Clicks1.7K
Grzegorz Braun #hot16challenge. Kto się odda w opiekę Panu swemu ?More
Grzegorz Braun #hot16challenge.

Kto się odda w opiekę Panu swemu ?
Wieczne Odpoczywanie Amen
95

Kto się w opiekę poda Panu swemu
A całym prawie sercem ufa Jemu,
Śmiele rzec może: "Mam obrońcę Boga,
Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga."

Ciebie on z łowczych obierzy wyzuje
I w zaraźliwym powietrzu ratuje;
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry ulężesz biezpiecznie.

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
Za którym stojąc na żaden strach nocny,
Na żadną trwog…
More
95

Kto się w opiekę poda Panu swemu
A całym prawie sercem ufa Jemu,
Śmiele rzec może: "Mam obrońcę Boga,
Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga."

Ciebie on z łowczych obierzy wyzuje
I w zaraźliwym powietrzu ratuje;
W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie,
Pod Jego pióry ulężesz biezpiecznie.

Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny,
Za którym stojąc na żaden strach nocny,
Na żadną trwogę ani dbaj na strzały,
Którymi sieje przygoda w dzień biały.

Stąd wedla ciebie tysiąc głów polezę,
Stąd drugi tysiąc; ciebie nie dosięże
Miecz nieuchronny, a ty przedsię swymi
Oczyma ujźrzysz pomstę nad grzesznymi.

Iżeś rzekł Panu: "Tyś nadzieja moja",
Iż Bóg nawysszy jest ucieczka twoja -
Nie dostąpi cię żadna zła przygoda
Ani się najdzie w domu twoim szkoda.

Aniołom swoim każe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, którzy cię piastować
Na ręku będą, abyś idąc drogą
Na ostry krzemień nie ugodził nogą.

Będziesz po żmijach bezpiecznie gniewliwych
I po padalcach deptał niecierpliwych;
Na lwa srogiego bez obrazy wsiędziesz
I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

Słuchaj, co mówi Pan: "Iż mię miłuje,
A przeciwko mnie szczerze postępuje -
Ja go też także w jego każdą trwogę
Nie zapamiętam i owszem wspomogę.

Głos jego u mnie nie będzie wzgardzony,
Ja z nim w przygodzie; ode mnie obrony
Niech pewien będzie, pewien i zacności,
I lat szedziwych, i mej życzliwości!"
rycerz_Niepokalanej777 shares this
1.7K
Braun.

Braun
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Moja trzodo! Nie lękajcie się wirusów i pandemii, zamknij się mocą mojej krwi, odmawiaj psalm 91 rano i wieczorem, uczyń to dla swoich dzieci i rodzin, a mocą mojej krwi nie zostaniecie zarażeni, ani nie umrzecie z ich powodu.
PSALM 91 - O Bożej opiece -
bielas
Bóg zapłać ! Panie pośle !
JezusMaryja1
Trzeba nam sie goraco modlic za pana Grzegorza BRAUNA i jego bliskich. Potrzeba mu Bozej laski i opieki Matki Najswietszaj.
JezusMaryja1
Zadrzy szatan, gdy te slowa uslyszy... oj zadrzy...