Królowanie Chrystusa na wieki and one more user link to this post
Zbawienie tylko w KK-Stefanek
KIRKOR 2014-03-01 21:43:35
Dziś przyjąłem godnie Komunię - Pana Jezusa na rękę. Chwilę Go Adorowałem i zjadłem
==========================================================
....według Ewangelii nie przyjąłeś ani godnie ani Pana Jezusa !!!
najprawdopodobniej byłeś dzisiaj i kogoś na obiedzie i coś ci sie pomieszało :

Wieczerza Pańska

17 Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za to, …More
KIRKOR 2014-03-01 21:43:35
Dziś przyjąłem godnie Komunię - Pana Jezusa na rękę. Chwilę Go Adorowałem i zjadłem
==========================================================
....według Ewangelii nie przyjąłeś ani godnie ani Pana Jezusa !!!
najprawdopodobniej byłeś dzisiaj i kogoś na obiedzie i coś ci sie pomieszało :

Wieczerza Pańska

17 Udzielając tych pouczeń nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. 18 Przede wszystkim słyszę - i po części wierzę - że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. 19 Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. 20 Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej9. 21 Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia, i tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. 22 Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę! 23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem10, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb 24 i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». 25 Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę»11. 26 Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej12.
28 Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. 29 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie]13, wyrok sobie spożywa i pije. 30 Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. 31 Jeżeli zaś sami siebie osądzimy14, nie będziemy sądzeni. 32 Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. 33 Tak więc bracia moi, gdy zbieracie się by spożywać [wieczerzę] poczekajcie jedni na drugich! 34 Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie zbierali ku potępieniu [waszemu]. Co do reszty, zarządzę, gdy do was przybędę.
Zbawienie tylko w KK-Stefanek
danutadubiel 2014-03-01 16:29:38
To jest przykład bezmyślnego powtarzania bzdurnych decyzji tych, którzy świadomie lub również bezmyślnie wprowadzili tą profanację do naszych Kościołów i serc wielu wiernych.
Dzięki Bogu, że Łaska Najwyższego spływa na coraz większą liczbę ludzi, którzy wiedzą i wierzą, że uniżenie przed Bogiem jest fundamentalnym wyrazem uznania JEGO KRÓLEWSKOŚCI.
============…More
danutadubiel 2014-03-01 16:29:38
To jest przykład bezmyślnego powtarzania bzdurnych decyzji tych, którzy świadomie lub również bezmyślnie wprowadzili tą profanację do naszych Kościołów i serc wielu wiernych.
Dzięki Bogu, że Łaska Najwyższego spływa na coraz większą liczbę ludzi, którzy wiedzą i wierzą, że uniżenie przed Bogiem jest fundamentalnym wyrazem uznania JEGO KRÓLEWSKOŚCI.
============================================================
....Dokładnie ! -kto uznaje Chrystusa Królem i kto chce aby mu Królował -można rozpoznać po znakach zewnętrznych --chociażby padnięcie przed Królem na kolana -jest to gest jeszcze bardziej wymowny w tych kościołach -gdzie moderniści wyperswadowali wiernym ten niezbędny zewnętrzny gest człowieka do Bogu .
One more comment from Zbawienie tylko w KK-Stefanek
Zbawienie tylko w KK-Stefanek
....bezwzględnie klękać przed Bogiem !!!