Clicks55
fil.news

Medjugorje Pilgrimage Hindi Pa Din Pinapayagan - Diyosesis ng Mostar-Duvno

Ang batas ng Episcopal Conference ng Yugoslavia na nagpapayo laban sa pilgrimage sa Medjugorge ay hindi pa napapawalang bisa, sinabi ng diyosesis ng Mostar-Duvno na Bosnia-Herzegovina, kung saan naroroon ang Medjugorje.

Inilathala ng diyosesis noong Disyembre 15 ang isang pagsusuri na nagpapakita ng pagkakasalungat ng dalawang panayam kay Arsobispo Henryk Hoser na ibinigay sa Aletaia (Disyembre 8) at Il Giornale (Disyembre 10). Hanggang ngayong tag-init kumikilos si Hoser bilang sugo ng Vatican sa Medjugorje.

Sinabi niya sa mga panayam na ito na "ang pagsamba kay Maria sa Our Lady ng Medjugorje" ay pinapayagan ngunit walang kinalaman sa mga "pangitain". Idinagdag niya na "wala ng problema" sa Medjugorje habang inaamin sa parehong pagkakataon na mayroong "problema" sa mga tagakita.

Hinuha ng diyosesis na ang pastoral na aktibidad sa Medjugorje ay hindi maaaring ihiwalay mula sa (huwad na) pangitain.

picture: Medjugorje, © Gabor Tokai, CC BY-SA, #newsMohwjhneap