TerezaK
47

"Ruším předpověděné peklo na zemi"

"Tuto větu pronesla poustevnice Anastazia. Myslím, že by bylo vhodné, aby většina lidí žijících na Zemi pronesla něco podobného a uskutečnila patřičné činy. Dnes je to životně nutné."
(Vladimír Megre, Anasta 10.díl., str. 125. )