Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks108
vi.news

Những đoạn văn chính của "Querida Amazonia": Pachamama tái xuất

Tông huấn của Francis, đã bị rò rỉ nhiều giờ trước khi được công bố (ngày 12 tháng 2), bác bỏ việc phong chức cho những người đàn ông đã kết hôn vì câu hỏi không chỉ đơn giản là "tạo điều kiện để tăng số lượng các thừa tác viên có thể cử hành Bí tích Thánh Thể (93)."

Ông ta biện minh thêm cho việc sử dụng thần tượng Pachamama tại Thượng hội đồng Amazon (79): "Có thể sử dụng một biểu tượng bản địa theo một cách nào đó, mà không nhất thiết coi đó là thờ thần tượng."

Francis kêu gọi các nhà truyền giáo phải đáp lại các huyền thoại, các lễ hội tôn giáo và các "biểu hiện tôn giáo sai trái hoặc nửa vời khác" với "một tinh thần phi văn hóa."

Về việc phong chức cho nữ (100), Francis nói rằng "điều đó sẽ dẫn chúng ta đến việc biến phụ nữ thành giáo sĩ, làm giảm giá trị to lớn của những gì họ đã đạt được và gián tiếp làm cho sự đóng góp không thể thiếu của họ trở nên kém hiệu quả."

Đáng chú ý là tài liệu không đề cập đến "biến đổi khí hậu", cũng không nói về "sự cứu rỗi".

#newsMbvayvblbg