Anastasia18
Wow, very interesting!
Libor Halik
Turinské plátno, ve kterém zmrtvýchvstal Ježíš, je nyní zkoumáno a obhajováno profesorem Hebrejské univerzity v Jeruzalemě, který se jmenuje Avinoam Danin. Je botanickým expertem. (Czech language) Snad i toto je symbolickým kamínkem do mozaiky období konce časů pokrevně pohanských národů a nástupu časů, kdy poslední nejzatvrzelejší národ potomků Jákoba začne věřit v Krista, pokud správně čtu …More
Turinské plátno, ve kterém zmrtvýchvstal Ježíš, je nyní zkoumáno a obhajováno profesorem Hebrejské univerzity v Jeruzalemě, který se jmenuje Avinoam Danin. Je botanickým expertem. (Czech language) Snad i toto je symbolickým kamínkem do mozaiky období konce časů pokrevně pohanských národů a nástupu časů, kdy poslední nejzatvrzelejší národ potomků Jákoba začne věřit v Krista, pokud správně čtu Bibli i prorocké poselství Garabandalu. Garabandal The Prophecy English Subtitles, Czech Audio