na dálku dost Čechů a věřících. Za pár korun, které ušetřili, pomohli jiným... Svobodná volba....

Možná že tato tragedie bude schopna podivuhodně stmelit lidi napříč národy, kterým jde o ušlechtilé cíle.... a žvanilové a budižničemové zůstanou opodál, tak jako vždy....

VELICE RÁD si počkám - a za rok uvidíme , jak se Notre-Dame nově zrodí a bude rodit do své krásy.....
Věřím, že v tomto jediném "proroctví" budu úspěšnější než roj hloupostí, které tady plodí někteří lenošiví pseudoproroci.....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Samson1
pred 22 minútami
Vyhořelá katedrála Francie je OBRAZEM vyhořelé církve po 2. vatikánu
Jeden zajímavý komentář na facebooku.
Matúš Atanáz Goliš Nie je bez zaujímavosti, že sanktuáriová veža sa zrútila priamo na novoinštalovaný koncilný hoblponk, na ktorom sa slúžieva Novus Ordo. Katedrála bola postavená pre katolícku omšu, ktorá sa tam už neslúži. Nečudoval by som sa, keby to Pán Boh dopustil preto, že sa už na to znesvätenie novým náboženstvom nemohol pozerať.
Samson1
Johanka2
dielnasj.blogspot.com/2012/04/ustava-cirkvi-p.html

Ústava Cirkvi

P. Peter Lippert SJ

Cirkevná ústava je teda aristokratická, nakoľko najvyššiu plnosť moci má viacčlenný zbor a súčasne je absolútne monarchická, nakoľko tento zbor má svoju plnosť moci len v spojení s jediným nositeľom moci, ktorý má v ňom vedúce miesto a ktorý sám v sebe, bez zboru biskupov, sústreďuje všetku plnosť celocirkevný…More
dielnasj.blogspot.com/2012/04/ustava-cirkvi-p.html

Ústava Cirkvi

P. Peter Lippert SJ

Cirkevná ústava je teda aristokratická, nakoľko najvyššiu plnosť moci má viacčlenný zbor a súčasne je absolútne monarchická, nakoľko tento zbor má svoju plnosť moci len v spojení s jediným nositeľom moci, ktorý má v ňom vedúce miesto a ktorý sám v sebe, bez zboru biskupov, sústreďuje všetku plnosť celocirkevných plných mocí. Už jeden z pápežov starých čias, Kornélius, stavia okolo polovice 3. storočia túto monarchickú ústavu Cirkvi na jeden stupeň s monoteizmom kresťanského náboženstva. Ako píše r. 252 svätému Cypriánovi, biskupovi z Kartága, museli mu istí biskupi, vracajúci sa k cirkevnej jednote, vyhlásiť, že "jeden je Boh a jeden Pán, Kristus, v ktorého veríme a jeden Duch svätý a že biskupom nad celou katolíckou Cirkvou môže byť len jeden."

Táto monarchická hlava Cirkvi má však svoju plnosť moci nielen výlučne, ale i najsamprv pred všetkými údmi Cirkvi. Totižto jestvuje dvojaká možnosť, dvojaká cesta, ktorou sa v istej organizácii dostane vedúca moc k svojim nositeľom, cestou zdola nahor, alebo cestou zhora nadol. Dnešné demokratické myslenie rado dáva ísť autorite v našich svetských, občianskych spoločnostiach, predovšetkým v štáte, zdola nahor, z pospolitosti, v ktorej má pôvodne spočívať, na nositeľov, ktorých pospolitosť označí. Podľa toho chápania majú vladári svoju moc, ktorá, pravda, konečne je chcená samým Bohom a na základe božskej vôle je záväzná pre poddaných, bezprostredne od ľudu, ktorému sú predstavení dajakou právnou formou povolania. Preto sú ľudu, pospolitosti zodpovední za upotrebovanie svojej moci a pospolitosť im ju môže zase odňať, keď právne usporiadaným spôsobom označí iných za jej nositeľov.

Toto chápanie sa nijako nedá upotrebiť na katolícku Cirkev. Boli síce isté, hoci i len ojedinelé pokusy (tak najmä na sneme kostnicko-baselskom), ktoré pápežskú moc chceli predstaviť ako odvislú od biskupov, zhromaždených na koncile. Teda podľa toho úradné úkony pápežov by potrebovali k svojej platnosti výslovný alebo mlčky daný súhlas celého episkopátu. Podľa toho by bol pápež vo svojom úrade vôbec i v platnosti svojho postavenia odvislý od koncilu, ktorý by ho mohol zosadiť a musel by ho potvrdiť. Ale pápeži tieto uznesenia kostnicko-baselské nikdy neuznali, ba výslovne ich zamietli, a celá Cirkev i vtedy, ako vždy, nasledovala rozsudok Ríma a nevšimla si ich. Takto je teraz pre všetku budúcnosť celkom vylúčené, aby kto mohol zastávať v Cirkvi také chápanie. A toto chápanie sa skutočne i protiví najvnútornejšiemu štrukturálnemu zákonu cirkevnej ústavy, podľa ktorej všetka moc cirkevná ide zhora nadol, daná je od Boha bezprostredne rímskemu biskupovi a s rímskym biskupom spojenému všeobecnému episkopátu, a odtiaľ potom ďalej zostupuje do podriadených orgánov cirkevnej služby. Ba isté plné moci, totižto kňazské moci, dostávajú aj nižšie cirkevné hodnostné stupne, totižto kňazskí pomocníci biskupov, bezprostredne a priamo od Boha v sviatosti posvätenia kňazského. Kňazov svätiaci biskup je len vedúcim nástrojom tohto bezprostredne od Boha vychádzajúceho prúdu svätých právomocí. Ale ani v jedinom prípade nevystupuje cirkevná plná moc z nižšieho stupňa k stupňu vyššie postavenému, od pospolitosti veriacich ku kléru, od zhromaždenia kléru k biskupovi, od koncilu biskupov k pápežovi. Pravda, voľba vyšších nositeľov autority, označenie osôb, je v istých okolnostiach vecou podriadených miest alebo zborov. Predovšetkým označenie najvyššieho nositeľa úradu, pápeža, stávalo sa temer od samého začiatku (len Peter údajne sám označil svojho nástupcu) touto cestou, voľbou, ktorú vykonáva sbor biskupov a kňazov, ba i laikov. Ale označenie nositeľa úradu neznačí aj jeho obdarenie mocou jeho úradu: to robí bezprostredne sám Boh. Teda ústava Cirkvi je nielen monarchická, ale i "hierarchická", ako to vraví cirkevná reč. To značí, že všetky moci v Cirkvi idú zhora nadol, od Boha na jeho ľudských splnomocnencov a odtiaľ na podriadených nositeľov úradov, takže všetci nositelia úradov v Cirkvi majú svoju moc pôvodne, t.j. pred cirkevnou vospolnosťou.

Cirkev z vedomia tohto najvnútornejšieho formálneho zákona s nepoddajnou pevnosťou a takmer žiarlivou ostražitosťou potlačila každý pokus spodku, aby sa pokladal za sídlo a prameň cirkevnej moci. V tomto zmysle je pre seba a zo svojej podstaty celkom antidemokratická, nie však pre iné svetské spoločnosti, veď pripúšťa všetky ich ústavy, či sú demokratické alebo absolutistické. Pre seba však uznáva len platnosť hierarchickej a monarchickej ústavy. Preto je vždy pomýlené, keď s hlasnými požiadavkami smerom nahor vystupujú v Cirkvi dajaký podriadený zbor alebo osobnosť alebo veriaci daktorej celej krajiny alebo i celého sveta, ako by si chceli protestmi alebo proklamáciami alebo adresami nárokovať nejaké právo voči cirkevnému vedeniu. Výsledok bude vždy opačný, totižto úplné a bezpodmienečné odmietnutie ich požiadavky. Taký je totižto základný zákon cirkevnej ústavy, ktorý vypovedal už prvý Bonifác na pápežskom tróne r. 422.: "O čom sme raz rozhodli, o tom nemožno ešte raz rokovať. Lebo nikdy nebolo dovolené, aby sa znovu rokovalo o tom, čo apoštolská stolica už rozhodla." Tento základný zákon možno zmysluplne vypovedať i takto: O čom raz rozhodlo najvyššie miesto, to podriadené miesta nemôžu spraviť zas otáznym. Už štvrtý nástupca sv. Petra na biskupskom stolci rímskom, prvý Klement, pozná okolo r. 96 toto pravidlo všetkej cirkevnej správy, že nikto nemôže z vlastnej plnej moci prekročiť smerom nahor stupeň, na ktorom stojí v cirkevnom celku: "Najvyšší veľkňaz má určené svoje úradné oprávnenie, kňazi majú svoje určité miesta, leviti svoju vlastnú službu a laik je viazaný pravidlami, ktoré sú platné pre laikov. Preto nikomu z nás nedovoľuje svedomie, aby vykročil z okruhu, ktorý mu je určený jeho úradným miestom."

Z knihy P. Lipperta SJ : Kristova Cirkev, SSV, Trnava 1947
±φdeiΠš2s
Lelíček v službách Vatikánu
pred 52 minútami
Neviem či..... len sa mi to zdá byť zvláštne a nezvyčajné, a snažím sa to pochopiť...


kokso:
bol si niekedy v modlitbe? nie na perach, nie na jazyku ale tam vnutry , tam dnu... ?

nemyslim "ze modlil si sa" , ale bol si niekdy v modlitbe?

vlastnymi silami to nejde, neda sa tam premiestnit do toho priestoru, ale citil si niekedy: " nie modlit sa ale …More
Lelíček v službách Vatikánu
pred 52 minútami
Neviem či..... len sa mi to zdá byť zvláštne a nezvyčajné, a snažím sa to pochopiť...


kokso:
bol si niekedy v modlitbe? nie na perach, nie na jazyku ale tam vnutry , tam dnu... ?

nemyslim "ze modlil si sa" , ale bol si niekdy v modlitbe?

vlastnymi silami to nejde, neda sa tam premiestnit do toho priestoru, ale citil si niekedy: " nie modlit sa ale byt modleny?" byt v modlitbe ...
v tom jazyku nie je vhodne slovo ani cas ani pad, , nie je take slovo.. resp. sa nepouziva slovne spojenie „byt v modlitbe“ radsej by som to pisem nakreslil , lebo slovami mi to ide tazko ako vacsina z toho co pisem

ja som to zazil, bol som v modlitbe, ktosi ma tam strcil a zatvoril za mnou dvere, poklop, ako na pracke nastavil program, teplotu otacky a cakal... cakal a cakal... ... jedno modlitebne spolocenstvo som nevedel az po rokoch som zistil ze sa modli za mna, moje meno bolo cele roky tyzden co tyzden vkladane pod patu kriza, do vyhni rozpalenej vierou niekto vlozil kus ladu co mi nim obrastlo srdce, ten ktosi ktosi veril ze to dokaze,

byt v modlitbe
je stav obycajne ked zanevries na modlitbu, z Bohom minate sa bez slova kazde rano bez slova v predsieni, Boh a ty si ide kazdy svojou cestou, ... niekto si to vsak vsimne, pozna ta a nenecha to len tak, a ma ta rad, a viac ak to ti chce ukazat ze nie je sam, ze aj Boh, ....

a ani si neuvedomis a byvas v dome na adrese Modlitba, v schranke letaky ako vzdy, pri dverach zvoncek na ktorom zaoxidovali kontakty, ani si nevsimnes tu zmenu , ked si ubytovany v modlitbe svojich bliznych, nenukaju sa ti na navstevu, ani o nich netusis, nie su vlezlí ako svedkovia jahodovi, nevycitaju, nelamentuje ze si vyvrhel, ze co vsetko mas na triku, ale nad tvojim zivotom nenapane postavia ti strechu, vysoko aby ti neprekazala vo vyhlade, aby si neuderil nohu o kamen a čelom nedrhol o strop in viery, .... a okolo teba mur kde uz vichor vasni nevanie, neupozornuju, nekaraju, neposmievaju ...

ked sa ktosi za teba modli, ty ubytovany si v neho modlitbe, ani si nevsimnes ale aj ked trusis kade tade hriech, v tom dome je vzdy upratane, aj ked prejdu roky ... kokso ked vidis dvoch pred rozvodom? nestoji to za to? za zivot ? ked vidis dvoch bubakov zo sudanu a v ich rukach osudy par milionov zivotov... co urobis? ... kazdy po svojom, manzelstvo pred rozvodom, stat pred vojnou, prazdne vagony pred trasportom.. ? mozes sa otocit a napisat o tom encykliku alebo nie, .. lebo milujes a ked milujes nie je co riesit!!!

ked zistis je si ubytovany v modlitbe bliznych, ze to nie ty, ze to oni, ze to nie tvoje talenty ale ich viera, ze to ty nie si az taky pekny a uspesny ze to vsetko tvoja zena.... to s tebou nevzdala, cele roky sa modlila kym si ty valal a rucal, ktosi veril staval a skladal. zosival. ..... .. byt modleny, ubytovany v modlitbe

neviem ako opisat aby si rozumel gestu priatela frantiska, verit vzat si do modlitby cloveka, ak si nikdy nechcel vidiet ze si modleny, ak si neprecitol este ze uz roky byvas v ciejsi modlitbe.. ze na teba neprsi, ze vichri uz nevaju .... musis sa iba cudovat pred jeho gestom... ale ja mojmu priatelovi rozumiem, az velmi
Johanka2
Všemohúci a Vševediaci BOH vie všetko!
Pozná aj pápeža Františka.
Ak ho ponechal v úrade,je to JEHO rozhodnutie.
My sa musíme modliť a prosiť dobrotivého BOHA OTCA,aby nás uchránil od ZLA.
Zlo útočí na nás,útočí aj na kňazov.
Oblizovanie topánok komukoľvek, je nepatričné a zaváňa všetkým,len nie hlbokou vierou v Božiu
moc.
Ak hrozí narušenie mieru -na to je potrebná vrúcna modlitba veriacich!
More
Všemohúci a Vševediaci BOH vie všetko!
Pozná aj pápeža Františka.
Ak ho ponechal v úrade,je to JEHO rozhodnutie.
My sa musíme modliť a prosiť dobrotivého BOHA OTCA,aby nás uchránil od ZLA.
Zlo útočí na nás,útočí aj na kňazov.
Oblizovanie topánok komukoľvek, je nepatričné a zaváňa všetkým,len nie hlbokou vierou v Božiu
moc.
Ak hrozí narušenie mieru -na to je potrebná vrúcna modlitba veriacich!
Situácie,keď národom hrozila skaza,poznáme už zo Starého Zákona.
Napr. bol takto poslaný prorok do Ninive.
BOH včas poslal ľudstvu svojich prorokov,alebo kňazov,ktorí ľudí znovu a znovu vyzývali na obrátenie sa,volali ľudí k modlitbe a pôstu.
Presne to je nám potrebné.
Najhoršie ZLO sa dá vyhnať iba modlitbou a pôstom.

www.chcemsamodlit.sk/deviatnik-matke…

Za deväť dní si pokľakni, či už doma alebo v kostole, pred obraz Matky ustavičnej pomoci a vrúcne, s dôverou sa modli nasledujúce modlitby.

Deviatnik k Matke ustavičnej pomoci - 1. deň

Deviatnik k Matke ustavičnej pomoci - 2. deň

Deviatnik k Matke ustavičnej pomoci - 3. deň

Deviatnik k Matke ustavičnej pomoci - 4. deň

Deviatnik k Matke ustavičnej pomoci - 5. deň

Deviatnik k Matke ustavičnej pomoci - 6. deň

Deviatnik k Matke ustavičnej pomoci - 7. deň

Deviatnik k Matke ustavičnej pomoci - 8. deň

Deviatnik k Matke ustavičnej pomoci - 9. deň
ľubica
......Ak ho ponechal v úrade,je to JEHO rozhodnutie.
...............................................
Aj Pán Ježiš vo večeradle bol k Judášovi veľmi milosrdný, ani náznak ostatným učeníkom, že menovite Judáš ho zradí / povedal " jeden z vás " /, podobne v Olivovej záhrade: "Judáš, bozkom zrádzaš..... Syna človeka? "Boh MUSI tolerovať slobodné rozhodnutie človeka! A najma zo ZLÉ!!!
Preto Boh …More
......Ak ho ponechal v úrade,je to JEHO rozhodnutie.
...............................................
Aj Pán Ježiš vo večeradle bol k Judášovi veľmi milosrdný, ani náznak ostatným učeníkom, že menovite Judáš ho zradí / povedal " jeden z vás " /, podobne v Olivovej záhrade: "Judáš, bozkom zrádzaš..... Syna človeka? "Boh MUSI tolerovať slobodné rozhodnutie človeka! A najma zo ZLÉ!!!
Preto Boh MUSI tolerovat aj p. F. ! Ano vie o nom všetko, Johanka2! Aj Matka Božia vedela o Judášovi a určite sa za neho modlila ale rozhodol sa - ako sa rozhodol!!! Aj tento rafinovane zvolený biskup Bergoglio sa rozhoduje - ako sa rozhoduje - zial ZLE - a demolacie v Cirkvi pokracuju, nielen padanie kostolov a katedrál, hlavne padanie duší.... do hriechov... TOTO JE TA HLAVNA BOLEST!!!
Johanka2
Najskôr odpoviem Tebe-±φdeiΠš2
V takej situácii,akú popisuješ,keď ide o život...to je niečo iného.
Mier na svete nezískame oblizovaním topánok politikov.
Vzorom nám je vždy Pán JEŽIŠ.
Ako sa ON zachoval?
Bol pokorný až do krajnosti,no boty nikomu nebozkával.
Nohy apoštolom umyl,čo malo predstavovať,aby sme si navzájom pomáhali a "slúžili si"
No boty im nebozkával!

Keď ho udrel sluha u Piláta,…More
Najskôr odpoviem Tebe-±φdeiΠš2
V takej situácii,akú popisuješ,keď ide o život...to je niečo iného.
Mier na svete nezískame oblizovaním topánok politikov.
Vzorom nám je vždy Pán JEŽIŠ.
Ako sa ON zachoval?
Bol pokorný až do krajnosti,no boty nikomu nebozkával.
Nohy apoštolom umyl,čo malo predstavovať,aby sme si navzájom pomáhali a "slúžili si"
No boty im nebozkával!

Keď ho udrel sluha u Piláta,ohradil sa,nedal sa neoprávnene šikanovať"Prečo ma biješ?Ak som niečo zlého povedal,povedz mi ČO som zle povedal"

Citujem Ťa,Peter:"Keby bolo tak jednoduché zachovať mier vo svete, tak by sme ani nemuseli sa ponižovať-pokorovať a Ježišové Slová o nutnosti poníženia by boli bezvýznamené."

Ja si myslím,že pokora nie je servilnosť,podlizovanie sa,podceňovanie sa,neúcta voči sebe,...

Pán JEŽIŠ hovoril o tom,že máme byť tichí a pokorní srdcom.

ČO je teda pokora?

Táto učiteľka to napísala jasne.

eduworld.sk/…/tema-pokora-pra…

Pokora nie je slabosť, práve naopak. Podporuje zdravé sebavedomie.

Pokora patrí k 24 silným stránkam človeka. Priamo súvisí s úspechom človeka, vytrvalosťou a vďačnosťou. Napriek tomu na ňu akosi zabúdame.

Výskumy, ktoré sa venujú charakteru nám ukazujú, že práve pokora, spolu so sebaovládaním, sú na posledných miestach poradia silných stránok vo svete. Keď sa pozrieme okolo seba, asi sa tomu ani veľmi niet čo čudovať.

Pokora je nástroj úspechu a dobrých medziľudských vzťahov
Pokora je cnosť, ktorú dnes ľudia vnímaju ako buď starodávnu vlastnosť alebo vlastnosť s výrazne religióznym rozmerom. Pravda je však úplne iná. Je mimoriadne moderná, významná a má široký rozmer.
Albert Einstein povedal: „Známkou skutočného poznania je vždy prirodzená pokora.“.
Nedá sa s ním nesúhlasiť. Pokora priamo súvisí so schopnosťou učiť sa, zdokonaľovať sa, inšpirovať sa inými a v konečnom dôsledku s tvrdou prácou. Pokorný človek vie prijať kritiku a vie sa z nej poučiť. Hovoria za neho činy a nie prázdne slová.

Obrovským nedorozumením a nepochopením pokory je to, že ľudia si myslia, že byť pokorným znamená nemať odvahu, nemať sebavedomie a len sa podrobovať.
Kallistratos
Ano, slavná katedrála je zachvácena plameny: cz.webcams.travel/webcam/1363351442-Weat… Už i @Samson1 tady něco popisuje o špatných předvelikonočních znameních.... Inu, to se stává, že vznikají požáry, dříve lehly popelem celé městské čtvrti... Například Londýn za magického data 1666 .... Pevně doufám, že tady zase nebudou "proroci" všeho druhu generovat hlouposti :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>…More
Ano, slavná katedrála je zachvácena plameny: cz.webcams.travel/webcam/1363351442-Weat… Už i @Samson1 tady něco popisuje o špatných předvelikonočních znameních.... Inu, to se stává, že vznikají požáry, dříve lehly popelem celé městské čtvrti... Například Londýn za magického data 1666 .... Pevně doufám, že tady zase nebudou "proroci" všeho druhu generovat hlouposti :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Samson1
před 58 minutami
Tisícema Jidášů křižují církev ve všech národech nyní
Slavná katedrála ve Francii Norte Dame hoří.www.facebook.com/…/101558980562470…
To je před velikonocema moc špatné znamení.
Zedad
@Kallistratos to si skutečně myslíš?
Kallistratos
Máš pravdu Zedade, teď jsem nahlédl a známí bluďáci vytvářejí zase své skopičiny. Zase hledají cokoli a skutečně generují puzzle svých choromyslných předpovědí... Kdyby to člověk aspoň neviděl poprvé, ale takových věcí co vyplodili tito experti je plno. Nemusím dodávat, že se naprosto nic z jejich předpovědí z minulosti o krachu měn a vypuknutí válek i lokálních válek nesplnilo. NIC. To už i …More
Máš pravdu Zedade, teď jsem nahlédl a známí bluďáci vytvářejí zase své skopičiny. Zase hledají cokoli a skutečně generují puzzle svých choromyslných předpovědí... Kdyby to člověk aspoň neviděl poprvé, ale takových věcí co vyplodili tito experti je plno. Nemusím dodávat, že se naprosto nic z jejich předpovědí z minulosti o krachu měn a vypuknutí válek i lokálních válek nesplnilo. NIC. To už i snědá rukočtečka je přesnější a to nemyslím v urážce, ale jako prostý fakt.

Je velmi jednoduché jednotlivé věci dohledat, chytit rošťáka Liborka za ucho a ukázat prstem... Ale proč by někdo ztrácel čas a desítky hodin, aby se tím zaobíral a potvrdil si blbosti, které se nesplnily a tedy lež a klam dotyčného? Dnes lidé postmoderně konzumují prostě různé ptákoviny a u věřících tomu žel není jinak.... Bulvár milují. Takže dobrou chuť a kdo chce konzumovat klamy, jeho volba....

Bůh má svou svrchovanou vůli a přesto se najde vždy hodně neposlušných lidí, kteří si přivlastňují čas budoucí... Týká se to kohokoli, i kněží a většinou tito opouštějí své denominace nebo jsou uvolněni ze služby a někdy i prostého laika napadne proč. Tak jako v tomto případě u Libora, který svou závislostí na internetu a snahou invazivně vstupovat do "prorockých" plání degradoval svou služebnost. Je to vlastně hrozná škoda, že nadaný člověk, který měl možná zájem radikálně věřit, radikálně hájit nenarozený život, trochu vyhořel a zblbnul.... Holt každý je jiný a různě křehký a IQ nehraje až takovou zásadní roli. Parodii na proroka si tady už odehrál před pár dny dokonce Vilém, který své komentáře ihned mazal. Tam je to ale přece jen jiný level a nevzdělanost a nedostatek disciplíny a životního řádu ukazuje své plody. To ale nemusím nikomu vysvětlovat, kdo se svým životem pracuje systémově... Libora je škoda. Exhibice tohoto druhu je pouze populistická, nic víc.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Libor Halik
před 49 minutami
Tento kněz zachránil trnovou korunu a Nejsvětější svátost
Zachráněno bylo i roucho svatého krále Ludvíka na znamení toho, že Francie ještě bude mít KŘESŤANSKÉHO krále po skončení občanské války a 3. světové války, jak bylo PROROKOVÁNO.

Libor Halik
před 1 minutou

Načasování francouzské tragédie: došlo k němu v samém začátku Svatého týdne, v den, kdy Ježíš při pohledu na jeruzalémský chrám řekl svým učedníkům: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno“ [Mt 24, 2]
Kallistratos
A ještě jednu pravdu máš Zedade. Nyní Barbarin se svou "oprávněností" a "domýšleností" :) To své "CUI BONO" by si měl položit sám, když vidím to jeho nekonečné a nepřínosné plkání na Glorii trvající týdny... Ano, šílený rozvraceč diskuzí, to by sedělo :) Není divu, že má náhle tak bohatou představivost ohledně spalování katedrály..... To spekulativní ateisté mají.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>…More
A ještě jednu pravdu máš Zedade. Nyní Barbarin se svou "oprávněností" a "domýšleností" :) To své "CUI BONO" by si měl položit sám, když vidím to jeho nekonečné a nepřínosné plkání na Glorii trvající týdny... Ano, šílený rozvraceč diskuzí, to by sedělo :) Není divu, že má náhle tak bohatou představivost ohledně spalování katedrály..... To spekulativní ateisté mají.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Barbarin
včera
Příčina neznámá, ale oprávněně se můžeme domýšlet, že zápalky byly v rukou revolučních multikulturních úderek za peníze šíleného rozvraceče národních států.
To je první odpověď na otázku: "Cui bono?"
One more comment from Kallistratos
Kallistratos
A jen dodám pod tyto komentáře: Rád bych preventivně upozornil některé soudce z lidu, milovníky spikleneckých teorií, vášnivé pseudoproroky zde na Glorii, aby se raději mírnili :) eurozpravy.cz/…/255065-cechum-h…
±φdeiΠš2s
johanka:
ak by som vedel ze zachranim jeden život, jeden jediny … isiel by som a pobozkal nohy Stalinovi aj Hitlerovi, keby som vedel ze mozem pomoct zachranit zivotov miliony .. uz som s tej zeme nevstal a ostal tak nadosmrti

Johanka aka je cena mieru? nesmierna, nekonecna…

a juzny sudan? este nedavno tam moslimovia rubali do krestanov, este len nedavno OSN uznala Juzny sudan, vacsinovo …More
johanka:
ak by som vedel ze zachranim jeden život, jeden jediny … isiel by som a pobozkal nohy Stalinovi aj Hitlerovi, keby som vedel ze mozem pomoct zachranit zivotov miliony .. uz som s tej zeme nevstal a ostal tak nadosmrti

Johanka aka je cena mieru? nesmierna, nekonecna…

a juzny sudan? este nedavno tam moslimovia rubali do krestanov, este len nedavno OSN uznala Juzny sudan, vacsinovo krestansky… anestastny tým co ma ukryte pod zemu..., ale poucenie z Rwandy, srebrenice, babin jaru, kľaku, tokajiku, mame vsetci v zivej pameti a priatel frantiske to vie… krestania nesmieme dopustit dalsiu rwandu kongo iba preto aby nam zlacneli telefony a procesory v pocitacoch

tí bubaci z juzneho sudanu v sakach este včera drzali v rukách ostepy a miesto saka mali v rozkroku figove listie … dnes vsak maju pod vybozkavanymi topankami ropu, maju tam nerasty, a „krestania“ celej severnej pologule by dali neviem co keby tam mohli dosadit babkoveho bubaka a ropu, nerasty vymienali tam za zbrane. vojne medzi bubakmi by znova zatlieskali ekonomiky celeho krestanskeho severu,

cesi slovaci nemci francuzi by si madlili ruky ,a hufnica Zuzana by bola konecne na predaj, …

juzny sudan este neobjavil Cyklon B, tam by to islo po starom, sekerou a macetou, presne jako v Rwande, smrad mrtvol by zaplavil krajinu, a modry aj biely nil by bol znova iba cerveny, zacervenal sa krvou ako kedysi , zaby s kobylkami by spasali urodu ktoru by uz nemal kto žat lebo prvorodeni by pomreli s kalasnikovom v rukach.... a kolednici z kysuc by si ani nevsimli ze koledovat uz niet pre koho....

to a iba tankery by v pristavoch by prevazali nase HDP, saleziani by dalej zbierali tehlicky pre sudan co by bol zrovnanch so zemou, aby nam pred sviatkami zatreli svedomie trapnou charitou,

lebo co vsetko "krestania" neurobia aby udrzali cenu barelu?, co vsetko "krestania" neurobia aby udrzali svoju menu, coho vsetkeho su "krestania" este schopny aby chladili svoje ekonomiky? aby kurzy neklesali a zbrojovky neboli v cervenych cislach… krestania su uz schopny vsetkeho a papez Frantiek to dobre vie, preto siel k zemi po ten jeden alebo mozno dalsi milion zivotov..

priatel Frantisek vie , on pozna cenu života, padol skor jako by nastala dalsia Rwanda, dalšie krestanske waterlo, skor jako by Duslo Sala zacala expandovat s cyklon B, v zeleziarnach v podbrezovej zacali odlievat kremacne pece...

papez sa pokusil o mier, ak to dokazal tym gestom, vyjde nas to draho, alebo bude nas to stal par centov na litri benzinu,a jeden trh ostane este stále bez moznosti expanzie nasich hufnic, … lebo bubaci z juzneho sudanu sa možno dohodli mozno uverili ze su krestania napriek nasej snahe , nasom hlade po vojne ,.... bubaci mozno uverili papezovi ze mier je mozny, a mozno ten starec na zemi stal aspon za tej jeden zachraneny zivot, ale sme mi ochotných prispiet ku mieru kdesi daleko? aspon jednym centom?

klakol by si si pred stalinom pred hitlerom keby si vedel ze zachranis jeden život?? ja dnes uz viem ze ano, lebo zivot za to stoji
Kallistratos
Úvaha o pokoře i oběti je vždy nadčasová a zcela na místě. Mnozí se kasají a pohrdlivě smýšlejí o zpovědi. A přitom osten jejich hrdosti a obyčejný strach brání přijmout smíření. Vymýšlejí tisíce důvodů, aby nesestoupili do prachu vlastní nedokonalosti a bídy. Ježíš rozumí pokorným... Ďábel zase pyšným.
Johanka2
Kallistratos,ver v BOHA!
ON môže všetko.
Zedad
Chcete zase nové monstrprocesy? Nestačily ty v 50.letech?

Myslím si také že to k výše uvedenému Tomislavem směřuje. Začíná pronásledování všech křesťanů.

Tomislav
před 48 minutami

Sexuálne zneužívanie, drsná diskusia