3
4
1
2
Benedictio vini. A borszentelés szertartása az esztergomi rítus szerint A szöveg a Rituale Strigoniense előzményét jelentő Obsequiale/Baptismale Strigoniense XVI. századi példányai, közvetlenül …More
Benedictio vini.

A borszentelés szertartása az esztergomi rítus szerint

A szöveg a Rituale Strigoniense előzményét jelentő Obsequiale/Baptismale Strigoniense XVI. századi példányai, közvetlenül e hagyomány utolsó képviselője, az 1560-as Ordo et ritus szerint közli a december 27-i borszentelés jellegzetes közép-európai szokását. A jegyzetekben az 1583-as, ún. Agendarius szövegváltozatai olvashatók. A szertartás a szövegek jelentéktelen, stilisztikai természetű változtatásától eltekintve a XX. század második feléig fönnmaradt, és ma a római rítus "rendkívüli" formájának magyarországi változataként újra érvényben van.