Clicks62

Pôvodná Viera

Pôvodná Viera - 4. mája 2021 - Ježišove slová k nám

Vaša Viera musí byť Pôvodná. Musíte byť Pevní vo vašej Viere, aby ste boli schopní obstáť proti všetkým úkladom satana v týchto dňoch, lebo dni sú zlé. Vaša Viera bude testovaná, mnohokrát a na rôznych cestách. Všetci budete mať skúšky a súženia. Obstojíš v skúškach a budeš tak Víťazným Premožiteľom-Víťaznou Premožiteľkou? Nájdem Ešte Pôvodnú Vieru, keď Prídem? Len ty si môžeš dať odpoveď. Viera je voľba a ty sa rozhoduješ pre seba.

Mnohým chýba Pôvodná Viera. Preto Mi Nedôverujú Ani Sa Nespoliehajú na Mňa, na to Kto Som a na to, Čo Dokážem Urobiť. Kvôli tomu Ma mnohí Nenasledujú, Moju Cestu. Mnohí majú viacej viery a spoľahnutia na omylných mužov a ženy než na Mňa, Toho, O Ktorom to všetko je.

Majte Pôvodnú Vieru vo Mňa. Nikto to nedokáže predstierať, pretože Ja Poznám a Testujem každého Vieru. Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Musíte byť Neochvejní, Nepohnuteľní vo vašej Viere. Nepochybujte O Mne. Musíte byť ochotní Kráčať so Mnou každý deň v Pôvodnej Viere. Buďte v Jednote So Mnou, Zajedno v Duchu a v Pravde. Nasledujte Ma v Pôvodnej Viere, postupne krok za krokom, keď vás Oboznamujem a Vediem Osobne, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Idem Pred vami, aby som kľukaté miesta spravil priamymi, drsné miesta hladkými a Otváral Dvere primerane k Môjmu Plánu a Účelu.

Musíte byť Nielen Poslucháčmi, ale aj Činiteľmi. Pôvodná Viera si od vás vyžaduje akciu. Ja Dávam Poverenia, Pokyny a Usmernenia primerane k Môjmu Plánu a Účelu. Pôvodná Viera robí Zázraky. Bez Pôvodnej Viery je nemožné byť Mi Potešiteľní. Verte len, že so Mnou sú všetky Veci Možné. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Robím veci Nemožné, Nadprirodzené, Neočakávané, Bezprecedentné, Mojou Cestou, pretože toho Som Schopný. Nechajte vašu Vieru byť Pôvodnou. Poznajte Ma, Toho, V Ktorého Veríte a Uctievate, Reálne. Nebudete Sklamaní.

Chcem Budovať vašu Vieru, ona musí byť Pôvodná. Vkladajte všetku vašu Nádej a Dôveru vo Mňa a Nie v omylných ľudí. Ja Nezlyhávam Ani Nesklamávam. Či Sľúbim a Neurobím, čo Som Povedal? Kvôli tomu záleží na vašom Osobnom Vzťahu Lásky so Mnou. On buduje vašu Vieru a Dôveru vo Mňa, ona sa stáva Pôvodnou. Spoznávate Ma Viac a Lepšie, to kto Reálne Som a to Čo Dokážem Urobiť.

Ja som sa Nezmenil. Som vždy Rovnaký. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Všetky Veci Vypracúvam pre Dobro pre tých, ktorí Ma Milujú, ktorí sú Povolaní vzhľadom k Môjmu Plánu a Účelu. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem. Moja Porada stojí Naveky. Som Večný a Nemením sa. Moja Vôľa sa Stane na Zemi tak ako je v Nebi. Majte Pôvodnú Vieru vo Mňa.

youtube.com/watch?v=IsmF28Tjt2I
Public domain