Evanjelizacia
645
Kto, kedy a načo ustanovil sviatosti? Sú potrebné pre spásu človeka? Nakoľko možno žiť duchovný život bez sviatostí?
Na otázky - príjemné i nepríjemné, teologické, logické i nelogické, hlboké aj provokatívne - odpovedá osem katolíckych kňazov, ktorí veľmi detailne a konkrétne vysvetľujú, ako sviatosti účinkujú v duchovnom, duševnom i fyzickom živote človeka, ako ovplyvňujú jeho osobu, …More
Kto, kedy a načo ustanovil sviatosti? Sú potrebné pre spásu človeka? Nakoľko možno žiť duchovný život bez sviatostí?

Na otázky - príjemné i nepríjemné, teologické, logické i nelogické, hlboké aj provokatívne - odpovedá osem katolíckych kňazov, ktorí veľmi detailne a konkrétne vysvetľujú, ako sviatosti účinkujú v duchovnom, duševnom i fyzickom živote človeka, ako ovplyvňujú jeho osobu, vzťahy a povolanie, čo spôsobujú v srdci, mysli a navonok.

7 sviatostí pre dnešného človeka

V Katolíckej cirkvi poznáme sviatosti: krst, birmovanie, Eucharistia, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, sviatosť kňazstva a sviatosť manželstva. Prečo "až" toľko …