02:04:34
Clicks212
MementoMori+++
O edukację w Polsce opartą na filozofii klasycznej i chrześcijańskiej–ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz